Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Montujeme obložkové zárubne (pracovný postup)

Obložkové nastaviteľné zárubne vyrábané z ľahkých lisovaných materiálov a lepenky s dekorovaným povrchom sa vyznačujú rýchlosťou montáže. Montujeme ich do miestností, v ktorých už bola vykonaná povrchová finálna úprava stien, podláh a stropov.

Krok 8: Osadenie zárubne

Do pripravenej drážky v ostení sa vloží penové tesnenie. Zostavená nosná časť zárubne sa vloží do stavebného otvoru tak, aby sa s jednotlivými dielmi veľmi nehýbalo. Zvislá časť zárubne sa spevní rozperami, ktoré zabránia pohybu.

08 Osadenie zárubne
08 Osadenie zárubne |

Krok 9: Vodorovnosť osadenia

Osadená nosná časť zárubne sa vyrovná podľa vodováhy do čo najdokonalejšej roviny, napr. aj pomocou drevených klinov.

09 Vodorovnosť osadenia
09 Vodorovnosť osadenia |

Krok 10: Montážna pena

Voľný priestor medzi zárubňou a stavebným otvorom sa vyplní nízkoexpanznou montážnou penou. Môže sa aplikovať bodovo alebo po celom obvode zárubne. Pena sa nechá vytvrdnúť tak, aby sa zárubňa počas ďalších pracovných krokov neposunula a ostala v správnej polohe.

10 Montážna pena
10 Montážna pena |

Krok 11: Zostavenie krycej časti zárubne

V ďalšom kroku sa zostaví krycia časť zárubne, ktorou sa oplášti voľná strana otvoru. Pred jej montážou sa odstráni prebytočná montážna pena, vyberú sa rozpery a drevené kliny.

11 Zostavenie krycej časti zárubne
11 Zostavenie krycej časti zárubne |

Krok 12: Osadenie krycej časti zárubne

Do drážky v ostení sa nanesie lepidlo a krycia obložka sa nasadí na stenu. Skontroluje sa, či po celej dĺžke prilieha na murivo a či je v rovine.

12 Osadenie krycej časti zárubne
12 Osadenie krycej časti zárubne |

Krok 13: Osadenie pántov a krídla dverí

Do nosnej časti obložky sa osadia do predpripravených dier pánty. Na pánty sa osadí dverné krídlo. Ak je to potrebné, medzi pánty sa vloží podložka, ktorou sa upraví výška dverí.

13 Osadenie pántov a krídla dverí
13 Osadenie pántov a krídla dverí |

Krok 14: Osadenie dverného kovania

Pri vŕtaní dier na kovanie je potrebné dbať na rovnosť a umiestnenie. Odporúča sa použiť montážnu šablónu, ktorú dodávajú výrobcovia dverného kovania.

14 Osadenie dverného kovania
14 Osadenie dverného kovania |
Text + foto: spracované z podkladov firmy Masonite
Vizualizácia detailu: Viktor Mikovčák

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2020.