image 86644 25 v1

Konferencia Správa budov 2017

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje  v poradí už 6. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2017“. Konferencia sa uskutoční v termíne od 22. - 24. februára 2017  v hoteli SATEL v Poprade. Priestory hotela budú k dispozícii všetkým, ktorí sa bytovou problematikou a správou zapodievajú. Už tradične dvere konferencie privítajú nielen profesionálov, ale každého, koho sa problematika správy budov týka.

Základné informácie o konferencii
Konferencia „Správa budov 2017“ je tradične určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov , ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má svoju tradíciu a je jediná svojho druhu na Slovensku. Počet účastníkov každoročne rastie. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo viac ako 276 účastníkov z toho 170 správcovských spoločností. Veríme, že v roku 2017 nás bude ešte viac.

Organizácia konferencie
Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako prednášatelia sa opäť zúčastnia pracovníci z ministerstva na čele s Ing. Milošom Hajdinom, riaditeľom odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky. Odbornými garantmi konferencie sú aj zástupcovia SvF TU Košice, Stavební fakulta ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Mediálnu podporu máme od V.O.Č. Slovakia s.r.o. prostredníctvom www.tzbportal.sk/sprava-budov, časopisu Správca bytových domov a iných médií.

Využite možnosť získať riešenie pre Váš problém
Konferencia svojim obsahom ponúka účastníkom informácie z finančných, právnych, technických a iných oblastí. Diskutované sú aj informácie o zákone 182/93 Z.z. a zákone 246/2015 Z.z., ktorý sa týka správcov bytových domov. Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a odpovede na nich od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.

Prosíme teda všetkých , ktorí majú nejaký problém týkajúci sa správy budov a chcú, aby bol na konferencii riešený, majú záujem o vytvorenie širšej diskusie o danom probléme a chcú dostať odpovede na svoje nevyriešené otázky alebo majú nejaké nápady na zlepšenie práce správcov, zašlite mailom na adresu : zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 040 01 Košice najneskôr do 23. 1. 2017!!!

Tlačivo prihlášky na medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2017“ nájdete na www.zsaun.sk, www.tzbportal.sk

Bližšie informácie radi poskytneme na mailových adresách: zsaun@zsaun.sk a voc@voc.sk
alebo na číslach: +421 905 541 119 alebo +421917240207

Na konferenciu pozývame:

  • zástupcov profesionálnych správcovských spoločností všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, 
  • zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov,
  • pracovníkov stavebných a správcovských bytových družstiev,
  • zástupcov bytových hospodárstiev,
  • vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma, ako majú postupovať pri správe vo svojom dome,
  • pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod.
  • predstaviteľov a členov združení obdobného zamerania.