Partneri sekcie:
  • STAVMATSTAVEBNINY
  • Vaillant
  • Peikko
  • Mapei

Užívate si teplo domova? Máte komín? Pripravte sa na zimu

uzivate si teplo domova

S pohodlím rodiny v krátkych a studených zimných dňoch často súvisí posedenie pri rodinnom kozube. Obzvlášť vtedy, keď kozub berie užívateľ nielen ako zdroj pohody, ale aj ako prostriedok na zníženie platby za dodávku energie.

V súvislosti s užívaním kozuba tiež úzko súvisí komín a starostlivosť oň. Ako často ho čistiť? Čo všetko treba splniť ?

Aktuálne sa lehoty čistenia riadia podľa vyhlášky MV SR 401/2007. Pre rodinné domy a fyzické osoby platí v prípade tuhých palív požiadavka na čistenie každé štyri mesiace. Prečo tak často?

Vlastníkmi domov a kozubov v nich sa stávajú ľudia, ktorí bývali často v paneláku a nevedia ako správne kúriť, čím kúriť, na čo si dávať pozor. Aj touto lehotou, ktorá sa niekomu môže zdať zbytočne krátka, sa chránia hodnoty v podobe postavených domov a samozrejme životov ich užívateľov.

Neznalý užívateľ domu rád používa svoj kozub ako spaľovňu odpadu, nepoužíva riadne vysušené drevo. Takéto spaľovanie všetkého možného i nemožného následne spôsobuje zanášanie spotrebiča, dymovodu a následne, samozrejme, aj komína. Pokiaľ sa zanedbá starostlivosť o komín, môže dôjsť k vyhoreniu sadzí, a tým aj k poškodeniu komína, v tom najhoršom prípade k vzniku požiaru prostredníctvom nevhodného, často lacného komína. Aby teda užívateľ zamedzil prípadným následným škodám a zabezpečil komín pred neželaným zmenami, určila legislatíva takú krátku lehotu.

Ako čistiť komín?

Odporúčanie znie: Nechajte to na odborníkov-kominárov. Samozrejme, môžete si čistiť komín aj sami. Pre evidenciu si založte záznamy s dátumami čistenia. Ak sa však nechcete trápiť a kupovať náležité vybavenie v podobe kominárskej štetky, je jednoduchšie zavolať kominára. Jeho čistenie bude profesionálnejšie, hlavne však dokáže tiež posúdiť celú spalinovú cestu. To znamená skontrolovať celistvosť dymovodu, overiť jeho tesnosť. Skontroluje napojenie už spomínaného dymovodu na komín. Nesprávne zaústený dymovod môže okrem možného úniku spalín spôsobiť aj prasknutie napojovacieho kusu dymovodu na komíne. Ide o veľmi častý problém, keď nesprávne zaústenie a žiadna dilatácia či vyosenie dymovodu spôsobí často neopraviteľné škody.

Poslednou etapou odvodu spalín je komín. Kominár dokáže posúdiť jeho stav a upozorniť na prípadné problémy. Aké? Napríklad dokáže identifikovať nebezpečné prasknutie vnútornej vložky. Kominár-profesionál má často k dispozícii komínovú kameru, ktorou dokáže prezrieť kompletný komín, a tak overiť jeho celistvosť. Pri dnešných možnostiach by sa už nemal obmedziť iba na pohľad do zrkadielka.

Aby kominár mohol vykonať svoju prácu kvalitne, a tým ochrániť vás a váš majetok, mali by ste mu umožniť bezproblémový prístup k čistiacim dvierkam. Podlaha pred dvierkami musí byť nehorľavá. Ak máte vyšší komín ako 6 m , mali by ste mať druhé čistiace alebo revízne dvierka. Podľa predpisu totiž vzdialenosť medzi čistiacimi otvormi nemá byť väčšia ako 6 m , pričom za miesto čistenia možno považovať aj vyústenie komína. V tomto prípade však musíte zabezpečiť bezpečný výlez ku komínu a aj lavičku, pokiaľ je komínové teleso vyššie nad rovinou strechy.

Prečo čistiť komín?

Pri tuhých palivách dochádza k tvorbe sadzí, ktoré sa usadzujú na stenách dymovodu a komínového prieduchu. Ak dôjde k vyhoreniu sadzí , vysoké teploty a tlak sa postarajú o deštrukciu spalinovej cesty. Často sa to stáva komínovým vložkám a komínom, ktoré jednoducho nie sú schopné odolávať takémuto zaťaženiu. Táto skúsenosť  zmení užívateľov prístup ku komínu – stane sa neporovnateľne zodpovednejším.

Záver
Vyhláškou č. 401/2007 Z. z. sa nariaďuje, aby sa na komínoch pripojených na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW každé štyri mesiace vykonávala prehliadka. Pri komínoch na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou, sa prehliadka vyžaduje každých 12 mesiacov. Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 €.

Ako užívateľ stavby neriskujte zbytočne zanedbávaním starostlivosti o komín. Nešetrite pri starostlivosti oň prístupom, že predsa si všetko viete urobiť sám alebo že máte šikovného suseda. Treba si uvedomiť , že v súvislosti s komínom sa hráte s ohňom. A stále platí: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Foto: Schiedel
www.schiedel.sk

–>–>

KategórieKomínyZnačky