Prestaviteľné priečky a mobilné steny
Galéria(7)

Prestaviteľné priečky a mobilné steny

Partneri sekcie:

Súčasťou dnešnej výstavby administratívnych budov je riešenie interiérov pomocou prestaviteľných priečok a mobilných stien. Tieto systémy suchej interiérovej výstavby umožňujú užívateľom vytvárať variabilné usporiadanie priestoru.


Prestaviteľné priečky
Sú to montované konštrukcie, ktoré rozdeľujú priestor interiéru. Sú systémom suchej výstavby a na ich postavenie netreba mokrý proces. Čas montáže je kratší a práca je čistejšia ako pri klasických sadrokartónových konštrukciách. Dodatočné zmeny dispozície montovaných priečok v nasťahovanom a funkčnom priestore (počas prevádzky) sú jednoduchšie ako pri klasických konštrukciách.

Priečky možno rozdeliť na konštrukcie s rámom alebo bez rámu. Konštrukcie bez rámu majú horšie akustické vlastnosti. Prestaviteľné priečky s rámom majú hrúbku sadrokartónovej priečky 75 alebo 100 mm a nepriezvučnosť 41 až 46 dB. Osadzujú sa na finálne upravenú podlahu (dlažba, koberec a pod.). Vrch priečky sa kotví do podhľadu (sadrokartónový podhľad, raster kazetového stropu a pod.), čím sa zachováva flexibilita celej konštrukcie. V prípade zmeny pozície sa priečka demontuje a presunie na nové miesto bez zásahu do stropnej a podlahovej konštrukcie. Možno zmeniť aj umiestnenie jednotlivých modulov (napr. zmena umiestnenia dverí a pod.)

Akustické vlastnosti
Dôležitým krokom pri navrhovaní priestoru je zachovanie akustických vlastností priečky. Tým, že je priečka ukončená pod stropným akustickým kazetovým podhľadom, treba nad ňu (nad podhľad) umiestniť akustickú bariéru, ktorá zabráni prechodu zvuku nad podhľadom.

Spôsoby zhotovenia akustickej bariéry:

  • pri zachovaní flexibility priestoru (a nedelení podhľadu) sa nad priečky a podhľad vsunie izolácia s hliníkovou fóliou. V prípade zmeny dispozície priestoru sa priečka demontuje, vyberie sa akustická izolácia nad priečkou a premiestni na nové miesto;
  • ak sa priečka kotví do sadrokartónových spustení (tzv. žiletiek), sadrokartónové spustenie sa kotví do nosnej stropnej konštrukcie a je spustené na úroveň podhľadu. V tomto prípade sa podhľad dorazí k sadrokartónovému spusteniu a rozdelí priestor.

Výplne priečok
Výplň môže byť presklená alebo plná. V prípade plného modulu sú ako výplň štandardne používané sadrokartónové dosky s umývateľnou vinylovou fóliou podľa výberu. Medzi doskami je akustická izolácia hrúbky 40mm alebo 60mm. Ako plnú výplň priečky možno použiť lamino alebo dyhu. V prípade umiestnenia priečok v priemyselnej (výrobnej) časti, kde je riziko mechanického poškodenia väčšie, sa ako plná výplň používa drevotriesková doska s oplechovaním. Zvyčajne sa tento materiál používa na opláštenie vstavaných častí (tzv. vstavkov) vo výrobných halách. Systém ponúka viaceré možnosti riešenia dizajnu samotnej priečky kombináciou plných a presklených častí. Presklené moduly sa zhotovujú z dvojskla.

V prípade celopresklených modulov sa používa bezpečnostné sklo. Sklo môže byť číre, pieskované alebo farebné. Presklené moduly možno olepiť fóliou, ktorá dotvára celkový dizajn priečky a plní aj bezpečnostnú funkciu. Ak sú v presklených častiach navrhnuté žalúzie, umiestňujú sa medzi sklá (vo vnútri modulu). V priečkach sa používajú systémové dverové moduly s presklenými dverami v hliníkových rámoch, drevenými, posuvnými a automatickými posuvnými dverami. Jednotlivé moduly sa spájajú a osadzujú hliníkovými profilmi.

Mobilné steny
Ďalšou možnosťou, ako vhodne riešiť delenie priestoru, sú mobilné steny. Zatiahnutím posuvných panelov možno v prípade potreby vytvoriť z jednej väčšej kongresovej sály dve samostatné miestnosti.

Konštrukčné riešenie mobilných stien

Systém pozostáva z deliacich panelov, ktoré sú zavesené na nosnej koľajnici, umiestenej v stropnom podhľade. Panely sú zavesené jednobodovo alebo dvojbodovo, majú hrúbku od 85 do 138 mm, v závislosti od akustických požiadaviek nepriezvučnosť 36 až 55 dB. Samotná koľajnica sa kotví prostredníctvom konštrukcie do nosnej stropnej konštrukcie.

Mobilné steny môžu byť vysoké od 2 do 15 m a viac. Povrch panelov sa zhotovuje z laminátov, dýh, plechu a textílií. Panely môžu byť aj celopresklenné, bezrámové. Pri použití tejto steny sa priestor predelí opticky, ale nie akusticky. V priečkach možno umiestniť dvere alebo presklenie. Pri otvorenom priestore sú jednotlivé moduly odparkované pri stene na parkovacom mieste. V prípade špeciálnych požiadaviek na riešenie priestoru sa môže tento priestor umiestniť na ľubovoľné miesto, napr. za roh, stenu alebo stĺp v miestnosti.

Mobilné systémy
Panely sa presúvajú mechanicky po koľajnici. Pri dorazení panela k predchádzajúcemu sa magneticky spoja. Pôvodne sa jednotlivé panely tesnili pomocou ručne ovládanej aretačnej kľuky, keď sa jej otáčaním vysúvali pri strope a podlahe tesniace lišty. V súčasnosti túto operáciu nahrádzajú elektromotorčeky. Pomocou tohto systému sa dá okamžite zmeniť dispozícia priestoru. Mobilná stena je napriek svojej konštrukcii dostatočne stabilná. V prípade potreby sa panely dajú jednoducho vymeniť.

Záver
Systémy prestaviteľných priečok a mobilných stien sa dajú vzájomne kombinovať, a spoločne tak vytvárajú funkčný a variabilný interiér (najmä administratívnych komplexov). Dokážu odrážať momentálne požiadavky firmy na využitie priestoru.

Štefan Pčola
Foto: Liko-S, spol. s r. o.

Autor pracuje vo firme Liko-S, spol. s r.o. ako obchodný manažér