ASB Články na tému

flexibilné lepidlá

v spoločných priestoroch bytových domov alebo na schodiskách je potrebné použiť na lepenie podlahoviny, ako je napr. keramická dlažba, flexibilné lepidlá vhodné pri vysokom zaťažení. Pri požiadavke na rýchlu možnosť chôdze po podlahovine sa odporúča použiť rýchlotuhnúci variant.

Lepidlá so zvýšenou priľnavosťou a zníženým sklzom sú vhodné aj na podklady vystavené intenzívnej prevádzke, problematické podklady, ktoré sú po vytvrdnutí lepidla vystavené deformáciám a nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ako sú napríklad mechanické a tepelné prevádzkové zaťaženie či trvalé pôsobenie vody.