Predel z cementotrieskových dosiek CETRIS® zabraňuje šíreniu plameňa

Pri realizácii obytných budov s rôznymi oknami sa dizajnéri často stretávajú s požiadavkami na vytváranie požiarnych pásov. Požiarne pásy sú vodorovné a zvislé časti obvodovej konštrukcie na hranici požiarneho úseku a zabraňujú prenosu požiaru do iného požiarneho úseku cez fasádu (exteriérom). Predpísaný požiarny pás môže byť aj na hranici dvoch objektov.

Vertikálne a horizontálne protipožiarne pásy na obytnom komplexe Metropolis Bratislava sú navrhnuté z nehorľavých materiálov – nosná oceľová konštrukcia je opláštená dvomi doskami CETRIS® BASIC hr. 16 mm v celkovej rozloženej šírke 1,2 m. Vzhľadom na klasifikáciu dosiek CETRIS® BASIC (trieda reakcie na oheň A2-s1,d0) je splnená podmienka konštrukcie DP1.

Požární pás vytvoří předěl na fasádě mezi okny a balkonovými dveřmi
Požiarný pás vytvorí predel na fasáde medzi oknami a balkónovými dverami | Zdroj: CIDEM Hranice

Počas montáže sú dosky CETRIS® BASIC kotvené do pozinkovaných profilov, škáry medzi doskami CETRIS® sú vytmelené protipožiarnym tmelom. Realizáciu opláštenia vrátane požiarnych pásov realizujú spoločnosti Fenestra Sk, spol. s r. o. a ALGLAS s. r. o.

Spáry mezi cementotřískovými deskami CETRIS jsou vytmeleny protipožárním tmelem
Špáry medzi cementotrieskovými doskami CETRIS® sú zatmelené protipožiarnym tmelom | Zdroj: CIDEM Hranice

Všetko o aplikáciách požiarnej ochrany s doskami CETRIS® nájdete na https://www.cetris.cz/systemy/pozarni-systemy/

Zdroj: CIDEM Hranice, a.s