Strešné okná
Galéria(3)

Strešné okná

Partneri sekcie:

Problematika strešných okien by sa mala podrobne riešiť už v projekte, dá sa tým predísť mnohým chybám. Z hľadiska používania sa kladie dôraz predovšetkým na voľbu materiálu, spôsob otvárania, veľkosť a vhodné umiestnenie okien.

Ďalšími dôležitými faktormi pre správny výber okien a ich doplnkov sú klimatické podmienky, sklon strešnej plochy a jej orientácia. Z hľadiska konštrukcie strechy treba premýšľať o tom, ako bezpečne napojiť strešné okná na jednotlivé vrstvy strešného plášťa. Ide najmä o napojenie parotesniacej zábrany, tepelnej izolácie strechy a poistnej hydroizolačnej fólie na rám strešného okna.

Drevené alebo plastové

V prípade materiálu je výber rovnaký ako pri bežných oknách – drevo alebo plast. Pri výbere je dôležité uvedomiť si, kam okno osadíme. V obytnej miestnosti s bežnou (odporúčanou) relatívnou vlhkosťou okolo 40 až 50 % možno bez obmedzenia použiť drevené okná. V miestnostiach, v ktorých je relatívna vlhkosť bežne vyššia ako odporúčaná (napr. v kúpeľni, kuchyni, sušiarni alebo pri bazénoch), možno použiť celoplastové strešné okna. Tieto dva typy sa môžu, na rozdiel od fasádnych okien, v podkroví kombinovať.

Typy otvárania strešného okna

Najbežnejším typom strešných okien sú výkyvné okná. Pri otvorení sa otáčajú okolo vodorovnej osi v polovici okenného otvoru a ich vrchná polovica sa vyklopí do miestnosti. Tým sa však obmedzuje voľný výhľad a pohyb v ich okolí. Ďalším typom sú strešné okná s výsuvno-výkyvným systémom, ktorý pri otváraní posunie os otáčania okenného krídla do hornej tretiny okna a zároveň ju vysunie smerom von z miestnosti. Posledným z bežných typov sú okná výklopno-výkyvné.

Umiestnenie strešného okna

Používanie strešného okna ovplyvňuje i jeho umiestnenie a veľkosť. Bežne sa spodná hrana strešného okna umiestňuje do výšky 90 až 120 cm. Aby sa okno pri umiestnení otváracieho mechanizmu v jeho hornej časti dalo pohodlne ovládať, limitujúca výška osadenia je 180 až 220 cm nad podlahou. Ak je kľučka dole, na spodnom ráme, okno možno umiestniť spodnou hranou aj do výšky 170 cm od podlahy. Vždy sa odporúča zohľadniť, ako vysoko bude os otáčania krídla.

Strešné okno sa predovšetkým musí osadiť do patrične veľkého stavebného otvoru. Nech sa okno akokoľvek zateplí, stavebný otvor musí byť vždy po celom obvode minimálne o 3 cm väčší, než je daný rozmer okna. Vo vodorovnom smere nad a pod oknom možno túto požiadavku splniť ľahko, pretože tam sa stavebný otvor buduje montážou podperných lát. Problém nastáva v bokoch, kde treba dbať na to, aby rám okna nebol tesne pri krokve.

Po osadení a zabudovaní okna do strechy sa krov môže mierne prehnúť a škáry medzi krídlom a rámom tak nie sú rovnomerné. Preto sú niektoré strešné okná vybavené mechanikou na dodatočné nastavenie krídla vzhľadom na rám pomocou excentrických skrutiek na ramenách, ktoré umožňujú ich rektifikáciu v rozpätí niekoľkých milimetrov.

Vyhotovenie ostenia

Spoľahlivé fungovanie okna zaistí správne navrhnuté a vyhotovené ostenie. Ostenie môžu tvoriť sadrokartónové dosky, palubovky, nenasiakavé upravené doskové materiály, prípadne možno využiť originálne ostenie priamo od výrobcu. Materiál sa dá zvoliť podľa funkcie miestnosti a estetického cítenia, predpísaný tvar by sa však mal vždy dodržať, pretože správna realizácia vnútorného ostenia významne zamedzuje tvorbe kondenzátu. Spodné ostenie má byť zhotovené zvislo k rovine podlahy a horné ostenie vodorovne tak, aby umožňovalo plynulé prúdenie vzduchu pozdĺž celého okna a aby mal teplý vzduch prístup až ku sklu. Ak sa pri realizácii ostenia rozšíri prechodová hrana v spodnej i hornej časti v kolmom smere na strešnú plochu o niekoľko centimetrov tak, aby nedošlo k prerušeniu prúdenia teplého vzduchu na sklo, zväčší sa tým priestor na uloženie tepelnej izolácie do tesnej blízkosti rámu okna.

Vetranie

Životnosť okna sa predĺži tiež správnym vetraním. Najmä v zimnom období dochádza k vysokým rozdielom teplôt vonkajšieho vzduchu a vnútorných teplôt, ktoré sa stýkajú na vnútornej strane sklenenej výplne okna. Keď sa na skle začne vytvárať kondenzát, musí sa vlhkosť ovzdušia znížiť vetraním.

Vetrať možno klasicky otvorením okna alebo pri uzatvorenom okne vetracou klapkou. Takýmto spôsobom vzduch preniká z interiéru cez filter v okne. Najmä v zime je však vhodnejšie tzv. štrbinové vetranie, ktoré možno použiť na oknách s otváraním v dolnej časti. Niektoré okná sa dajú týmto spôsobom prevetrávať v dvoch pootvorených polohách zabezpečených proti samovoľnému i násilnému otvoreniu.

Na zlepšenie prúdenia vzduchu odborníci odporúčajú umiestniť priamo pod okná vykurovacie telesá. Týmto sa nielen ohrieva vzduch prúdiaci pozdĺž skla, ale rastie aj povrchová teplota v celom okolí okna, čím sa odďaľuje kondenzácia na povrchu okna i ostenia. Ak sa realizuje konštrukcia s parapetom, musí sa zaistiť prúdenie vzduchu vetracou medzerou medzi parapetom a ostením, prípadne vetracími mriežkami alebo kanálikmi.

Bez údržby to nejde

Životnosť okna možno predĺžiť aj jeho údržbou. Tým sa nemyslí len umývanie skiel, ale i občasné nasilikónovanie gumených tesnení, čím sa zabraňuje ich zatvrdnutiu a zvetraniu. Údržba celoplastových okenných konštrukcií sa zväčša vykonáva iba ich čistením; pri drevených konštrukciách, najmä v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, treba rátať s obnovou ich povrchovej úpravy podľa stupňa opotrebovania zhruba po každých dvoch až piatich rokoch.

Ing. Jiří Vlk
Foto: ROTO stavební elementy, s. r. o.

Autor je prokurista a riaditeľ spoločnosti ROTO stavební elementy, s. r. o., pre ČR a SR.