Pozvánka na konferenciu Stavebné úrady 2018

Pozvánka na konferenciu Stavebné úrady 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na každoročnú konferenciu STAVEBNÉ URADY 2018 konanú pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá je venovaná odbornej problematike stavebných úradov ako preneseného výkonu štátnej správy

Odborná konferencia „Stavebné úrady 2018“ sa bude konať v dňoch 27. – 28. septembra 2018 v hoteli Družba v Demänovskej Doline.

Cieľovú skupinu konferencie tvoria najmä zamestnanci štátnej a verejnej správy, pracovníci stavebných úradov, starostovia obcí a prednostovia úradov, ako aj projektanti a stavebné firmy.

Pozvánka a program