Nielen pre stavbu domu s vysokou energetickou hospodárnosťou

Všetky naše stavebné systémy vyrábame s dôrazom na kvalitu, variabilitu, jednoduchú manipuláciu, zdravotnú nezávadnosť a trvalú udržateľnosť. Naša novinka, ktorú vám teraz prinášame, však ponúka ešte oveľa viac. Prečítajte si, na čo sa môžete tešiť.

PORFIX AKU – spolu s pórobetónovým systémom zvládne čokoľvek

Je vhodný na každú stavbu a využitie nájde pri všetkých typoch objektov – od bytových domov cez viacpodlažné stavby až po budovy občianskej vybavenosti. Pri výstavbe je navyše vhodný aj ako vysokopevnostný akustický a akumulačný materiál.

Technické parametre ho predurčujú na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov v kombinácii so zateplením ako sendvičová konštrukcia. Stavebníkom ponúka tieto najdôležitejšie výhody:

 • výborné akustické vlastnosti,
 • vynikajúce statické vlastnosti,
 • požiarnu odolnosť,
 • stabilitu výkyvu teploty,
 • kompatibilitu s pórobetónovými produktami PORFIX
 • a kvalitu.

Akustika

Akustika a zvuková izolácia tiež patria medzi priority vás, našich zákazníkov. Vyrábame preto produkty s ešte lepšími hodnotami nepriezvučnosti – aby ste mali doma ticho, pokoj a pohodu, a to aj pri tých najmenších hrúbkach stien.

Využitie pritom nemusia nájsť len na rodinných domoch. Aj vďaka skvelým akustickým vlastnostiam sú materiály PORFIX opäť vhodné na všetky typy objektov.

 • Bytové domy – medzibytové steny.
 • Hotely – medzi ubytovacími jednotkami a spoločnými priestormi.
 • Administratívne budovy – kancelárie s vyššími akustickým požiadavkami.
 • Miestnosti bytu.
Zdroj: Porfix

Statika

Tvárnice majú rovnakú farbu, štruktúru, tvar aj rozmery a sú nadštandardne pevné (P20). Dokonca až tak, že v niektorých konštrukciách môžu nahradiť železobetón. Sú preto vhodné aj na stavbu 6 až 8 podlaží.

Stabilnejšia teplota interiéru

Tvárnice AKU sa vyznačujú vyššou objemovou hmotnosťou, a tým i vyššou mernou tepelnou kapacitou. Dokážu lepšie akumulovať teplo a tvoriť ustálenú teplotu. Tento jedinečný stavebný systém tak vo vašom obydlí zabezpečí stabilnejšiu klímu a vám poskytne ešte kvalitnejšie miesto na život.

Požiarna odolnosť

Majetok, zdravie a hlavne život sú našou prioritou. PORFIX AKU je preto anorganický a neobsahuje žiadne horľavé súčasti. Podľa platných noriem EÚ je navyše pri tomto materiáli deklarovaná reakcia na oheň triedou A, vďaka čomu je vhodný aj na výstavbu protipožiarnych stien.

Komplexnosť

Tvárnice, priečkovky, nosné preklady, stropný systém aj murovacie malty. Komplexný systém PORFIX doplnený o PORFIX AKU obsahuje všetko, čo na jednoduchú, rýchlu a cenovo výhodnú výstavbu potrebujete.

Kvalita

Vďaka akosti, ktorou tento systém disponuje, si z neho postavené budovy udržiavajú skvelé vlastnosti mnoho rokov. Na zvýšenie kvality našich produktov a služieb:

 • máme zavedený integrovaný systém manažmentu kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce, získali sme Certifikáty ISO noriem
 • máme vyškolených zamestnancov certifikovanou akreditovanou organizáciou.

To všetko slúži pre našich partnerov ako nespochybniteľný dôkaz rastu kvality, výroby, vývoja a predaja výrobkov PORFIX.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.porfix.sk/aku

Zdroj: PR článok PORFIX – pórobetón, a.s.