Veľký prehľad lepiacich mált na dlažby z prírodného kameňa

Partneri sekcie:

Dlažbu či obklad z prírodného kameňa je potrebné lepiť špeciálnymi typmi lepiacich mált, ktoré sú svojím zložením vhodné na tento účel.

Na lepenie dlažby v exteriéri sa odporúča použiť pružné lepiace malty minimálne triedy C2S1. Okrem vhodného lepidla je potrebné navrhnúť správne aj celú skladbu vrstiev pod dlažbou, či už zo statického, alebo z tepelnotechnického hľadiska.

Pri lepení dlažby v exteriéri je ďalej dôležité zabezpečiť, aby na povrchu dlažby neostávala stáť voda, teda aby bol podklad správne vyspádovaný (2 až 3 % spád). Tým sa obmedzí vznik škôd spôsobených mrazom.

Pozor na nadmernú vlhkosť

Pri lepení na vhodne pripravený podklad je potrebné zabrániť nadmernému vnikaniu vlhkosti do dlažby, keďže vlhkosť zapríčiňuje tvorbu výkvetov na jej povrchu. Výkvety vznikajú z vápna, ktoré sa pri tuhnutí cementu mení na hydroxid vápenatý.

Ten potom pri reakcii s uhlíkatými zlúčeninami obsiahnutými vo vzduchu a vode vytvorí na povrchu kameňa ťažko rozpustný uhličitan vápenatý. Preto je vhodné použiť lepiace malty s obsahom trasového cementu a rýchlotuhnúce malty. Na lepenie bieleho mramoru či sklenej mozaiky sú určené biele lepiace malty – pri ich použití totiž nepresvitá lepiace lôžko.

Prírodný kameň sa odporúča aj vhodne impregnovať, vždy v súlade s pokynmi výrobcu. Do pórov prírodného kameňa môžu totiž prenikať spolu s vodou aj drobné častice, ktoré menia jeho sfarbenie alebo spôsobujú vznik nežiaducich škvŕn.

Baumit Baumacol FlexMarmor

Vlastnosti
Tenkovrstvová flexibilná suchá lepiaca zmes s bielym cementom triedy C2TES1 podľa normy STN EN 12004. Vodoodolná, mrazuvzdorná, hydraulicky tvrdnúca zušľachtená lepiaca malta so zníženým sklzom (T) a predĺženým zavädnutím (E). Určená na kladenie mramoru, žuly a iných prírodných/umelých kameňov, mozaiky zo skla a keramiky, gresu a keramického obkladu alebo dlažby. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Do exteriéru aj interiéru, na vodorovné alebo zvislé plochy. Vhodná aj na použitie do potravinových prevádzok.

Spotreba
Približne 3 kg/m2 (v závislosti od typu obkladu)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
18,30 €/25 kg (nezáväzná odporúčaná cena)

Výrobca
Baumit

Baumit Baumacol FlexMarmor
Baumit Baumacol FlexMarmor |

 

Flex Extra Plus biele (ozn.: 095 b)

Vlastnosti
Vysokoflexibilné cementové lepidlo triedy C2TES1 so zvýšenou prídržnosťou a vysokou odolnosťou proti výkvetom. Je vhodné na lepenie keramických obkladových prvkov – všetkých typov keramických obkladov a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou (menšou ako 0,5 %) a dosiek z prírodného kameňa. Určené do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, na bežné aj problematické podklady. Vynikajúce na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. vykurované podlahy do teploty +70 °C alebo slnečné terasy). Používa sa v priestoroch trvale zaťažených vodou. Vhodné na dlažby zaťažované prejazdom osobných automobilov, vysokozdvižných vozíkov a pod. Možné použiť na ťažko obkladateľné podklady. Znížený sklz a predĺžený tzv. otvorený čas, vysoká stálosť a pevnosť, mrazuvzdornosť a vysoká flexibilita.

