wellness centrum v cassovare
Galéria(12)

Wellness centrum v Cassovare

Partneri sekcie:

Vysoký murovaný komín bývalého pivovaru sa stal symbolom najväčšieho polyfunkčného projektu v Košiciach. Miesto nasiaknuté bohatou históriou dlhé roky volalo po prebudení zo spánku. Projekt Cassovar vlial do lokality na hranici s historickým centrom nový život.

01mapei big image
14mapei big image
11mapei big image
09mapei big image
08mapei big image
06mapei big image
05mapei big image
04mapei big image
Komplex Cassovar pozostáva z rezidenčného bývania, maloobchodných prevádzok, ako aj z administratívnej budovy. Práve v nej sa nachádza wellness centrum. Na niekoľkých stovkách štvorcových metrov nájdu návštevníci všetko na získanie duševnej a telesnej pohody – dve vírivky, päť sáun, ochladzovaciu časť, relaxačnú zónu s ležadlami, Kneippov kúpeľ, masérske izby a solárium.

Moderný interiér wellness centra hýri nielen tvorivými nápadmi dizajnérov, ale je vybavený aj najnovšími technickými prvkami.

Podlaha bez rušivých momentov
Srdce prevádzky predstavuje centrálna časť wellness centra. Ponúka oddych v saunách, vírivkách alebo na ležadlách v relaxačnej zóne. Veľkoformátová dlažba zjednocuje priestor a pomáha navodiť harmonickú atmosféru. Na podlahe sa totiž nenachádzajú žiadne rušivé momenty v podobe dilatačných škár. Inštaláciu dlažby pôvodne komplikovali nepravidelne zhotovené okruhy podlahového vykurovania v podklade a tiež degradovaný cementový povrch. Bolo preto nevyhnutné prísť s efektívnym riešením na zachovanie bezchybného vzhľadu bez obmedzenia funkčnosti, ktorý by umožnil nalepiť dlažbu celoplošne aj bez toho, aby sa museli priznávať pôvodné vykurovacie okruhy v podkladových vrstvách.

Systém sa aplikoval na pripravený pevný, súdržný a nosný podklad. Špeciálna netkaná textília sa zapracovala do cementového lôžka zhotoveného z vysoko deformovateľného lepidla zmiešaného so zámesovou tekutinou. Hneď po vytvrdnutí lepidla sa na takto pripravený podklad kládla keramická dlažba s použitím identického cementového lepidla. Vzhľadom na rýchly priebeh vytvrdzo­vania bola dlažba pochôdzna už po troch hodinách a pripravená na škárovanie. Pevné škáry sa následne vyplnili epoxidovou škárovacou maltou. Len objektové a obvodové škáry priznané v podklade bolo nutné na záver vytesniť silikónovým tmelom.

Bazény a sauny
Návštevníci preferujú v rámci wellness centra oddych vo dvoch bazénoch, ale aj v piatich rozmanitých saunách. Pri realizácii bazénov, bylinkovej, soľnej a parnej sauny sa dbalo najmä na dôkladnú ochranu proti degradač­ným účinkom vody. Zabezpečila sa tak dlho­dobá životnosť použitého obkladu a dlažby.

Pri realizácii bazénov bolo po dôkladnom očistení a odmastení nevyhnutné vyrovnať steny a dno bazénov. Na tento účel sa použila tixotropná malta vystužená vláknami s kontrolovaným zmrašťovaním.

Kľúčovou z hľadiska dlhej životnosti konštrukcií v trvalom styku s vodou je kvalitne vyhotovená hydroizolačná vrstva. V prípade bazénov a sáun sa zvolila malta na báze cementu, ktorá sa vystužila sieťovinou zo sklenených vlákien, odolnou proti pôsobeniu alkalických vplyvov. Vysoký obsah syntetických živíc a ich kvalita zaisťuje vytvrdnutej hydroizolačnej vrstve, aplikovanej v hrúbke 2 mm, trvalú vysokú pružnosť v akýchkoľvek podmienkach okolitého prostredia, a navyše, je nepriepustná pre vodu až do tlaku 1,5 baru a odoláva chemickým vplyvom rozmrazovacích solí, sulfátom, chloridom a oxidu uhličitému.

