Partneri sekcie:

Zabudovanie stavebného puzdra do muriva (Pracovný postup)

Stavebné puzdro na posuvné otváranie dverí nahrádza časť dverí a zároveň chráni zasunuté dverné krídlo vo vnútri. Uľahčuje manipuláciu s dverným krídlom a nepotrebuje prah, čím vzniká bezbariérový prechod. Stavebné puzdro je vhodné na zabudovanie tak do murovanej priečky, ako aj do priečky zo sadrokartónu.

Info o materiáli

» Stavebné puzdro pre zasúvacie jednokrídlové dvere z pozinkovaného plechu, koľajnice z hliníkovej zliatiny, koľajničky z tvrdeného plastu, kolieska s guľôčkovými ložiskami; štandardná šírka priechodu: 600 až 1 200 mm, štandardná výška čistého priechodu: 1 970 a 2 100 mm, atypické rozmery: 1 980 až 2 700 mm

Čo budete potrebovať

 • Stavebné puzdro: JAP NORMA STANDARD. Balenie obsahuje:
  – plechová kapsa, 1 ks
  – horný kryt s vodiacou lištou, 1 ks
  – drevená stojina, 1 ks
  – dištančná vzpera, 2 ks
  – montážny balíček na zostavovanie stavebného puzdra, 1 ks: 4 ks H = skrutka – 4 × 30 mm, 12 až 24 ks P = skrutka – 2,9 × 13 mm, 2 ks T = rozperka 8 mm.
 • Nízkoexpanzná montážna pena
 • Náradie a pomôcky: skrutkovač, aplikačná pištoľ, ostrý nôž.

Stavebné puzdro na posuvné otváranie dverí nahrádza časť dverí a zároveň chráni zasunuté dverné krídlo vo vnútri. Uľahčuje manipuláciu s dverným krídlom a nepotrebuje prah, čím vzniká bezbariérový prechod. Stavebné puzdro je vhodné na zabudovanie tak do murovanej priečky, ako aj do priečky zo sadrokartónu.

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru na montáž stavebného puzdra do murovaného systému sú H + 20 mm × E + 40 mm, kde H je celková výška stavebného puzdra a E celková šírka stavebného puzdra. Vonkajšia hrúbka stavebného puzdra je 100 mm, alebo pri užšom variante 75 mm. Hrúbka dokončenej murovanej alebo sadrokartónovej priečky na puzdro s vonkajšou hrúbkou 100 mm je 125 mm.

Užší variant puzdra s hrúbkou 75 mm sa osádza do priečky s hrúbkou 100 mm. Stavebný otvor, do ktorého sa bude montovať stavebné puzdro, musí mať vyhotovený preklad, pretože puzdro nie je schopné prenášať zaťaženie priečky. Hrubý stavebný otvor sa pripravuje na úroveň dokončenej podlahy.

Zostavenie puzdra

Z hornej časti plechovej kapsy sa odstráni priskrutkovaný plechový kryt. Skrutky je potrebné zachovať na zoskrutkovanie vodiacej lišty s plechovou kapsou. Na jeho miesto sa osadí vodiaca lišta tak, aby koľajnica zapadala do plechovej kapsy. Vodiaca lišta sa zmontuje s plechovou kapsou pomocou skrutiek s rozmerom 2,9 × 13 mm cez vopred pripravené otvory.

S montážou sa začína v guľatom otvore v prednej časti plechovej kapsy a pokračuje sa skrutkovaním cez oválne otvory smerom na koniec vodiacej lišty. Zo spodnej časti plechovej kapsy sa potom vyhnú pätky. Vodiaca lišta sa zoskrutkuje s drevenou stojinou pomocou dvoch skrutiek s rozmerom 4 × 30 mm. Na drevenú stojinu a ochranný kryt plechovej kapsy sa upevnia na príslušných miestach dve dištančné vzpery.

Bočné kotviace plechy na vonkajšej strane drevenej stojiny sa zahnú do výsekov podľa potreby. Bočné kotviace plechy sa rovnako vyhnú aj na zadnej strane plechovej kapsy a otvory, ktoré vzniknú po vyhnutí, sa zakryjú kúskom kartónu.

