image 78441 25 v1
Galéria(9)

Sendvičové panely – HIT 21. storočia

Partneri sekcie:

Moderný spôsob života, ekonomické, ale aj ekologické vplyvy a nové stavebné trendy sú ukazovatele, ktoré ovplyvňujú celé stavebníctvo ako také a  rovnako aj preferovaný stavebný materiál v danej dobe. Aj to je dôvod, prečo trapézový program postupne nahrádzajú populárne sendvičové panely, ktoré sa stali hitom tohto storočia a to právom.

sandwichpanels group
MINERALNE PANELY
PIR
PUR
FILM
20130806 072604
20130725 131652
SENDVIC

Ponúkajú neobyčajné možnosti pre realizáciu stavieb s unikátnym profilom, rýchlosťou montáže, atraktívnou farebnou kombináciou, kvalitnou povrchovou úpravou a  čo je najdôležitejšie požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Predstavujú materiál, vďaka ktorému stavba spĺňa kritéria nízkoenergetických a ekonomických požiadaviek. Ponuku spoločnosti Lindab tvoria tri kategórie sendvičových panelov podľa použitého izolačného materiálu a svojich vlastností s ohľadom na požiarnu odolnosť.

Lindab PUR panely – vyrábajú sa strešné alebo fasádne s výplňou polyuretán, ktorej hrúbka je možná od 40 mm až do 200 mm. Polyuretánová pena má uzavreté póry, takže má charakter nenasiakavého materiálu. Pri hustote PUR peny 40 kg/m3 tento panel spĺňa výborné tepelnoizolačné parametre a pri použití plechov z exteriéru, ale aj interiéru 0,5 mm má aj vynikajúce parametre na samotné zaťaženie na streche a fasáde.

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - PUR

Lindab PIR panely – sa vyznačujú rovnakými parametrami ako PUR, ale čo je najdôležitejšie, PIR pena je obohatená o prímes, ktorá zaručuje somozhasínanie PIR peny, čím tieto panely dosahujú požiarnu odolnosť EI30 min (pri dodržaní určitých montážnych postupov). V praxi to znamená, že vďaka svojim vlastnostiam dokáže dlhšie odolať pôsobeniu ohňa a teda ochrániť objekt pred deštruktívnou silou požiaru.

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - PIR

Lindab Minerálne panely – jadro týchto sendvičových panelov tvorí minerálna vlna, ktorá predstavuje izoláciu pre zvýšenú protipožiarnu odolnosť od EI30 do EI120 minút, v závislosti od hrúbky a typu panela. Vďaka tomu nachádzajú svoje využitie pri objektoch s nárokom na vyššiu požiarnu odolnosť a  to hlavne pri budovách s  vyšším výskytom osôb a pri rôznych stenách budov, kde je navrhnutý požiarny úsek z dôvodu blízkosti stavieb vedľa seba.

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - MINERALNE-PANELY

Pestrá ponuka farebnej škály ponúka na výber z  rôznych možnosti a kombinácii. Rovnako máte možnosť zvoliť si tvar, prevedenie vonkajšieho profilu a typ zámku. Variabilita použitia umožní aplikovať panely ako horizontálne, tak aj vertikálne. Tým si sami vytvoríte požadovaný efekt. Okrem použitia na fasády je možné použiť sendvičové panely v podobe strešného využitia. Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom počas životnosti, dosiahnuté minimálnou údržbou a podstatne nižšou spotrebou energie majú sendvičové panely svoje využitie pri väčších stavbách typu sklady, výrobné haly, garáže, hangáre, chladiarenské a mraziarenské boxy…

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - SENDVIC

To sú vlastnosti, prečo sa sendvičový panel, ako stavebný materiál, teší obľube nie len medzi projektantmi, ale aj medzi realizátormi, či koncovými užívateľmi. Jeho tvárnosť a kombinovateľnosť sú dôvodmi, prečo je tento materiál hitom 21. storočia.

SPOJTE VIAC DOBRÝCH NÁPADOV A ZÍSKAJTE OD LINDAB-u HALU NA KĽÚČ!

LINDAB SYSTEMLINE Je kompletný halový systém zabezpečujúci objekt od fázy projektovania až po finálnu fázu výstavby od jedného dodávateľa. Je určený pre tvarovo zložitejšie a rozmerovo väčšie oceľové haly (viac ako 700 m2 ). Štandardná nosná konštrukcia je založená na použití normovaných profilov valcovaných za tepla podľa európskych noriem. Zastrešenie a opláštenie stien je možné buď sendvičovými panelmi, príp. sendvičovými skladbami alebo v prípade nezateplených budov trapézovým plechom.

STAVEBNÝ SYSTÉM LINDAB SBS MAXI je určený a použiteľný pre menšie a stredné veľkosti oceľových hál o rozlohe od 250 do 1500 m2 podlahovej plochy. Základ haly tvorí ľahká oceľová konštrukcia zložená z dvojitých pozinkovaných C profilov, tvarovaných za studena, ktorá tvorí priečne prvky haly (stĺpy a nosníky). Sekundárna konštrukcia, zavetrenie rámov a priečne stuženie je zabezpečené taktiež konštrukčnými profilmi C alebo Z. Zastrešenie a opláštenie haly je možné buď sendvičovými panelmi alebo trapézovým plechom v rôznych tvaroch a farebných prevedeniach.

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - 20130806_072604

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - 20130725_131652

Ako vzniká oceľová hala Lindab Systemline

Prinášame Vám foto seriál z realizácie stavby haly v Poprade. V tomto prípade bol dodávaný kompletný návrh riešenia halového systému Lindab Systemline, ktorý pozostával z dodávky primárnej a sekundárnej konštrukcie, sendvičových panelov a klampiarskych prvkov. Spoločnosť Lindab bola prítomná, ako spoľahlivý partner, od fázy projektovania, cez dodávku až po finálnu realizáciu halového systému.

Sendvičové panely – hit 21. storočia - foto - FILM

V prípade záujmu kontaktujte nášho produktového špecialistu pre halové systémy Branislav Barč | 0915 938 518 | branislav.barc@lindab.sk
www.lindab.sk
www.halovysystem.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Lindab a.s.