Požiarny obklad oceľového stĺpa (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na zabezpečenie statickej bezpečnosti budovy pri požiari je potrebné oceľové stĺpy a nosníky chrániť pred vysokými teplotami. Následkom vysokých teplôt strácajú stavebné konštrukcie z ocele svoju únosnosť a dochádza k porušeniu ich stability.

Info o materiáli

» Protipožiarna sadrovláknitá doska – homogénna, vláknami zosilnená, sadrou spojená doska na suchú výstavbu s papierovými vláknami a prídavkom nehorľavých vlákien, hydrofobizovaná vo výrobnom závode. Trieda reakcie na oheň: A1.

Čo budete potrebovať

 • Protipožiarna sadrovláknitá doska: Fermacell Firepanel A1, malá doska – hrúbka dosky: 12,5 mm, rozmery: 1 500 × 1 000 mm, m2 8,23 €
  veľká doska – hrúbka dosky: 12,5 mm, rozmery: 2 000 × 1 250 mm, m2 8,23 €
 • Škárovacie lepidlo: Fermacell škárovacie lepidlo, spotreba: 20 ml/bm škáry, plastová kartuša, 310 ml 8,63 €
 • Sponky: rozmer: 30 × 10 × 1,5 mm a rozmer: 21 – 22 × 10 × 1,5 mm
 • Škárovací tmel: Fermacell škárovací tmel, spotreba: približne 0,2 kg/bm škáry(hrúbka dosky: 12,5 mm), papierové vrece 5 a 20 kg, 5 kg 4,51 €
 • Náradie a pomôcky: kotúčová píla s vodiacou lištou, gumené kladivo, aplikačná pištoľ, sponkovačka, škrabka, oceľové hladidlo, maliarsky valček.

Protipožiarny obklad možno realizovať cementom spájanými doskami z ľahčeného betónu, vystuženými sklenými nehorľavými vláknami alebo protipožiarnymi sadrovláknitými doskami s prídavkom nehorľavých vlákien. Obklad z protipožiarnych sadrovláknitých dosiek je vhodný do interiéru aj do vlhkého prostredia. Spracovanie je rovnaké ako pri bežných doskách suchej výstavby.

Výber vhodného doskového materiálu ovplyvňujú tieto faktory:

 • oblasť použitia a kategória použitia,
 • požadovaná požiarna odolnosť.
  Podľa vybraného materiálu dosky sa stanoví minimálna hrúbka protipožiarneho opláštenia.

Hrúbka sa riadi podľa:

 • požadovanej požiarnej odolnosti,
 • kritickej teploty ocele,
 • súčiniteľa prierezu Ap/V (STN EN 1993-1-2: 2007: Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru).

Maximálna dĺžka dosky je 1 000 mm. Na rezanie protipožiarnych sadrovláknitých dosiek možno použiť kotúčovú pílu s vodiacou lištou s britmi z tvrdokovu. Na upevnenie dosiek skrutkami sa odporúča použiť skrutky s vrúbkovanou zápustnou hlavou.

Na spájanie dosiek sponkami so živicou sú vhodné všetky na trhu bežne dostupné výrobky. Aby sa predišlo poškodeniu povrchu dosky, mali by sa sponkovačky používať zásadne s obmedzovačom hĺbky zarazenia. Upevňovacie prostriedky by sa mali upevňovať v rozstupe ≤ 150 mm do hrany dosky a ≤ 100 mm pri upevnení prvej vrstvy dosky do vzpery.

Lepená škára alebo škára pri osadení dosky na tupo by mala byť ≤ 1 mm. V závislosti od požiadavky na povrchovú úpravu sa škáry upravujú omietkou alebo tmelom. Na vzájomné lepenie dosiek, lepenie rohových škár, príp. rohových spojov, alebo na ich utesnenie sa odporúča použiť protipožiarne lepidlo.

Vďaka hladkému povrchu pohľadovej stra­ny nie je pri väčšine povrchových úprav potrebné realizovať stierkovanie alkalické­ho povrchu dosky. Odporúča sa však náter hĺbkovou penetráciou, ak sa bude povrch natierať alebo lakovať.

Pri špeciálnych aplikáciách sa musí povrch dosky naimpregnovať materiálmi, ktoré sú odolné proti alkáliám. Ak nesmú byť viditeľné spoje medzi doskami, potom je potrebné naniesť celoplošne omietku alebo stierku s integrovanou výstužnou tkaninou.

Krok 1: Odrezanie dosky

Kotúčovou pílou s vodiacou lištou sa odreže potrebná šírka dosky (určená podľa pokynov výrobcu) protipožiarneho opláštenia. Maximálna dĺžka dosky je 1 000 mm.

01 Odrezanie dosky
01 Odrezanie dosky |

Krok 2: Osadenie vzpery

Pri jednoplášťovom protipožiarnom opláštení oceľového stĺpa sa v osovej vzdialenosti ≤ 1 000 mm od podlahy napevno narazia do medzipriestoru stojiny vzpery.

02 Osadenie vzpery
02 Osadenie vzpery |

Krok 3: Rozmery vzpery

Hrúbka protipožiarnej dosky na zhotovenie vzpery má byť 12,5 mm a šírka vzpery 150 mm. Výška vzpery má byť taká, aby pevne zapadla do medzipriestoru stĺpa.

03 Rozmery vzpery
03 Rozmery vzpery |

Krok 4: Zaklepnutie vzpery

Vzpera sa zaklpene pomocou gumeného kladiva tak, aby prečnievala pred prednú hranu stĺpa približne 2 mm.

04 Zaklepnutie vzpery
04 Zaklepnutie vzpery |

Krok 5: Rozstupy medzi vzperami

Vzpery sa osadia na obidve strany oceľového I-profilu tak, aby bola osová vzdialenosť medzi jednotlivými vzperami ≤ 1 000 mm.

05 Rozstupy medzi vzperami
05 Rozstupy medzi vzperami |

Krok 6: Bočné dosky opláštenia

Na hrany bočných dosiek protipožiarneho opláštenia s potrebným rozmerom sa nanesie pomocou aplikačnej pištole a špeciálnej špičky vrstva škárovacieho lepidla. Šírka medzi doskami opláštenia by mala byť ako šírka stĺpa + 2 × 5 mm.

06 Bočné dosky opláštenia
06 Bočné dosky opláštenia |

Krok 7: Predná doska opláštenia

Predná doska protipožiarneho opláštenia sa upevní na hrany bočných dosiek so sponkami (30 × 10 × 1,5 mm).

07 Predná doska opláštenia
07 Predná doska opláštenia |