image 89782 25 v2
Galéria(10)

Odstránenie graffiti

Partneri sekcie:

Na odstraňovanie vandalských nápisov zo stien budov sú dostupné antigraffiti systémy. Tvoria ich produkty, ktoré na jednej strane bránia hlbšiemu vstupu farby do omietky a na druhej uľahčujú jej odstránenie. Steny počmárané graffitmi predstavujú problém, ktorý zvyčajne postihuje rozsiahly povrch stien z najrôznejších stavebných materiálov: prírodné kameniny, tehly, minerálne povrchy, cement, steny s grafickou výzdobou. Príslušné produkty treba vyberať s ohľadom na tento fakt.

01Graffiti
02Graffiti Antigraffiti Mogliano 035 ott2
03Graffiti Antigraffiti Mogliano 049 ott2
04Graffiti
05Graffiti
06Graffiti
07Graffiti
08Graffiti

Čistiaci gél na odstraňovanie graffiti

Tradične používané produkty na odstránenie farieb z rôznych podkladov, od kamenných po umelé, sú odlakovače na báze dichlórmetánu, čo je látka, ktorá bola klasifikovaná ako škodlivá pre životné prostredie.

Rozhodnutím č. 455/2009/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. mája 2009 vyhlásila EÚ z tohto dôvodu zákaz uvádzania odlakovačov s obsahom vyšším ako 0,1 % dichlórmetánu na trh, ako aj ich verejného a profesionálneho používania. Tento zákaz platí od 6. decembra 2011 a pre profesionálne organizácie od 6. júna 2012.

Čistiaci gél bez obsahu dichlórmetánu je vyrobený na báze rozpúšťadla s nízkym dopadom na životné prostredie, ktoré v súčasnosti platné európske predpisy označujú ako neškodlivé pre životné prostredie. Gélové skupenstvo zabraňuje jeho odkvapkávaniu, umožňuje jeho dlhodobé pôsobenie proti graffitom a znemožňuje penetráciu farieb do podkladu na rozdiel napr. od tekutých čistiacich prostriedkov.

Spôsob použitia

Čistiaci gél sa nanáša v jednej alebo vo viacerých vrstvách, pokiaľ náterová hmota naneseného nápisu celkom nezmizne. Priamo na nápisy sa nanesie pomocou štetky hrubá vrstva a nechá sa pôsobiť 20 až 40 minút. Následne sa odstráni pomocou vhodného nástroja (škrabka, stierka) a podklad sa očistí veľkým množstvom teplej vody.

Odstránenie graffitov závisí od poréznosti podkladu: na hladkých podkladoch ako mramor a žula je čistenie ľahké, zatiaľ čo čistenie vysokoporéznych podkladov môže byť obtiažne, a preto treba čistiaci gél naniesť na podklad viackrát, až kým sa nedosiahne dôkladné očistenie.

Ochranný náter proti graffiti

Preventívne použitie náteru na povrchu stien umožňuje v prípade ich počmárania graffitmi alebo farbou ich jednoduché odstránenie pomocou horúcej vody. Odstrániteľná bariéra vytvorená náterom chráni podklad a znižuje pohlcovanie vody, ktoré je príčinou znehodnocenia minerálnych podkladov, bez zmeny priedušnosti podkladu.

Náter vytvára na podklade povrchovú vrstvu, ktorú možno ľahko odstrániť jednoduchým očistením vodou. Ide o to, že ochranná vrstva náteru sa odstráni spoločne s graffitmi, graffitové farby sa pritom nebudú rozpúšťať, a preto nehrozí nebezpečenstvo, že ich pigmenty znečistia povrch stien. Je vysokoúčinný aj na ochranu proti smogu a znečisteniu, ktoré možno odstrániť horúcou vodou.

Spôsob použitia

Výrobok sa nanáša striekaním alebo štetkou na minerálne povrchy alebo na podklady ošetrené minerálnymi alebo syntetickými nátermi – ak sú pevné. V prípade kamenných podkladov, ktoré opadávajú alebo sú veľmi znehodnotené, treba podklad pred použitím náteru spevniť.

Graffiti sa odstránia čistením pomocou horúcej vody (80 °C). Jednoduchšie čistenie umožňuje použitie zariadenia na čistenie horúcou vodou, ktoré pracuje pod nízkym tlakom. Náter je odstrániteľný a z tohto dôvodu ho treba po odstránení graffitov opätovne naniesť na stenu.

