Stabilitu drevostavby zaistí opláštenie doskami CETRIS®

Stabilitu stenových panelov drevostavieb možno dosiahnuť jednostranným alebo obojstranným opláštením, ktoré zabraňuje vybočeniu stĺpikov v rovine steny, respektíve ich skrúteniu.

Rozsiahlym testovaním bola stanovená výstužná pevnosť cementotrieskovej dosky CETRIS®. Testovalo sa na skúšobných vzorkách zodpovedajúcich skutočnému vyhotoveniu steny, opláštených z oboch strán cementotrieskovými doskami CETRIS® BASIC s hrúbkou 12 mm.

Komplex zkoušek pro stanovení výztužné pevnosti desek CETRIS provedli pracovníci ČVUT ve výzkumném centru UCEEB
Komplex zkoušek pro stanovení výztužné pevnosti desek CETRIS provedli pracovníci ČVUT ve výzkumném centru UCEEB | Zdroj: CIDEM Hranice

Dosky CETRIS® boli k dreveným prvkom rámu steny kotvené pri prvej skúške skrutkami do dreva, pri druhej skúške sponkami a pri tretej klincami. Výsledkom sú tabuľky s návrhmi pre projektantov, ktoré slúžia na výpočet únosnosti výstužných stien opláštených cementotrieskovými doskami CETRIS®.

Výztužná pevnost
Aktuálnym trendom je výroba stenových panelov drevostavieb vrátane výplní otvorov  | Zdroj: CIDEM Hranice

Opláštením drevostavby cementotrieskovou doskou CETRIS® tak možno dosiahnuť nielen vytvorenie nehorľavého plášťa s požiarnou odolnosťou, ale možno aj zabrániť vybočeniu stĺpikov v rovine steny a ich skrúteniu.

Viac informácií nájdete na www.cetris.cz.

Zdroj: CIDEM Hranice, a.s.