Murovanie brúsených tehál na tenkovrstvovú maltu

Partneri sekcie:

Pred začatím murovania je potrebné zhotoviť hydroizoláciu a izoláciu proti radónu. Zvyčajne sa asfaltové pásy natavujú minimálne s presahom 150 mm od hrany budúcich stien alebo na celú plochu. Alternatívne možno použiť PVC fóliu, ktorá sa kladie na celú plochu základovej dosky.

Info o materiáli

» Tenkovrstvová murovacia malta pripravená na okamžité použitie na báze silikátovej disperzie.

Čo budete potrebovať

  • Zakladacia malta: HELUZ SBZ zakladacia malta, výdatnosť: približne 11 l/20 kg, papierové vrece, 20 kg 4,95 €
  • Tenkovrstvová murovacia malta: HELUZ SIDI, spotreba: približne 4,5 až 5,5 kg/m3 muriva (výška tvaroviek 249 mm, v závislosti od typu tehly)
  • Keramické brúsené tehly: napr. HELUZ Family 50 2in1 (na založenie prvého radu), rozmer (d. × š. × v.): 247 × 500 × 249 mm, spotreba: 16 ks/m2 10,02 €/ks alebo napr. HELUZ Family 44 brúsená, rozmer (d. × š. × v.): 247 × 440 × 249 mm, spotreba: 16 ks/m2 5,39 €/ks
  • Náradie a pomôcky: nivelačná súprava, vyrovnávacia súprava na založenie prvého radu, plastové vedro, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica, hliníková lata, 2 m, oceľové zubové hladidlo, murárska šnúra, gumené kladivo, vodováha, drevená lata, štruktúrovaný systémový valček, plastová mriežka, ochranné rukavice.

Prvý rad brúsených tehál sa kladie na zakladaciu maltu. Pomocou nivelačného prístroja a laty sa výškovo zameria základová doska v mieste budúcich stien podľa projektovej dokumentácie. Tým sa určí najvyšší bod základovej dosky.

Najvyšší bod základovej dosky predstavuje východiskový bod, od ktorého sa odvádza hrúbka zakladacej malty. Táto hrúbka musí byť o 10 mm väčšia, ako je výška najvyššieho bodu. Na túto výšku sa potom nastaví vodiaca lišta vyrovnávacej súpravy.

Hrúbka vyrovnávacieho maltového lôžka musí byť viac ako 10 mm, ak je hrúbka väčšia ako 40 mm, je potrebné vykonať výškové vyrovnanie v dvoch pracovných záberoch. Malta sa nanesie medzi vodiace lišty vyrovnávacej súpravy a stiahne sa do roviny pomocou hliníkovej laty.

Prebytočná malta na stranách pozdĺž laty sa odstráni murárskou lyžicou. Vyrovnávacia súprava sa premiestni v smere nanášania zakladacej malty a celý postup sa zopakuje. Medzery po zakladacej súprave sa vyplnia maltou. Malta sa nenanáša na miesta budúcich otvorov.

Prvý rad brúsených tehál sa kladie do ešte čerstvého zavädnutého vyrovnaného maltového lôžka (malta sa udržiava v dostatočne vlhkom stave). Tehly je potrebné očistiť od prachu a iných nečistôt, prvý deň sa odporúča vymurovať maximálne tri rady.

Do úvahy prichádza aj alternatíva založenia prvého radu brúsených tehál do jeden deň vyzretého maltového lôžka, na ktoré sa pred položením tehál nanesie tenkovrstvová malta pomocou oceľového zubového hladidla s výškou zuba 6 mm.

Murovanie obvodovej steny sa začne založením rohu podľa pravidiel skladby rohu pre stenu s príslušnou šírkou. Tehlové bloky sa na konci spoja z vonkajšej strany muriva napnutou murárskou šnúrou. Pozdĺž napnutej šnúry sa kladú tehly tesne k sebe na zraz do maltového lôžka zhora zasunutím pier do drážok.