01 | Poškodená stena
Čistiaci gél sa nanesie v jednej (hladké povrchy zo žuly alebo mramoru) alebo vo viacerých vrstvách (vysokoporézne podklady), pokiaľ náterová hmota naneseného nápisu celkom nezmizne.

02 | Nanesenie čistiaceho gélu
Priamo na nápisy sa nanesie pomocou štetky hrubá vrstva čistiaceho gélu a nechá sa pôsobiť 20 až 40 minút.

03 | Odstránenie nápisu
Následne sa nápis odstráni pomocou vhodného nástroja (škrabka, stierka) a podklad sa očistí striekaním veľkého množstva teplej vody pod nízkym tlakom.

04 | Príprava očisteného podkladu
Nesúdržný očistený pdoklad sa spevní vhodnými materiálmi. Nerovnosti povrchu (chrasty, šupiny) sa odstránia vodným opieskovaním alebo mikropieskovaním.

05 | Nanesenie ochranného náteru
Na suchý pripravený podklad sa nanesie štetkou alebo striekaním ochranný náter najmenej v jednej vrstve tak, aby sa netvorili stekance. Prípadná druhá vrstva sa nanesie do 20 minút po prvom nátere.

06 | Opätovné poškodenie
Ochranný náter je účinný proti ďalšiemu poškodeniu tri roky po nanesení.

07 | Opätovné čistenie
Podklad chránený pred graffiti ochranným náterom, ktorý bol opätovne počmáraný, sa dá jednoducho očistiť.

08 | Tlak vody
Nápisy sa odstránia horúcou vodou (80 °C) striekanou pod stálym tlakom alebo generátorom pary používaným na čistenie domácich povrchov.

09 | Opätovné nanesenie ochranného náteru
Povrchy už ošetrené ochranným náterom a znovu očistené, aj keď si udržujú určitú miernu ochrannú schopnosť proti graffiti, sa ošetria novým miestnym náterom. Na suchý pripravený podklad sa nanesie štetkou alebo striekaním.

Info o materiáloch:

 • Gélový náter na odstraňovanie graffiti bez obsahu dichlórmetánu a na báze rozpúšťadla s nízkym dopadom na životné prostredie; odstraňovanie nápisov z prirozeného alebo umelého kameňa, betónu a tehlových konglomerátov
 • Ochranný náter proti graffiti, vodouriediteľný, priedušný, s galvanizačným účinkom na ochranu minerálnych povrchov; na vytvorenie povrchovej katódovej bariéry na zníženie absorpčnej schopnosti podkladu a uľahčenie odstraňovania nápisov teplou vodou; odstrániteľný

Čo budete potrebovať

 • Čistiaci gél
  GRAFFITI REMOVER
  orientačná výdatnosť: 4 až 5 m2/l (hladké podklady), plastová nádoba 1 a 4 l, 4 l     95,20 €
 • Ochranný náter
  ISOGRAFF
  orientačná výdatnosť: 6 až 8 m2/l (na jednu vrstvu, hladké a stredne nasiakavé podklady), plastová nádoba 4 a 15 l, 15 l    188,25 €
 • Náradie a pomôcky
  široká štetka
  striekacia pištoľ
  stierka
  škrabka
  vysokotlakový čistič

TIP
Ošetrenie plôch s pôvodným náterom

Odstránenie nápisov pomocou odstraňovačov náteru môže spôsobiť aj odstránenie pôvodného náteru, preto sa odporúča pretrieť nápisy novým náterom a následne pristúpiť k použitiu ochranného prostriedku.

POZOR!
Podklady vhodné na nanesenie čistiaceho gélu

Čistiaci gél je možné použiť na podklady ako prírodný a umelý kameň, betónové alebo kabrincové steny bez farebného náteru. Gél nie je možné použiť na podklady, ktoré boli dekoratívne upravené nátermi alebo na podklad z plastového materiálu.

Účinok ochrany

Účinok ochrany pred graffiti sa po nanesení ochranného náteru dosiahne po jeho úplnom vyschnutí (4 hodiny pri 20 °C).

Ochrana čerstvo naneseného náteru

Ochranný náter vyschne za dve hodiny (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti), ošetrené povrchy treba chrániť pred špliechajúcou vodou najmenej 12 hodín.

Nátery málo odolné proti umývaniu

Povrchy natreté nátermi málo odolnými proti umývaniu, ako sú priedušné nátery alebo nátery na báze vápna, nemôžu byť upravované ochranným náterom, keďže prípadným umývaním graffiti by sa mohla odstrániť aj vrstva náteru.

TEXT: spracované z podkladov firmy San Marco
FOTO: San Marco

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.