Stavebná chémia pre udržateľnú budúcnosť

Základom firemnej stratégie spoločnosti MAPEI je aktívne prispievať k ekologickému a udržateľnému chemickému priemyslu. Výrobky spoločnosti prispievajú k realizácii trvácnych stavebných diel po celom svete.

Spoločnosť Mapei vytvorí každý rok tisíce nových receptúr, ktoré sú využité pri realizácii udržateľných stavieb. Výrobky Mapei sú významným prispievateľom v rámci certifikačných systémov LEED a BREEAM vďaka použitiu recyklovaných surovín, certifikovaných nízkych emisií a environmentálnych vyhlásení známych pod skratkou EPD (typ III Environmental Product Declarations).

Zdroj: MAPEI SK

Tri strategické prístupy k trvalej udržateľnosti

Výskum a inovácie vo vlastných laboratóriách a vývojových centrách sa až zo 70 % zameriavajú na vývoj ekologických výrobkov, a to v niekoľkých oblastiach:

  • bezpečné používanie chemických látok v súvislosti s nariadeniami REACH (nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok),
  • zvyšovanie kvality vnútorného ovzdušia vývojom výrobkov s veľmi nízkymi emisiami prchavých organických zlúčenín (VOC),
  • výskum surovín obsahujúcich recyklované materiály, ktoré možno používať v existujúcich výrobkoch.

Vysoké štandardy výroby garantuje laboratórium kontroly kvality, kde sa všetky vstupné suroviny hodnotia pred ich použitím a vzorky všetkých výrobkov sa opäť testujú.

Spoločnosť MAPEI považuje obaly svojich výrobkov za nevyhnutný predpoklad ekologickej udržateľnosti. Predchádzanie znehodnoteniu a plytvaniu s výrobkami je kľúčovým krokom v rámci environmentálnej zodpovednosti. Na balenie svojich výrobkov preto používa papierové aj vákuovo uzavreté plastové vrecia.

Mapei je už dlhé roky na ceste za udržateľnou výstavbou

Spoločnosť Mapei už desiatky rokov vyrába stavebnú chémiu s dôrazom na trvácnosť. Medzi technológie použité vo výrokoch, ktoré sú súčasťou udržateľnej výstavby patria:

  • škárovacie malty s technológiou Bioblock, ktorá zabraňuje vzniku plesní,
  • výrobky s technológiou Low Dust, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou prašnosťou,
  • ľahké lepidlá s technológia Ultralite s vyššou výťažnosťou znamenajú menšiu námahu pri spracovaní i nižší vplyv na životné prostredie v dôsledku prepravy.

Na webe Mapei možno nájsť okrem dokumentov, potrebných pre certifikáciu zelených budov aj ďalšie užitočné nástroje, napríklad LEED kalkulačku – tá umožňuje projektantom, ktorí na webe zadajú potrebné parametre stavby rovno stiahnuť LEED vyhlásenia o parametroch plánovaných použitých výrobkov a iné potrebné dokumenty.

Dôležité informácie o zelených aspektoch výrobkov Mapei možno zistiť aj z tzv. Zeleného pasu (P.A.S.S. – v prekl. Profil, aspekty a syntéza trvalej udržateľnosti). Jeho výhodou je špecifikácia spôsobu, ktorým výrobok prispieva k zlepšeniu hodnotenia budovy. Zelené pasy produktov Mapei možno nájsť na webe spoločnosti.

Produkty Mapei sú certifikované ako výrobky s nízkym obsahom prchavých látok. Garantujú vysokú kvalitu vnútorného ovzdušia; vďaka čomu chránia zdravie osôb, ktoré ich vyrábajú, ale aj tých, ktorí výrobky aplikujú a následne aj používateľov priestorov.
CO2 neutrálny produkt. Príkladom neustáleho vývoja zameraného na trvalú udržateľnosť je cementová škárovacia Ultracolor Plus, ktorá získala označenie CO2 neutrálny produkt, ktorý má nulový vplyv na klimatickú zmenu.
CO2 neutrálny produkt. Príkladom neustáleho vývoja zameraného na trvalú udržateľnosť je cementová škárovacia hmota Ultracolor Plus, ktorá získala označenie CO2 neutrálny produkt, ktorý má nulový vplyv na klimatickú zmenu. | Zdroj: MAPEI SK

www.mapei.sk

            

Zdroj: PR článok MAPEI SK