Partneri sekcie:

Prehľad hliníkových profilov do bytových domov

image 83582 25 v1

Schodiskové priestory panelových bytových domov sa v minulosti zasklievali kopilitovými stenami – kopilitmi. Ide o alkalické profilové liate stavebné sklo v tvare profilu U. Profily sa osádzali do oceľových drážok. Dnes je kopilitové zasklenie výrazne zdegradované a nezodpovedá súčasným tepelnotechnickým požiadavkám. Preto je potrebná jeho výmena. Vhodným riešením sú napr. celozasklené steny osadené v hliníkovom ráme.

Hliníkové okno Slovaktual Heroal W 72 a W 72i

Hliníkové okno Slovaktual Heroal W 72 a W 72i

Vlastnosti:

 • Trojkomorový hliníkový systém s tepelnou izoláciou so stavebnou hĺbkou 72 mm, možnosť zasklenia dvojsklom alebo trojsklom
 • Súčiniteľ prechodu tepla okna Uw = 0,84 W/(m2.K) pri W 72 alebo Uw = 0,85 W/(m2.K) pri W 72i v prípade použitia izolačného trojskla s Ug = 0,5 W/(m2.K) a dištančným rámikom Swisspacer U, ktorý obmedzuje rosenie okna.
 • Možnosť osadenia trojskla LUX na dosiahnutie optickej čistoty a zníženie nákladov na vykurovanie
 • Tesnosť proti náporovému dažďu a vetru zabezpečí osadenie tretieho tesnenia
 • Viackomorové stredové tesnenie
 • Povrchová úprava HWR na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom a zabezpečenie farebnej stálosti profilov
 • Možnosť osadenia skrytého kovania, stopercentný uhol otvárania, poistka proti otváraniu okien
 • Možnosť mikroventilácie a viacpolohového vetrania
 • Maximálna šírka zasklenia: 64 mm (W 72) alebo 48 mm (W 72i), stavebná výška: 120 mm (W 72) alebo 80 mm (W 72i)
 • Dodatočne vypenené izolačné zóny
 • Farebné vyhotovenie: v akejkoľvek laminácii a RAL úprave

Charakteristika: Hliníkový vysokoizolačný systém vhodný aj do budov v nízko­energetickom a pasívnom štandarde či do veľkých administratívnych budov s požiadavkou na nízke náklady na vykurovanie. Rámová konštrukcia s vloženými „tepelnými“ mostíkmi izoluje teplo a hluk.  

www.slovaktual.sk

Hliníkové okno Reynaers Aluminium – MasterLine 8 HI+

Vlastnosti:

 • Trojkomorový hliníkový systém s min. súčiniteľom prechodu tepla rámu Uf = 1,0 W/(m2.K), dva hliníkové poloprofily zlisované s prerušeným tepelným mostom na báze polyamidu, vystužený sklenným vláknom (skeletónový) s EPDM tesneniami vsadenými do systémovej drážky
 • Súčiniteľ prechodu tepla okna Uw = 0,81 W/(m2.K) pri použití izolačného trojskla s Ug = 0,5 W/(m2.K) (v závislosti od rozmerov a tvaru)
 • Centrálne EPDM tesnenie vrátane vulkanických rohov, vnútorné dutinkové akustické tesnenie, dutinkové exteriérové a interiérové zasklievacie tesnenie
 • Stavebná hĺbka krídla: 87 mm, stavebná hĺbka rámu: 77 mm
 • Vzduchotesnosť: 600 Pa, odolnosť proti zatekaniu: 1 200 Pa
 • Odolnosť proti vlámaniu: RC3
 • Skryté odvodnenie, resp. viditeľné špeciálne PVC drenážne kryty s clonou proti náporovému dažďu a vetru.
 • Celoobvodové kovanie, poistka proti chybnej manipulácii s kľučkou, dvíhač krídla, dodatočne aj mikroventilácia.
 • Farebné vyhotovenie – všetky odtiene stupnice RAL, Coatex, Bicolor, imitácia dreva, minerálne povrchy, špeciálne povrchy STONE, anodizácia a pod.
 • Váha otváravého krídla 300 kg
 • Váha otváravo-sklopného krídla do 200 kg