Poloha tehlového bloku sa skoriguje gumeným kladivom podľa vodováhy. Ak nie je možné vymurovať prvý rad obvodového muriva z celých tehál, je potrebné tehly zrezať na príslušný rozmer. Medzera so šírkou 5 až 15 mm medzi odrezkami a tehlou sa vyplní prednostne tepelnoizolačnou murovacou maltou.

Pred samotným murovaním je vhodné palety s tehlami rozmiestniť na základovej doske tak, aby neprekážali vo vymeraní pravých uhlov – meranie uhlopriečok. Musia byť uložené minimálne 1,5 m od miesta, kde sa bude realizovať základové lôžko. Zároveň palety nesmú brániť v pohybe okolo budúcich stien.

Spracovanie lepiacej malty

Pred aplikáciou sa odporúča tenkovrstvovú lepiacu maltu pripravenú na okamžité použitie v originálnom balení ľahko premiešať, napr. drevenou latou. Ložná plocha tehál prvého radu sa očistí. Tehly nie je potrebné vlhčiť. Malta sa nanesie štruktúrovaným systémovým valčekom na ložnú plochu tehál.

Maltu možno použiť pri teplote od 1 °C. Tenkovrstvová lepiaca malta sa nanáša rovnomerne do kríža, aby pokryla všetky vnútorné aj obvodové rebrá ložnej plochy tehál a pritom nestekala do otvorov ani po ich obvode. Množstvo nanášanej malty možno regulovať otrením valčeka o plastovú mriežku.

Tehly je potrebné uložiť do maltového lôžka a vyrovnať do roviny do 15 minút po nanesení malty. Plnohodnotné spevnenie spoja v bežných klimatických podmienkach nastáva do siedmich dní. Po ukončení murovania je potrebné korunu steny chrániť pred zatečením vody, napr. dažďovej.

Pozor!

Ochrana päty muriva
Pätu muriva na základovej alebo stropnej doske je vhodné z vnútornej strany chrániť pred vlhkosťou do výšky približne 100 mm, napr. náterom tehál tekutou hydroizoláciou alebo zhotovením spätného spoja povlakovej hydroizolácie z asfaltových pásov či PVC fólie.

Tip

Správna väzba tehál
Základným predpokladom na dosiahnutie deklarovanej pevnosti tehlového muriva je zhotovenie správnej väzby tehál. Väzbu tehál je optimálne vykonávať o 1/2 dĺžky tehly, najmenej však o 0,4-násobok výšky tehly.

Krok 1: Zakladacia malta

Na mieste najvyššieho bodu základovej dosky sa na túto výšku nastaví vodiaca lišta zakladacej súpravy. Medzi vodiace lišty sa nanesie malta a stiahne sa do roviny pomocou hliníkovej laty. Prebytočná malta na stranách pozdĺž laty sa odstráni murárskou lyžicou.

01 Zakladacia malta
01 Zakladacia malta |

Krok 2: Prvý rad tehál

Do ešte čerstvého zavädnutého vyrovnaného maltového alebo do jeden deň vyzretého maltového lôžka, na ktoré sa pred položením tehál nanesie zubovým hladidlom tenkovrstvová malta, sa uložia tehly prvého radu. Kladú sa tesne k sebe na zraz zhora zasunutím pier do drážok. Poloha sa koriguje gumeným kladivom.

02 Prvý rad tehál
02 Prvý rad tehál |

Krok 3: Premiešanie malty

Pred aplikáciou sa tenkovrstvová lepiaca malta pripravená na okamžité použitie ľahko premieša v originálnom balení, napr. drevenou latou.

03 Premiešanie malty
03 Premiešanie malty |

Krok 4: Očistenie ložnej plochy

Ložná plocha tehál prvého radu sa očistí. Tehly nie je potrebné vlhčiť.

04 Očistenie ložnej plochy
04 Očistenie ložnej plochy |