image 100972 25 v1
Galéria(5)

Bezbariérové prahy – univerzálne riešenia pre viac komfortu!

Partneri sekcie:

Podniková skupina G-U predstavila na veľtrhu fensterbau v Norimbergu koncept pre bezbariérové riešenie pre všetky typy prahov. Jedná sa o bezbariérové riešenie zdvižne-posuvných dverí, balkónových dverí na terasu ako aj vchodových dverí.

GU Image 00508 01
GU Image 00518 00
GU Image 00520 00
GU Image 00516 00
GU Image 00548 00

Konštrukcia už jestvujúceho prahu zostáva nezmenená a prostredníctvom montážnych dielov sa zo štandardného prevedenia stáva riešenie lícujúce s podlahou.

Komfortné a vhodné  pre budúcnosť – bezbariérové balkónové dvere

Komfortné prepojenie interiéru s exteriérom – vďaka bezbariérovému napojenie na balkón alebo terasu to ide úplne ľahko. GU-skupina ponúka s novým programom Komfort vhodné, overené systémové riešenie pre bezbariérové podlahové prahy na balkónoch a balkónových dverách.

GU systémový bezbariérový prah s uzatváracou platničkou

GU systémový bezbariérový prah s uzatváracou platničkou

Flexibilne použiteľné

Vďaka prispôsobeniu pre rozličné profilové systémy a veľký počet rozdielnych montážnych hĺbok sú systémové podlahové prahy GU vhodné pre takmer všetky montážne situácie v novostavbách a renováciách.

Overené systémy

Vzájomne prispôsobené príslušenstvo zaručuje, že spodné zatváranie dverí vyhovuje platným normám a smerniciam.  S CE certifikátom je možné GU- systémové prahy s prerušeným tepelným mostom montovať energeticky efektívne. Tepelná izolácia zvyšuje komfort bývania, pretože konštrukčné opatrenia zabraňujú tvorbe vlhkosti v interiéry. Pre vchodové a balkónové dvere existuje príslušenstvo pre rôzne profilové systémy.

Patentovaný uzáver pre balkónové bezbariérové dvere

Patentovaný uzáver pre balkónové bezbariérové dvere

Bezpečné, nepriepustné a bezbariérové

Pri balkónových dverách je v špeciálne skonštruovanom priestore prahu možné v jednej rovine namontovať uzatváracie platničky. Toto patentované prídavné uzamykanie Gretsch-Unitas umožňuje používanie otváravo-sklopných kovaní aj pri bezbariérovom riešení. Bez problémov je dokonca možné aj sklopno-otváravé prevedenie. Okrem toho je toto riešenie vhodné  dokonca aj pri 2-krídlových elementoch RC 2 / RC 2N.

Montážna situácia s odvodnením bezbariérového prahu.

Montážna situácia s odvodnením bezbariérového prahu.

Pre vchodové dvere sú pripravené riešenia do IV88 tiež aj v dvojkrídlových variantoch s možnosťou dosiahnutia bezpečnostnej triedy RC3.

Vchodové dvere so systémovým GU bezbariérovým prahom

Vchodové dvere so systémovým GU bezbariérovým prahom

V oblasti zdvižne posuvných dverí je možné nasadiť bezbariérové riešenie pri všetkých GU-thermostep 164 a GU-thermostep 204.  Je to systémovo kompatibilné riešenie s rovnakým dizajnom ako riešenie pre vchodové a balkónové dvere. Pre výrobcu zostáva všetko ako predtým od výroby až po montáž na stavbe. Stavebné diely pre bezbariérový prechod sa jednoducho namontujú dodatočne.

Zdvižne posuvný element s GU bezbariérovým prahom

Zdvižne posuvný element s GU bezbariérovým prahom

www.g-u.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o.