specifika okien odolnejsich proti vlamaniu
Galéria(1)

Špecifiká okien odolnejších proti vlámaniu

Partneri sekcie:

Odolnosť proti vlámaniu vo všetkých triedach odolnosti sa dosiahne vzájomným účinkom rozličných konštrukčných ochranných opatrení na okennom ráme, kovaní, uzáveroch, zasklení, pri montáži, resp. kotvení do stavebného objektu. Treba pritom vedieť o príslušných špecifikách.

specifika okien odolnejsich proti vlamaniu 6872 big image
Napríklad: Pri oknách odolnejších proti vlámaniu by sa mali uprednostňovať jednokrídlové okná alebo okná s pevným stredovým stĺpikom. Kritické je totiž zabezpečenie proti vlámaniu pri viackrídlových okenných prvkoch, svetlíkoch a konštrukciách s výsuvnými krídlami. Okná odolnejšie proti vlámaniu ďalej vyžadujú špeciálne napojenie na stavebný objekt. Predpokladom bezpečnej montáže a ukotvenia okien sú primerane zaťažiteľné konštrukcie obvodového plášťa (tab. nižšie).

Montáž okien odolnejších proti vlámaniu – požiadavky na okolité steny

Veľmi rozsiahle zabezpečenie poskytujú okná, ktoré zaručujú odolnosť proti prestreleniu podľa príslušných noriem. Takéto okná sa vyrábajú z pancierovaných, ťažkých špeciálnych hliníkových profilov so špeciálnym uzamykateľným bezpečnostným kovaním. Zasklenie pozostáva z viacvrstvového bezpečnostného lepeného skla. Treba počítať s veľkou výslednou hmotnosťou, pri ktorej sa používa motorové ovládanie spolu s diaľkovým ovládaným uzamykaním. Okná zaradené do najvyššej triedy odolnosti sa preto väčšinou otvárajú a zatvárajú pomocou elektroniky, ktorá býva napojená aj na prídavné signalizačné zariadenia vlámania.

Okno odolnejšie proti vlámaniu by malo mať zodpovedajúce zasklenie – bezpečnostné sklo, príp. ochrannú fóliu. Sklo sa ani po rozbití neroztriešti, zostáva vcelku a nepriestupné. Nedá sa ním prehodiť kameň ani ťažký predmet. Preraziť fóliu, aby v nej vznikol otvor, je rovnako náročné ako prepíliť mrežu. Výrazne teda spomaľuje postup vlamača. Chráni tiež proti účinkom tlakovej vlny pri výbuchu a spomaľuje šírenie požiaru. Bezpečnostnú fóliu možno kombinovať aj s protislnečnou alebo zabraňujúcou úniku tepla z miestnosti. Dá sa lepiť iba na sklo s hrúbkou min. 4 mm a aplikuje sa na vnútornú plochu okna. Pod fóliový laminát sa dajú umiestniť poplašné drôty. Zásadná výhoda inštalácie bezpečnostnej fólie je možnosť úpravy akéhokoľvek zasklenia bez nutnosti stavebných a konštrukčných úprav okenného rámu alebo zasklenia. Fólie sú navyše číre a úplne priehľadné s priepustnosťou denného svetla okolo 90%. Ich použitie nemení vzhľad pôvodného zasklenia, len ho mechanicky spevňuje.

Literatúra

1. Benkovičová, Lucia: Tvorba bezpečného prostredia architektonickými prostriedkami : možnosti prevencie a znižovania kriminality. Dizertačná práca. Bratislava, Fakulta architektúry STU 2013. 236 s.
2. Motyková, Adela: Chcete bývať bezpečne? Bratislava, Eurostav 2011. 67 s. ISBN 978-80-89228-30-0.
3. Neuman, Dietrich – Weinbrenner, Ulrich – Hesterman, Ulf – Rongen, Ludwig: Stavebné konštrukcie II. Bratislava, JAGA 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.

TEXT: Ing. arch. Lucia Benkovičová
OBRÁZKY: http://matterchatter.wordpress.com/, NEXT, Carol line