Partneri sekcie:

Montáž skrytej zárubne do murovanej priečky

image 91052 25 v1

Skrytá zárubňa sa osadzuje pri zhotovení hrubej stavby. Možno ju osadiť tak do klasickej murovanej, ako aj do sadrokartónovej priečky. Na rozdiel od klasickej obložkovej zárubne, skrytá zárubňa neschová žiadne nerovnosti stavebného otvoru. Potrebnú pozornosť preto treba venovať nielen jej osadeniu, ale aj dôkladnej príprave stavebného otvoru.

Technologickým základom použitej skrytej zárubne sú pevné profily z eloxovaného hliníka, ktoré vytvárajú vnútorný skrytý dielec, a tak je priechodný otvorúplne bez pohľadovej obložky. Konštrukcia skrytej zárubne je prispôsobená tak, aby vytvorila hranu priechodového otvoru a ľahko sa skryla pod finálnu povrchovú úpravu okolitej steny. Z tohto dôvodu sú kladené vysoké nároky na presnosť zhotovenia stavebného alebo montážneho otvoru.

Príprava murovaného stavebného otvoru

Na vybudovanie murovaného stavebného otvoru sa kladie niekoľko základných požiadaviek:

 • otvor musí byť dokonale rovný – treba klásť dôraz na dôkladnu stavebnú činnosť;
 • šírka stavebného otvoru musí byť z každej strany o 1 cm väčšia, ako je vonkajšia šírka zárubne. To znamená, že celkovo bude šírka stavebného otvoru o 2 cm väčšia ako vonkajšia šírka zárubne;
 • výšku stavebného otvoru treba počítať o 1 cm vyššiu oproti vonkajšej výške zárubne. Táto rezerva je dôležitá pre pohodlné vloženie zárubne do stavebného otvoru. Zárubňa sa osádza na výšku dokončenej podlahy.

Montáž skrytej zárubne

Do pripraveného stavebného otvoru možno osadiť skrytú zárubňu. Ako prvé sa do drážky zárubne zacvaknú kotviace profily v tvare písmena L. Skrytá zárubňa sa osádza na výšku budúcej podlahy, preto sa pred jej zabudovaním vyznačí stavebná váhoryska, a to vo výške 1 m od čistej podlahy, od ktorej sa bude následne odvíjať kotvenie.

Skrytá zárubňa sa položí do stavebného otvoru a označia sa dosadacie plochy kotviacich profilov, ktoré majú tvar písmena L. Následne sa očistia od hrubej omietky (ak je už nanesená). Skyrtá zárubňa sa opäť vloží do stavebného otvoru a zamerajú sa otvory na kotvenie. Na označených miestach sa vyvŕtajú otvory určené na kotvenie skrytej zárubne a vložia sa do nich tzv. hmoždinky.

Skrytá zárubňa sa uchytí cez kotviace profily z prednej aj zadnej strany a skontroluje sa vyváženie zárubne v horizontálnej rovine. Zároveň je potrebné skontrolovať aj vyváženosť vo vertikálnom smere. Následne sa dotiahnu kotviace prvky zárubne, prípadne sa vyrovnajú nerovnosti priečky. Ukotvená skrytá zárubňa v priečke sa zapení nízkoexpanznou PUR penou. Po pevnom ukotvení a zachytení skrytej zárubne nízkoexpanznou PUR penou sa demontujú rozperky.

Na zadnej nepohľadovej strane sa odstráni pretečená nízkoexpanzná PUR pena. Na zadnej nepohľadovej strane sa priechodný otvor „vyspraví“, napr. nalepením extrudovaného polystyrénu. V mieste ostenia a nadpražia sa nanesie vrstva lepidla, do ktorého sa vloží armovacia sieť. Na armovaciu sieť sa v mieste ostenia a nadpražia nanesie druhá vrstva lepidla.

Rovnakým spôsobom sa upravý aj predná pohľadová strana. Po zabudovaní skrytej zárubne sa nanesie jemná omietka. Keďže je zárubňa vyrobená z eloxovaného hliníka, odporúča sa zárubňu pred nanesením omietky chrániť somolepiacou (papierovou alebo textilnou) páskou. Ihneď po nanesení omietky sa páska musí odstrániť a zo zárubne je potrebné zotrieť všetky nečistoty.

01 | Stavebný otvor
Hrubý murovaný stavebný otvor sa vyhotoví so šírkou väčšou o 2 cm, ako je vonkajšia šírka zárubne (vrátane kotiev), a s výškou o 1 cm väčšou, ako je vonkajšia výška zárubne (vrátane kotiev).

02 | Kotviace profily
Do drážky zárubne sa zacvaknú kotviace profily v tvare písmena L.

03 | Vynesenie váhorysky
Pred zabudovaním zárubne sa vyznačí vo výške 1 m od čistej podlahy stavebná váhoryska, od ktorej sa bude následne odvíjať kotvenie zárubne.