Príprava otvoru

Príprava otvoru závisí od toho, či sa bude stavebné puzdro osádzať už do existujúcej priečky (variant A) alebo sa bude stavebný otvor murovať súbežne s priečkou (variant B). Pri variante A, teda zabudovaní puzdra do existujúcej priečky, je potrebné pripraviť hrubý stavebný otvor v závislosti od šírky čistého priechodu.

Výška stavebného otvoru je stanovená od vrchnej vrstvy dokončenej podlahy (dlažba, plávajúca podlaha). Do otvoru je potrebné vložiť preklad a vyhotoviť výseky na kotviace plechy podľa ich polohy na drevenej stojine a na zadnej strane plechovej kapsy. Pri variante B sa zostavené stavebné puzdro postupne zamuruje.

Na existujúcu podlahu sa po priamke budúcej priečky vyhotoví stavebný základ s rozmermi puzdra (dĺžka × šírka). Takto pripravený základ sa vytiahne do výšky budúcej čistej podlahy. Do rovnakej výšky sa upraví podlaha pod protiľahlým dielom puzdra. V dvernom priechode sa základ nerealizuje. Na pripravený základ sa postaví puzdro a zaistí sa proti vyvráteniu (opora dvoch dosiek proti sebe).

Potom sa začne s murovaním priečky vo voľnom priestore tak, aby sa každý rad murovacieho materiálu domuroval až k puzdru. Zároveň sa zamurovávajú kotviace tyče. Pri murovaní priečky je potrebné po dosiahnutí výšky puzdra osadiť preklad tak, aby puzdro nebolo zaťažené murivom nad sebou.

Osadenie puzdra

Na bočnici puzdra je priamo do plechu bočnice vyrazená šípka, ktorá ukazuje na nivelačný bod N, ktorý označuje 1 m výšky od budúcej (dokončenej) podlahy – váhorys. Puzdro sa podloží do budúcej výšky čistej podlahy. Pätka sa vytvaruje podľa potreby.

Puzdro sa upevní do podlahy cez pätku pomocou skrutiek alebo sa upevní do podlahy. Po vyvážení vodováhou a osadení systému sa puzdro zafixuje do hrubého stavebného otvoru pomocou nízkoexpanznej montážnej peny. Hneď ako pena dostatočne vytvrdne, zreže sa na úroveň puzdra.

Krok 1: Kontrola rozmeru a typu

Pred samotnou montážou stavebného puzdra sa skontroluje podľa informácií na krabici dodaný rozmer a typ.

01 Kontrola rozmeru a typu
01 Kontrola rozmeru a typu |

Krok 2: Kontrola dodávky

Po vybalení z krabice sa skontroluje úplnosť dodávky. Ak niektoré z deklarovaných súčastí balenia chýbajú, je potrebné túto informáciu nahlásiť dodávateľovi.

02 Kontrola dodávky
02 Kontrola dodávky |

Krok 3: Demontáž prepravného krytu

Z hornej časti plechovej kapsy sa odstráni priskrutkovaný plechový kryt. Skrutky je potrebné zachovať na zoskrutkovanie vodiacej lišty s plechovou kapsou. Na jeho miesto sa osadí vodiaca lišta tak, aby koľajnica zapadala do plechovej kapsy.

03 Demontáž prepravného krytu
03 Demontáž prepravného krytu |

Krok 4: Spojenie hornej lišty a koľajnice

Vodiaca lišta sa zmontuje s plechovou kapsou pomocou skrutiek s rozmerom 2,9 × 13 mm cez vopred pripravené otvory. S montážou sa začína v guľatom otvore v prednej časti plechovej kapsy a pokračuje sa skrutkovaním cez oválne otvory smerom na koniec vodiacej lišty.

04 Spojenie hornej lišty a koľajnice
04 Spojenie hornej lišty a koľajnice |
KategóriePosuvné dvere