Založenie na základových pásoch (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Základové pásy sú najčastejším využívaným typom zakladania rodinných domov. Používajú sa pre založenie stenových aj skeletových konštrukčných systémov. Základový pás tvorí súvislý nosník s prierezom, ktorý má tvar obdĺžnikový, stupňovitý, rebrový. Šírka základových pásov závisí od statického výpočtu na základe únosnosti podložia.

Základy rodinného domu

 1. štrkové lôžko, hrúbka 100 – 150 mm
 2. Základový pás, betón triedy min. C12/15
 3. Debniace betónové tvárnice Premac
 4. Prúty oceľovej výstuže, oceľ 10425, Ø 6 mm
 5. Zhutnená základová zemina
 6. štrkopiesok
 7. Kanalizačné potrubie Rehau osadené v súlade s projektovou dokumentáciou
 8. Netkaná geotextília Gunnex TESSILDRAIN
 9. Drvené kamenivo, frakcia 16/32
 10. sieť kari, veľkosť oka: 150 × 150 × 6 mm
 11. Vodorovná podkladová doska, betón triedy min. C 16/20
 12. Penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
 13. Asfaltový hydroizolačný pás Icopal FUNDAMENT 4.0 Speed Profile® SBS
 14. Perimetrická izolačná doska ISOVER EPS PERIMETER
 15. Omietka BAUMIT StarTop nanesená na lepiacej stierke Baumit StarContact s vloženou sklotextilnou sieťkou Baumit StarTex
 16. Drenážna rúra Rehau v štrkovom lôžku obalenom netkanou geotextíliou Gunnex TESSILDRAIN

Čo budete potrebovať

 • Debniace betónové tvárnice: napr. Premac Debniaca tvárnica, šírka: min. 250 mm (DT25), 300 mm (DT30), 400 mm (DT40), dĺžka × výška: 500 × 250 mm, ks od 1,82 €
 • Betón: trieda C 12/15, trieda C 16/20
 • Siete kari: rozmer oka: podľa projektovej dokumentácie, najčastejšie 150 × 150 × 6 mm
 • Drvené kamenivo: frakcia 16/32
 • Betonárska výstuž: oceľ 10425, Ø 10 mm
 • Štrkopiesok
 • Netkaná geotextília: napr. Gunnex Tessildrain
 • Náradie a pomôcky: hliníková lata, 2 m, vodováha, nivelačný prístroj, vibračné ubíjadlo, viazač výstuže, ponorný vibrátor, debniace prvky

Krok 1: Osadenie stavby a pôdorys základov

Na mieste budúcich základov sa odhrnie ornica v hrúbke 200 až 300 mm. Podľa projektovej dokumentácie sa vytýči stavba a vápnom sa vyznačí pôdorys základových pásov.

01 | Osadenie stavby a pôdorys základov
01  Osadenie stavby a pôdorys základov |

Krok 2: Výkopové práce

Podľa vápenného pôdorysu sa realizujú výkopy pre základovú konštrukciu do predpísanej hĺbky v súlade s projektovou dokumentáciou (nezamŕzajúca hĺbka 800 až 1 300 mm). Geológ vyhodnotí dno základovej škáry a triedu zeminy.

02 Výkopové práce
02 Výkopové práce |

Krok 3: Bleskozvod a siete

Na dno výkopu sa nanesie vrstva drveného kameniva s frakciou 16/32 v hrúbke 100 až 150 mm. V súlade s projektovou dokumentáciou sa uloží uzemňovacia pásovina, časti kanalizačných potrubí a vodovodných chráničiek. Na rohoch stavby sa vyvedie uzemňovacia guľatina. Ak to určil statik, uložia sa na dno výkopu siete kari alebo armovacie koše.

03 Bleskozvod a siete
03 Bleskozvod a siete |

Krok 4: Betonáž základových pásov

Výkopy základovej konštrukcie sa zalejú betónom triedy min. C 12/15. Vrchná vybetónovaná časť základových pásov sa vyrovná pomocou 2 m hliníkovej laty a vodováhy. Výška vylievaného betónu sa kontroluje priebežne optickým/laserovým nivelačným prístrojom.

04 Betonáž základových pásov
04 Betonáž základových pásov |