Partner sekcie:
  • Stavmat

Účinnosť vonkajšieho tienenia strešných okien

image 70674 25 v1

Aké sú výsledky štúdie o oknách VELUX? Výskum realizovaný v klimatických podmienkach Českej republiky ukazuje vplyv použitia vonkajších tieniacich prvkov na teplotu v podkrovnej miestnosti. V prípade použitia vonkajšej rolety VELUX sa teplota v interiéri zníži až o 6,8 °C a pri použití vonkajšej markízy VELUX až o 5,5 °C.

Pri výskume sa na okná aplikovala vonkajšia markíza a vonkajšia roleta VELUX. Bližšie údaje sú uvedené v tab. 1.

Základné parametre modelu

V rámci štúdie sa merala účinnosť vonkajšieho tienenia na podkrovný priestor s rozmermi 4,5 × 5,0 m. Výška vnútornej steny domu je 1 m, výška plochého stropu 2,5 m a sklon strechy je 45°. Objekt sa nachádza v Prahe v Českej republike. Meteorologické údaje pre Prahu boli prevzaté zo zdroja ASHRAE IWEC Weather File. Konštrukčné údaje sú uvedené v tab. 2. Prievzdušnosť konštrukcií je podľa predpokladov podobná ako pri priemernej budove z roku 2005 (podľa normy EN 13465, tabuľka A.2), čo zodpovedá hodnote 2 ACH pri tlaku 50 Pa (hodnota požadovaná podľa konceptu pasívneho domu je 0,6 ACH pri tlaku 50 Pa).

V miestnosti sú použité dve okná GGL M08 (780 × 1 398 mm) osadené v južnej strešnej ploche. Obe okná možno otvoriť na prirodzenú ventiláciu. Podrobné informácie o oknách sú uvedené v tab. 3. Predpokladá sa, že miestnosť v podkroví obýva jedna osoba. Obyvateľ podkrovia je mimo domova počas všedných dní od 8.00 do 17.00 hod., inak je miestnosť plne obývaná. Kúrenie je nastavené na teplotu 21 °C a v budove nie je klimatizácia. Pri variante s tienením sa vonkajšia markíza, resp. vonkajšia roleta ovláda podľa vnútornej teploty pomocou diaľkového ovládača nastaveného na teplotu 24 °C. Vnútorný zisk zo zariadenia je podľa predpokladov konštantný a predstavuje 3 W/m².

Nastavenie ventilácie

V dome je namontovaná mechanická ventilácia na základnú cirkuláciu vzduchu vo výške 0,5 ACH. Ventilácia je aktívna celý rok. Strešné okná slúžia na obmedzenie prehrievania a automaticky sa otvárajú pri dosiahnutí interiérovej teploty 27 °C. Obe strešné okná sa ovládajú súčasne. Predpokladá sa, že dvere do ostatných častí budovy sú stále zavreté.

Opis jednotlivých prípadov

Do úvahy sa zobrali tri prípady: jeden bez zatienenia strešných okien, jeden so zatienením vonkajšími markízami VELUX a jeden so zatienením vonkajšími roletami VELUX. Vo všetkých sa použili otváracie strešné okná VELUX.

Výsledky simulácie

Na obr. 5 vidieť vnútornú teplotu vo všetkých troch prípadoch a zároveň vonkajšiu teplotu v období od mája do augusta. Výsledky ukazujú, že teplota v interiéri dosahuje v prípade strešných okien bez zatienenia v niekoľkých dňoch počas sledovaného obdobia viac ako 30 °C. V prípadoch so zatienením pomocou vonkajších markíz a roliet sa teplota podstatne znížila. Pri aplikácii vonkajších markíz VELUX je teplotný rozdiel 5,5 °C a pri vonkajších roletách VELUX až 6,8 °C. Na obr. 6 je podrobnejšie zobrazené obdobie od 5. do 12. augusta. Porovnanie teplôt potvrdzuje, že pri použití vonkajšieho tienenia možno podstatne znížiť teplotu v interiéri. Predokenné tienenie tak predstavuje účinnú ochranu pred prehrievaním podkrovných miestností.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou VELUX.
Foto a obrázky: VELUX

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre