bezpecnostne sklo v stavebnictve
Galéria(5)

Bezpečnostné sklo v stavebníctve

Partneri sekcie:

Bezpečnostné sklá poznáme kalené a poplašné, reagujúce na chvenie, ktoré spúšťa signalizačné zariadenie. Čím je charakteristické jednovrstvové a vrstvené bezpečnostné sklo?

vrstvene big image
jednovrstvove big image
jednovrstvove sklo big image
vrstvene sklo big image
bezpecnostne sklo v stavebnictve 6873 big image

Jednovrstvové bezpečnostné sklo je tepelne predpäté. Po rozbití sa rozpadne na malé črepiny s tupými hranami, ktoré nemôžu spôsobiť vážnejšie zranenie. Bezpečnostné sklo tohto druhu sa vyrába v hrúbkach 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 a 25 mm.

Sklo môže byť priehľadné, zafarbené, priesvitné, natreté alebo emailované. Vzhľadom na predpätie má oveľa vyššiu medznú pevnosť pri údere  a v ohybe  a je odolnejšie proti zmenám teploty, preto sa z neho vyrábajú kombinácie viacvrstvových izolačných skiel a izolačné sklá s tepelnou ochranou alebo s ochranou proti slnečnému žiareniu.

Používa sa najmä na výrobu bezrámových celosklených dverí, celosklených dverových zostáv a deliacich stien, na zábradlia balkónov, schodov, sprchovacích kabín a pod., pri výrobe vozidiel, pri výstavbe športových hál (sklo odolné proti hodenej lopte).

Bezrámové celosklené dverové zostavy sa z bezpečnostných dôvodov vyrábajú takmer výlučne len z jednovrstvového bezpečnostného skla.

Vrstvené bezpečnostné sklo pozostáva z 2 alebo viacerých (zvyčajne rovnako hrubých) sklených tabúľ, ktoré sú pevne spojené priesvitnými a veľmi pevnými PVB fóliami. Pri násilnom rozbití skla ostanú črepiny prilepené na fólii, čo znižuje riziko zranenia a netreba sa obávať, že sa celé zasklenie úplne rozbije, ako pri jednovrstvovom bezpečnostnom skle. Ochranný účinok sa zachová aj pri rozbití skla. Tento spočíva najmä vo veľkej odolnosti proti roztrhnutiu PVB fólií.

Z kombinácie rôzne hrubých vrstiev skla a fólie možno vyrobiť zasklenie odolné proti mechanickému poškodeniu prerazením, streľbou a explóziou v príslušných triedach odolnosti. Vrstvené bezpečnostné sklo sa vyrába z jednotlivých sklených tabúľ alebo ako viacnásobný izolačný systém zasklenia s funkčnými sklami zameranými na ochranu proti nadmernému slnečnému žiareniu, teplu, hluku a požiaru.

Medzi vrstvy skla možno vložiť aj tenké drôty signalizačných zariadení proti vlámaniu, drôty na vyhrievanie a pod. Vrstvené bezpečnostné sklo sa používa všade, kde sa požaduje denné svetlo, priehľadnosť a najvyšší stupeň bezpečnosti, ako napr. pri výkladoch a dverových zostavách klenotníctiev, kožušníctiev a obchodov so starožitnosťami, bánk, múzeí atď. Vzhľadom na schopnosť viazať črepiny a zvyšovať odolnosť proti vlámaniu sa používa aj v školách, materských školách a súkromných domoch a na zhotovenie zasklených plôch v priestore nad hlavami osôb. Aby sa zaručil ochranný účinok po prípadnom rozbití skla a aby sa plastové fólie nepoškodili (napr. vplyvom vlhkosti) na okraji sklenej tabule, vrstvené bezpečnostné sklo treba vložiť do rámovej konštrukcie.

Použitá literatúra
1. Benkovičová, Lucia: Tvorba bezpečného prostredia architektonickými prostriedkami : možnosti prevencie a znižovania kriminality. Dizertačná práca. Bratislava, Fakulta architektúry STU 2013. 236 s.
2. Motyková, Adela: Chcete bývať bezpečne? Bratislava, Eurostav 2011. 67 s. ISBN 978-80-89228-30-0.
3. Neuman, Dietrich – Weinbrenner, Ulrich – Hesterman, Ulf – Rongen, Ludwig: Stavebné konštrukcie II. Bratislava, JAGA 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
4. Puškár, Anton – Szomolányiová, Klára – Fučila, Jozef – Vavrovič, Boris: Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava, JAGA 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.

TEXT: Ing. arch. Lucia Benkovičová
FOTO: DoMo-GLASS, Jasklo, Josef Steiner, Fenestra – ZM

–>–>