PORFIX AKU zásadným spôsobom zvyšuje komfort bývania

Denne sme konfrontovaní s hlukom, ktorý na nás útočí z každej strany. Dlhodobé vystavenie hluku je pritom nebezpečné a môže výrazne znižovať kvalitu života. Aj preto spoločnosť PORFIX- pórobetón, a.s. rozšírila svoju ponuku produktov o PORFIX AKU, ktorý hluk výrazne eliminuje a v spojení s ďalšími vlastnosťami, ako sú odolnosť, stabilita či schopnosť dobre akumulovať teplo, rieši viacero problémov naraz, vďaka čomu predstavuje moderný spôsob pohodlného a bezpečného bývania.

PORFIX AKU

Rok 2023 bol pre firmy v mnohých ohľadoch prelomový. Museli v ňom totiž čeliť viacerým výzvam a prispôsobiť sa tak zdražovaniu vstupných materiálov, ako aj zvyšovaniu cien energií.

Domáci výrobca stavebných materiálov PORFIX – pórobetón, a.s. sa  tejto výzvy nezľakol. Investoval do svojho portfólia a v novembri 2023 predstavil stavebnému segmentu nový vápenno-pieskový produkt PORFIX AKU.

Výnimočný vďaka svojmu zloženiu a spôsobu výroby

PORFIX sa doposiaľ zaoberal hlavne výrobou pórobetónového stavebného sortimentu. Systém PORFIX AKU je však vápenno-pieskový produkt. Svoje unikátne vlastnosti získal vďaka zloženiu a spôsobu, ktorým sa vyrába, pričom jeho najdôležitejšími prednosťami sú:

1. Výborná akustika

Zloženie, lisovanie a autoklávovanie spôsobujú, že tvárnice získavajú vysokú objemovú hmotnosť a vďaka tomu mimoriadne efektívne absorbujú a tlmia zvukové vlny, ktoré sa už ďalej nešíria. Sú preto dôležitou súčasťou všetkých miestností a budov. Využitie nachádzajú v:

  • bytových domoch, obytných miestnostiach aj spoločných priestoroch;
  • administratívnych priestoroch, kanceláriách, chodbách či miestnostiach na dôverné rokovania, v ktorých sa vyžaduje zvýšená ochrana pred hlukom;
  • nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, kde lekárom, pacientom i celému personálu zabezpečuje lepší komfort;
  • školách a ďalších vzdelávacích inštitúciách, v ktorých sa kladie dôraz na sústredenie sa.

2. Vysoká únosnosť

Toto murivo zložené z piesku, vápna a vody prechádza riadeným procesom lisovania a vytvrdzovania a má preto výnimočnú pevnosť v tlaku aj mechanickú odolnosť. Jeho presne navrhnuté zloženie navyše zaisťuje rovnomernú hustotu a minimálne zmrštenie, vďaka čomu je mimoriadne trvácne v čase.

Zdroj: PORFIX – pórobetón

3. Dobré akumulačné vlastnosti

Vysoká objemová hmotnosť pozitívne vplýva aj na mernú tepelnú kapacitu materiálu, ktorá potom vo veľkej miere prispieva k stabilnej teplote v interiéri.

Trendom dneška je zvoliť si na obvodové murivo materiál s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vnútorné steny potom vybudovať z materiálu s najlepšou akumulačnou schopnosťou.

Zdroj: PORFIX – pórobetón

PORFIX AKU je preto skvelá voľba ako nosná vnútorná akumulačná stena, umiestnená napríklad neďaleko zdroja tepla, a to najmä v budovách tvorených ľahkými sendvičovými konštrukciami, v ktorých je akumulácia tepla a stabilita plášťa nízka.

4. Úspora obytného priestoru

Vďaka vyššie spomenutým vlastnostiam nového  PORFIX AKU môže stavebník realizovať úzke nosné konštrukcie. To znamená, že pri menšej hrúbke muriva spotrebuje aj menej materiálu. Navyše si takto zväčší výsledný vnútorný úžitkový priestor a ušetrí na celkovej cene hrubej stavby.

Zdroj: PORFIX – pórobetón

Zhrnutie

PORFIX AKU má vyššiu objemovú hmotnosť ako pórobetónové tvárnice a je preto ťažší. Naopak, svojou schopnosťou pohlcovať a tlmiť zvuk, zväčšovať priestor a šetriť peniaze má obrovský potenciál. Dokáže vo vašej domácnosti vyčarovať a udržať teplo a vytvoriť z nej oázu pohody, pokoja, harmónie a súkromia.

Zdroj: PR článok PORFIX – pórobetón, a.s.