Spotreba
Približne 4 kg/m2 (pri výške zuba 8 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
18 €/25 kg

Výrobca
Cemix

Flex Extra Plus biele (ozn. 095 b)
Flex Extra Plus biele (ozn. 095 b) |

 

Keraflex Quick S1

Vlastnosti
Špeciálne deformovateľné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom triedy C2FT S1 na tenkovrstvové a strednovrstvové lepenie (do približne 10 mm) obkladových prvkov z keramiky (napr. terakota, gres, tzv. klinker tehly, kamenina, dlažba typu cotto a keramická mozaika), prírodného kameňa a betónu na vodorovné a zvislé konštrukcie. Vhodné do interiéru a exteriéru. Určené na lepenie malých, stredných a veľkých formátov aj na deformovateľných miestach a miestach vystavených náročnejším prevádzkovým podmienkam.

Spotreba
Približne 2 až 5 kg/m2 (v závislosti od hrúbky vrstvy)

Balenie
Papierové vrece, 23 kg

Orientačná cena
35,13 €/23 kg (sivý odtieň)

Výrobca
Mapei

Keraflex Quick S1
Keraflex Quick S1 |

 

Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85

Vlastnosti
Rýchlotuhnúca pružná vysokoušľachtilá prášková lepiaca malta, kryštalicky viažuca, vhodná na lepenie obkladov a dlažieb do maltového lôžka až do hrúbky vrstvy 20 mm. Odolná proti vode a mrazu. Výrazne znižuje riziko tvorby vápenných výkvetov. Na použitie v interiéri a exteriéri, na lepenie keramických obkladov a dlažieb, platní z prírodného kameňa a jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Hrúbka maltového lôžka od 4 do 20 mm. Veľmi vhodná na lepenie obkladu na obklad, na lepenie veľkoformátových prvkov, prírodného kameňa, platní z tvrdej peny a zosilňujúcich tkanín. Trieda kvality podľa STN EN 12004: C2 FT S1.

Spotreba
Približne 2,6 kg/m2 (pri výške zuba 8 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
34,32 €/25 kg

Výrobca
Murexin

Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85
Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85 |

 

PCI Carrament®

Vlastnosti
Špeciálna rýchlotuhnúca strednovrstvová malta s obsahom trasového cementu na kladenie prírodného a opracovaného kameňa a na vyrovnanie nerovných podkladov pod obklady a dlažby. Na vykurované potery, na balkóny a terasy, do hál a priemyselných stavieb. Rýchlo tuhne a tvrdne, a tým redukuje prevlhnutie prírodného kameňa pri aplikácii a zabraňuje tvorbe výkvetov. Lepené obklady sú pochôdzne a škárovateľné už po približne 6 hodinách a plne zaťažiteľné po približne 1 dni. Hrúbka vrstvy 5 až 40 mm. V sivej a v bielej farbe. Klasifikácia C2F podľa EN 12004.

Spotreba
Približne 3,4 až 6 kg/m2 (v závislosti od typu obkladu)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
45 €/25 kg (sivý odtieň), 54 €/25 kg (biely odtieň)

Výrobca
Basf

PCI Carrament®
PCI Carrament® |

Ceresit CM 77 Ultraflex

Vlastnosti
Flexibilné lepidlo s patentovanou technológiou Flextec® určené na lepenie keramických obkladov, dlažby, dosiek z mramoru a prírodného kameňa, ostropálených tehál (tzv. klinkerov), drevotrieskových dosiek, porcelánu, sklenenej mozaiky atď. Je vhodné aj na lepenie tvrdených obkladových dosiek, tepelno- a zvukovoizolačných dosiek, dekoračných a sendvičových dosiek z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Mimoriadne elastické a pevné spojenie so všetkými kritickými podkladmi. Na okamžité použitie bez potreby miešania.

Spotreba
Približne 1,5 až 3,4 kg/m2 (v závislosti od typu obkladu)

Balenie
Plastová nádoba, 8 kg

Orientačná cena
83,70 €/8 kg

Výrobca
Henkel

Ceresit CM 77 Ultraflex
Ceresit CM 77 Ultraflex |

 

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2019.

Baumit Baumacol FlexMarmor
Flex Extra Plus biele (ozn. 095 b)
Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85
Keraflex Quick S1
PCI Carrament®
Ceresit CM 77 Ultraflex