VEKA FSP WinDoPlan – nový online nástroj na podrobné navrhovanie okien a dverí

Základné rozhranie WinDoPlan

Spoločnosť VEKA, výrobca plastových okenných a dverných profilov najvyššej triedy A, vytvorila pre svojich partnerov profesionálny online nástroj na podrobné navrhovanie okien a dverí vrátane všetkých certifikátov a tvorby dokumentácie pre obchodné ponuky a výberové konania. VEKA FSP WinDoPlan ponúka aj funkcie na navrhovanie napojenia na murivo, na kalkulácie tepelných strát a ďalšie vrátane možnosti priameho kontaktu s online podporou dodávateľa. Nespornou výhodou pre českých a slovenských partnerov i zákazníkov je fakt, že tento nástroj je v súčasnosti k dispozícii nielen v nemčine a angličtine, ale i v češtine.

Pred štyrmi rokmi spojila VEKA všetky svoje online zákaznícke služby do jediného centrálneho portálu služieb. S novým online nástrojom FSP WinDoPlan pribudli funkcie, ktoré ocenia hlavne tí partneri, ktorí často pripravujú obchodné ponuky alebo sa zúčastňujú výberových konaní. „Množstvo informácií, ktoré sa požadujú v rámci tendrov, plánovania a výroby okien, sa neustále zvyšuje. Je stále bežnejšie, že koncový zákazník už v rámci výberového konania vyžaduje podrobný opis, parametre, dokumentáciu a certifikáty. Tieto požiadavky je bez zodpovedajúcich softvérových nástrojov takmer nemožné splniť. S FSP WinDoPlan dávame k dispozícii online aplikáciu, s ktorou budú plánovanie a príprava ponúk partnerov omnoho ľahšie,“ vysvetľuje Milan Klepsa, zástupca spoločnosti VEKA pre ČR a SR.

3D pohľad na okno vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan
3D pohľad na okno vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan |

Webový plánovací nástroj môže ľahko nahradiť tradičné plánovacie programy, ktoré používajú napríklad zamestnanci výroby na lokálnych PC. Obsahuje všetky produkty a prvky systému VEKA a návrhári i výrobcovia okien v ňom môžu spoločne plánovať požadované zostavy. Navyše sa môžu spoľahnúť, že systém ich sám okamžite upozorní na prípadné odchýlky od parametrov stanovených technickými predpismi a pravidlami, pre ktoré je systém VEKA navrhnutý – to je dôležitá bezpečnostná poistka hlavne pri plánovaní zložitých zostáv a prvkov. Navyše možno k výstupom jednoducho a bez zdĺhavého hľadania pripojiť súvisiace certifikáty a dokumentáciu individuálnych prvkov. Všetko sa nahráva zo systému na správu dokumentov VEKA, čo zaručuje aktuálnosť všetkých informácií.

Výber prvkov pre funkciu Konfigurátor WinDoPlan
Výber prvkov pre funkciu Konfigurátor WinDoPlan |

VEKA FSP WinDoPlan výrobcom okien taktiež ponúka možnosť zdieľať informácie. Podporovaný je napríklad export do dátového formátu GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen), bežne používaného projektovými kanceláriami v Nemecku. Prostredníctvom FSP WinDoPlan a online portálu VEKA možno konkrétne problémy či otázky týkajúce sa návrhu okien a dverí konzultovať s online technickou podporou VEKA – vďaka tomu, že zamestnanci podpory môžu nahliadnuť priamo do projektu, je ich odpoveď rýchla, vecná a presná. Nespornou výhodou pre českých a slovenských partnerov i zákazníkov je fakt, že samotné prostredie FSP WinDoPlan je rovnako ako online portál VEKA v súčasnosti k dispozícii nielen v nemčine a angličtine, ale aj v češtine.

Okno pod drobnohľadom vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan
Okno pod drobnohľadom vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan |

Aktuálna podoba a možnosti FSP WinDoPlan sú však iba základom, na ktorom chce VEKA časom vystavať celý rad ďalších funkcií. „Do budúcnosti očakávame pridanie podpory trojrozmerného plánovania a hlavne BIM, teda Building Information Modelling, štandardu pri digitálnom zbere a prepájaní dát v stavebníctve. BIM umožňuje prácu až v piatich rozmeroch – štvrtý je čas a piaty sú náklady – alebo aj spracovanie informácií o množstve a vlastnostiach stavebných prvkov. Medzi plánované rozšírenia patrí aj rozhranie pre konštrukčný softvér využívaný výrobcami okien, aby bolo na náš online nástroj možné napojiť existujúce procesy a postupy,“ dodáva Milan Klepsa.

Osadenie okna do stavby vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan
Osadenie okna do stavby vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan 

Viac informácií o VEKA FSP WinDoPlan nájdete na stránkach www.veka.cz pod záložkou „Pre výrobcov okien“. Priamy odkaz tu.

ZDROJ: PR článok spoločnosti VEKA

KategórieOkná a dvere