04 | Dosadacie plochy kotviacich profilov
Skrytá zárubňa sa položí do stavebného otvoru a označia sa dosadacie plochy kotviacich profilov, ktoré majú tvar písmena L. Skrytá zárubňa sa odloží a označené dosadacie plochy sa očistia od hrubej omietky (ak je už nanesená).

05 | Zameranie otvorov na kotvenie
Skrytá zárubňa sa opäť vloží do stavebného otvoru a zamerajú sa otvory na kotvenie.

06 | Vyvŕtanie otvorov na kotvenie
Na označených miestach sa vyvŕtajú otvory určené na kotvenie skrytej zárubne a vložia sa do nich tzv. hmoždinky (rozperky).

07 | Uchytenie zárubne
Skrytá zárubňa sa uchytí cez kotviace profily z prednej aj zadnej strany a skontroluje sa vyváženie zárubne v horizontálnej rovine.

08 | Dotiahnutie kotviacich prvkov
Potom sa skontroluje vyváženosť vo vertikálnom smere a dotiahnu sa kotviace prvky zárubne, príp. sa vyrovnajú nerovnosti priečky.

09 | Zapenenie PUR penou
Ukotvená skytá zárubňa v priečke sa zapení nízkoexpanznou PUR penou.

10 | Demontáž rozperiek
Po pevnom ukotvení a zachytení skrytej zárubne nízkoexpanznou PUR penou sa demontujú rozperky. Na zadnej nepohľadovej strane sa odstráni pretečená nízkoexpanzná PUR pena.

11 | Vystuženie ostenia a nadpražia
Na zadnej nepohľadovej strane sa prechodný otvor začistí, napr. nalepením extrudovaného polystyrénu. V mieste ostenia a nadpražia sa nanesie vrstva lepidla, do ktorého sa vloží armovacia sieť.

12 | Druhá vrstva lepidla
Na armovaciu sieť sa v mieste ostenia a nadpražia nanesie druhá vrstva lepidla.

13 | Začistená zadná strana
Nanesená vrstva lepidla sa vyhladí oceľovým hladidlom a nechá sa dôkladne zaschnúť.

14 | Predná strana zárubne
Z prednej pohľadovej strany sa odstráni prebytočná nízkoexpanzná PUR pena.

15 | Začistenie prednej strany
Následne sa predná strana začistí v mieste ostenia a nadpražia nanesením vrstvy lepidla, do ktorého sa vloží armovacia sieť. Na armovaciu sieť sa nanesie druhá vrstva lepidla, ktorá sa vyhladí oceľovým hladidlom a nechá sa dôkladne zaschnúť.

16 | Omietnutie steny
Po zabudovaní skrytej zárubne sa nanesie jemná omietka. Pred nanesením omietky sa na zárubňu nalepí samolepiaca (papierová alebo textilná) páska. Ihneď po nanesení omietky sa páska odstráni a zo zárubne sa zotrú všetky nečistoty.

Info o materiáli:

 • Skrytá zárubňa z pevných profilov z eloxovaného hliníka, ktoré vytvárajú skrytý vnútorný dielec; prechodný otvor úplne bez pohľadovej obložky.

Čo budete potrebovať

 • Skrytá zárubňa
  JAP Aktive
  štandardná šírka priechodu: 602 –1002 štandardná výška priechodu: 1 970 – 2 100 mm (Aktive 40/00 – JAP 910, Aktive 25/15 – JAP 915), atypická výška priechodu: do 3 700 mm, hrúbka skrytej zárubne: 88 mm (Aktive 40/00 – JAP 910) alebo 63,8 (Aktive 25/15 – JAP 915), odporúčaná hrúbka dreveného dverného krídla: 40 mm
 • Kotviace profily
  tvar písmena L
 • Hmoždinky
 • Nízkoexpanzná PUR pena
 • Lepiaca malta
 • Armovacia sieť
 • Samolepiaca páska
  (papierová alebo textilná)
 • Náradie a pomôcky
  ceruzka
  meter
  vodováha
  kladivo
  vŕtačka
  kovové rozpery
  aplikačná pištoľ
  murárska lyžica
  oceľové hladidlo

TIP
Rozmery skrytej zárubne

Skryté zárubne sú pripravené na hrúbku dokončenej priečky 125 mm a viac. Čistý priechod sa potom pohybuje v rozpätí od 602 do 1 002 mm pre jednokrídlové dvere a od 1 252 do 2 052 mm pre dvojkrídlové dvere. Výška môže byť v štandardnom rozmere 1 970 a 2 100 mm alebo atypickom až do 3 700 mm.

Nízkoexpanzná pena

Den Braven Nízkoexpanzná pena na špeciálne montáže, kde je potrebná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodišťové podstupnice, prahy a pod.). Na výplň drevených obkladov stien, na izolácie a zatepľovanie strešných konštrukcií. Je vhodná aj na bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izolácie kúpeľňových vaní, vaničiek a sprchových kútov.

www.denbraven.sk

TEXT: spracované z podkladov firmy J.A.P. Slovakia
FOTO: J.A.P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.