sklo ako mechanicky zabranny system
Galéria(3)

Sklo ako mechanický zábranný systém

Partneri sekcie:

Najväčší počet trestných činov stále tvorí majetková kriminalita. Ide najmä o krádeže vlámaním do bytov, rodinných domov, rekreačných a komerčných objektov. Z policajných štatistík vyplýva, že pri 37 % všetkých vlámaní páchateľ vnikol do objektu oknom a hodnota škôd spôsobených krádežami vlámaním v roku 2010 dosiahla 2,3 miliardy českých korún (94,5 milióna eur). Ako ochrániť majetok a prípadne aj zdravie občanov?

sklo ako mechanicky zabranny system 5193 big image
2123 big image
317 big image
Ak sa zameriame na mechanické zábranné systémy, jedným z možných riešení je bezpečnostné sklo. Sklo sa dnes dá použiť ako efektívny zábranný systém pri zachovaní všetkých výhod, ktoré ponúkajú zasklené plochy.

Najbežnejšie používanými bezpečnostnými sklami na zabezpečenie ochrany osôb a majetku sú vrstvené bezpečnostné sklá STRATOBEL/STRATOPHONE od spoločnosti AGC Glass Europe (ďalej AGC).

Vrstvené sklo (niekedy nepresne označované ako lepené alebo starým obchodným názvom Connex) sa skladá z dvoch alebo viacerých tabúľ skla a jednej alebo viacerých polyvinylbutyralových medzivrstiev (PVB fólií), ktoré sa vyznačujú mimoriadnou pevnosťou, pružnosťou a priľnavosťou. Tieto vlastnosti zabezpečia, že v prípade rozbitia skla zostanú črepy zachytené o fóliu a nerozsypú sa po okolí.

Štruktúra zloženia (počet medzivrstiev sklených tabúľ) potom určuje úroveň bezpečnosti z hľadiska ochrany osôb a majetku.

Základné typy ochrany, ktoré ponúka STRATOBEL/STRATOPHONE:

1. pred nehodami
a) ochrana pred reznými ranami a poranením
– zloženie: 2 tabule skla a 1 PVB fólia

b) ochrana pred prepadnutím zasklením
– zloženie: 2 tabule skla a najmenej 2 PVB fólie

2. pred vandalizmom a vlámaním
a) základný stupeň ochrany – ochrana pred vandalizmom (napríklad hádzanie kameňov)
– zloženie: 2 tabule skla a najmenej 2 PVB fólie

b) stredný stupeň ochrany – ochrana proti drobným zločinom
– zloženie: 2 tabule skla a najmenej 4 PVB fólie

3. pred krádežou a násilným vniknutím
V prípade opakovaných pokusov o vlámanie s použitím ťažkých strojov pôsobí Stratolbel/Stratophone preventívne alebo spomaľuje vytvorenie priestoru na vniknutie. Aj keď sklo praskne, drží pevne a ďalej pôsobí ako bariéra, až kým ho nevymenia. (Viacvrstvová štruktúra: Počet tabúľ a PVB medzivrstiev sa určuje z prípadu na prípad.)

Hlavným princípom Stratobelu/Stratophonu je možnosť rozličnej skladby skiel a PVB vrstiev s cieľom vyhovieť všetkým požiadavkám na bezpečnosť a estetiku.

Pretože okná prepúšťajú do interiéru nielen svetlo a teplo, ale aj nepríjemné zvuky, AGC vo svojej škále ponúka aj sklá STRATOPHONE. Ide o bezpečnostné vrstvené sklá so špeciálnou akustickou fóliou. Vďaka nej vrstvené sklo okrem základnej bezpečnostnej funkcie poskytuje aj zvýšenú protihlukovú izoláciu.

Vrstvené bezpečnostné sklo Stratobel/Stratophone je z hľadiska bezpečnosti a odolnosti proti vlámaniu rozhodne efektívnejším riešením v porovnaní s nákladnými, na údržbu náročnými a často neestetickými zábrannými systémami, akými sú rozličné nalepovacie fólie či mreže.

STRATOBEL/STRATOPHONE zabezpečí domov pred vlámaním či vandalizmom a zároveň ochráni pred poranením a nadmerným hlukom.

Viac informácií nielen o vrstvených bezpečnostných sklách nájdete na webových stránkach spoločnosti AGC Glass Europe www.YourGlass.com alebo nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese petra.chrudimska@eu.agc.com.

–>–>