Partneri sekcie:

Montáž bezpečnostných dverí

image 97462 25 v1

Montáž bezpečnostných dverí nie je jednoduchá záležitosť. Je totiž potrebné zohľadniť množstvo faktorov. Spôsob montáže sa musí prispôsobiť miestnym podmienkam (materiál stien, pripravenosť stavebných otvorov). Ďalej je potrebné dať pozor na miesta, kde by sa mohli porušiť počas montáže telekomunikačné alebo elektrické rozvody, rozvody plynu či vody a podobne. 

Veľkú pozornosť je potrebné venovať predovšetkým tomu, aby sa dodržiavala pravouhlosť, zvislosť a rovnobežnosť spojok, pretože aj deformácia len niekoľko milimetrov môže znemožniť následné osadenie dverí. Na kontrolu postačuje použiť vodováhu.

Použitie kotiev

Zárubňu je vhodné kotviť pomocou oceľových kotiev. Eliminuje sa tak riziko zlého posúdenia kvality a pevnosti muriva či riziko dlhodobo zaťažovanej zárubne a následného popraskania omietky. Použitie kotiev zároveň skracuje stavebnú časť montáže (vyliatie betónom a finálne čistenie). Šírka stavebného otvoru sa rovná priechodzej šírke montovanej zárubne + 50 mm. Na stopercentnú funkčnosť je potrebné dodržiavať montážny manuál a platné právne a technické predpisy, ktoré upravujú montáž výplní stavebných otvorov. Odporúča sa využiť montáž profesionálnou firmou.

Správne rozmery

Správne namontovaná zárubňa musí byť rozmerovo presná. Montáž dverí môže totiž znemožniť aj odchýlka či deformácia s rozmerom niekoľkých milimetrov. Šírka štandardnej zárubne (80/90) je v polodrážke 830, resp. 930 mm. Maximálna prípustná odchýlka je ±3 mm. Nameraná hodnota teda musí byť v rozpätí 827 až 833 mm, resp. 927 až 933 mm. Po kontrole šírky zárubne sa skontroluje aj jej výška. Vzdialenosť finálnej podlahy od dosadacej plochy závesu na zárubni má byť 235 mm. Prípadné odchýlky od tohto rozmeru možno kompenzovať tesniacimi prvkami (pri dverách vysoko nad podlahou) alebo naopak podrezaním dverí (pri nízkom osadení zárubne). Zo spodnej časti dverí sa pritom môže odobrať maximálne 20 mm. 

01 | Príprava otvoru
Najskôr sa demontuje pôvodná zárubňa. Nová zárubňa sa rozloží na nosnú a kryciu časť.

02 | Vyváženie nosnej časti zárubne
Nosná časť zárubne bezpečnostných dverí sa vsadí do otvoru a vyváži sa v troch smeroch pomocou vodováhy.

03 | Výber kotvenia
Podľa materiálu, z ktorého je zvislá stavebná konštrukcia vyhotovená, sa vyberie kotvenie – oceľová guľatina alebo skrutky. V prípade muriva s mäkšou alebo pórovitou štruktúrou sa použijú dlhšie kotvy (350 až 400 mm).

05 | Vyvŕtanie otvorov
Šikmo do muriva na zvislej osi sa navŕtajú otvory minimálne do hĺbky 100 mm. Celkovo sa vyvŕta šesť dier, tri na každej strane zárubne v hornej, strednej a dolnej časti stojky.

07 | Osadenie krycej časti
Do nosnej časti zárubne sa osadí krycia časť a obidve časti sa vzájomne zoskrutkujú. Na kotvenie jednodielnych zamurovaných zárubní sa použijú kotvy, na kotvenie dvojdielnych zárubní skrutky.

06 | Kotvenie
Kotvy sa do otvorov upevnia tak, aby boli dostatočne zafixované. Treba dávať pozor, aby sa nepoškodila stena.

04 | Fixovanie zárubne
Zárubňa sa zafixuje do správnej polohy napríklad pomocou drevených klinov. Po skontrolovaní finálnej pozície sa môže realizovať finálne kotvenie.