Pracovné škáry vzniknuté v bazénoch a saunách (ako napríklad styk stena – stena, stena – podlaha) sa prekryli pružnou pogumovanou páskou, ktorá sa na podklad lepila cementovou maltou. Na utesnenie priestupov potrubí v bazénovom telese (napríklad prívodu vody) sa použila špeciálna manžeta a epoxidové lepidlo (slúži najmä na dokonalú fixáciu potrubia).

Na ploche v okolí bazénov bolo nevyhnut­né riešiť problematický detail napojenia hydroizolácie na odtokové žľaby. V mieste žľabu sa jedna strana pogumovanej pásky lepila polyuretánovým lepidlom a jej druhá strana cementovou maltou, ktorá sa použila aj pri vytváraní celoplošnej hydroizolačnej vrstvy na cementovom podklade. Pružné vlastnosti polyuretánového lepidla sa špeciálne využili a osvedčili pri lepení obkladových prvkov na problematické povrchy, akými sú napríklad kov a drevo.

Finálnu povrchovú úpravu bazénov tvorí sklenená mozaika. Na jej inštaláciu sa použilo kvalitné biele cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženým časom zavädnutia. Na výplň pevných škár bolo nevyhnutné použiť nenasiakavú epoxidovú škárovaciu maltu, ktorá je odolná proti vysokému prevádzkovému zaťaženiu. Najvhodnejšie riešenie predstavovala malta vyznačujúca sa po vytvrdnutí vysokou odolnosťou proti chemickým vplyvom bazénového prostredia, vysokou mechanickou pevnosťou, výbornou priľnavosťou k podkladu a takisto farebnou stálosťou. Hlavná podmienka jej hygienickej nezávadnosti sa tiež splnila. Pracovné, obvodové škáry a styky rôznych konštrukcií a materiálov sa nakoniec utesnili pružným silikónovým tmelom.

Zázemie a priestory na masáže
Miestnosti zázemia wellness centra, v ktorých sa nachádzajú šatne a maséri, sú tiež vystavené účinkom nadmernej vlhkosti. V týchto miestnostiach sa na pripravený podklad, ktorý sa ošetril penetračným náterom, aplikovala odolná hydroizolačná stierka. Do prvej vrstvy čerstvej stierky sa na preklenutie pracovných škár (styk stena – podlaha a stena – stena) a pohyblivých dilatačných škár zapracovala pružná pogumovaná páska. Následne sa naniesla v ploche aj vrstva hydroizolačnej stierky tak, aby jej finálna hrúbka predstavovala 1 mm.

Po vyzretí vznikla pružná membrána, na ktorú sa lepila keramická dlažba a obklad flexibilným cementovým lepidlom. Na škárovanie obkladových prvkov sa použila spoľahlivá technologicky aj farebne ladená dvojica výrobkov, ktorú tvorili cementová škárovacia malta s nízkou nasiakavosťou na výplň pevných škár a pružný silikónový tmel na tesnenie pracovných a dilatačných škár. Protiplesňová úprava oboch aplikovaných výrobkov ich predurčuje do prostredia trvalo zaťažovaného vodou a vlhkosťou.

Realizácia náročného architektonického návrhu sa podarila bez väčších ťažkostí. Wellness centrum Cassovar Košice získalo dokonca cenu Gold Award 2011 od Nemeckého zväzu výrobcov bazénov a wellness vybavenia. O spokojnosti klientov aj investora svedčí tiež odhodlanie rozšíriť wellness centrum už v blízkej budúcnosti.

TEXT: Martin Čopko
FOTO: Mapei SK

Martin Čopko je obchodno-technickým zástupcom spoločnosti Mapei SK, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.