Charakteristika: Hliníkový vysokoizolačný systém vhodný na použitie v bytovej zástavbe, v rodinných domoch, administratívnych budovách, hoteloch, pri obnove alebo v nízkoenergetických a pasívnych budovách. Určený na vytváranie spevných stien, okien, dverí a ich kombinácií, resp. na napojenie na iné konštrukcie.

www.reynaers.sk

Hliníkové okno Schüco AWS 75.SI

Hliníkové okno Schüco AWS 75.SI

Vlastnosti:

 • Súčiniteľ prechodu tepla rámu Uf = 1,3 W/(m2.K) (s integrovanou tepelnou izoláciou a pri stavebnej hĺbke 90 mm)
 • Štíhle profily, pohľadová šírka rámu s krídlom od 117 mm
 • Možnosť použitia skrytých pántov
 • Maximálna váha krídla do 160 kg
 • Možnosť integrovať systém na elektromechanické ovládanie okien
 • Možnosť výberu okien so skrytým krídlom
 • Rôzne typy otávrania – otváravé, otváravo-sklopné, sklopné, sklopno-posuvné a štulpové
 • Dvojfarebná povrchová úprava úpravy profilov (exteriér – interiér)
 • Široká škála povrchových úprav – elox, metalické farby, drevodekor, RAL farby
 • Odolnosť proti vlámaniu až do triedy 3 (WK 3) podľa ENV 1627

Charakteristika: Hliníkový vysokoizolačný systém na úsporné okná s rozšírenou izolačnou zónou s penovou izoláciou, optimalizovaným stredovým tesnením a s umiestnenou tepelnou izoláciu v styku skla s rámom. Vhodné na obnovu a do novostavieb budov. Súčiniteľ prechodu tepla rámu Uf = od 0,9 do 1,6 W/(m2.K)

www.schueco.sk

Hliníkové okno Kalypso Aktivokno A

Hliníkové okno Kalypso Aktivokno A

Vlastnosti

 • Súčiniteľ prechodu tepla okna Uw = 0,84 W/(m2.K) pri použití číreho izolačného trojskla s Ug = 0,5 W/(m2.K) a čiernym teplým rámikom v skle
 • Zasklievanie izolačným dvojsklom a izolačným trojsklom, zasklenie v ráme do 52 mm, v krídle do 68 mm
 • Stavebná hĺbka systému 72 mm (krídlo 82 mm) s prerušeným tepelným mostom a PU vypenením
 • Štíhle vyhotovenie (kombinácia rám + krídlo = 110 mm)
 • Kombinácia stredového a dorazového tesnenia
 • Teplé dištančné rámiky v izolačných sklách
 • Tesnenie z trvalo elastickej pásky medzi rámom a podkladovým profilom
 • Celoobvodové kovanie s vysokou mierou bezpečnosti
 • Viacpolohové vetranie: štyri polohy vetracej štrbiny
 • Zdvíhač krídla – odľahčuje namáhanie kovania a tým predlžuje životnosť
 • Poistka proti chybnej manipulácii s oknom
 • Bezpečnostná kľučka s aretáciou polôh
 • Maximálna výška krídla: 2 400 mm, maximálna hmotnosť krídla: 120 kg
 • Vysokoodolná povrchová úprava HWR (high weather resistance), široká ponuka farebných vyhotovení, štruktúrované povrchy Rafaelo

Charakteristika: Hliníkový vysokoizolačný systém vhodný na obnovu a použitie v modernej bytovej výstavbe, v rodinných domoch v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Odolný proti poveternostným vplyvom a vlhkosti.

www.kalypso.sk

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: Miro Pochyba, archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.