08 | Osadenie rozpier
Proti deformáciám zárubne v dôsledku tlaku betónovej zmesi sa medzi stojky zárubne umiestnia rozpery, a to predovšetkým v polodrážke zárubne.

09 | Rýchlotuhnúca betónová zmes
Rýchlotuhnúca betónová zmes sa v plastovej nádobe zmieša elektrickým miešadlom s vodou (30 kg zmes/3 l vody). Mieša sa 3 minúty na homogénnu zmes bez hrudiek. Konzistencia by mala byť taká, aby zmes spoľahlivo zatiekla do všetkých dutín.

10 | Zaliatie dutín okolo kotvenia
Dutiny okolo kotvenia zárubne sa zalejú betónovou zmesou, a to cez vopred pripravené otvory na tento účel. Betónová zmes sa leje pomocou plastovej alebo plechovej krhly alebo murárskej lyžice.

11 | Začistenie otvorov
Poklepávaním na zárubňu sa betón zhutní a vyplní sa celý priestor. Všetky zalievacie otvory sa potom vyplnia a začistia sadrou, tmelom alebo štukou pomocou oceľového hladidla.

12 | Osadenie tesnenia
Na záver montáže zárubne sa vloží do drážky tesnenia dodaný tesniaci profil.

13 | Nastavenie závesu
Dverový komponent má osadený 2D alebo 3D nastaviteľný záves. Zárubňový diel závesu umožňuje nastavenie dosadania krídla na tesnenie.

14 | Montáž kovania
Po nastavení dverového krídla sa namontuje bezpečnostné kovanie podľa návodu výrobcu (je potrebné použiť kovanie rovnakej alebo vyššej bezpečnostnej triedy).

15 | Skúška funkčnosti dverí
Na záver montáže sa vykoná skúška funkčnosti dverí. Ak zabezpečovacie prvky kovania dverí voľne a ľahko nezapadnú do otvorov v zárubni a dvere už nie je možné nastavovať, je potrebné vykonať dopasovanie pilníkom alebo iným vhodným nástrojom.

Info o výrobku:

» Dvere 3. bezpečnostnej triedy s trojbodovým hákovým zámkom, tromi plynulo nastaviteľnými závesmi a tromi pasívnymi čapmi, ktoré tvoria zábranu proti vysadeniu dverí; smrekový rám s hrúbkou 67 mm; výplň z drevotriesky; odolnosť proti požiaru 30 minút; zvukotesnosť 43 dB

Čo  budete potrebovať:

Bezpečnostné dvere
Bezpečnostné dvere Sapeli RC3 Golias
rozmery: 600 × 1 920, max. 600 × 2 100 mm

Kovová bezpečnostná zárubňa
Jednodielna zárubňa na zamurovanie
alebo
Dvojdielna zárubňa na dodatočnú montáž

Oceľová guľatina
alebo
Skrutky

Rýchlotuhnúca betónová zmes
napr. Knauf BN 30
spotreba: približne 1,9 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 30 kg

Sadra, tmel alebo štuka

Bezpečnostné kovanie

Bezpečnostná vložka

Náradie a pomôcky
páčidlo, vodováha, drevené kliny, akumulačný skrutkovač, príklepová vŕtačka, rozpery, plastová nádoba, elektrické miešadlo, pilník, plastová alebo plechová krhla, murárska lyžica, oceľové hladidlo

Tip

Kotvenie do podlahy
Ak konštrukcia muriva nie je dostatočne tuhá, odporúča sa realizovať kotvenie aj do podlahy, pričom sa tŕne kotvia až pri päte na obidvoch stranách zárubne. Zárubňu je potrebné na pripravované kotvy pripraviť elektrickým oblúkom. Treba dávať pozor, aby sa materiál zárubne neprepálil. Zárubňa sa na kotvy najskôr len „priboduje“, potom sa opäť skontroluje pomocou vodováhy správnosť uhlov.

Nastavenie pohybu dverového krídla
Dverové diely umožňujú pohyb krídla v polodrážke (na závesovú alebo zámkovú stranu), pri RD vyhotovení sa dajú nastaviť aj výškovo. Pri použití iného typu závesu sa postupuje podľa priloženého montážneho návodu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Sapeli
FOTO: Sapeli

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.