ShowerSystem 4LVT1 MAPEGUARD WP200 DSV 181217 0157 HiRes MOD
Galéria(7)

Odolná izolácia do exteriéru

Systém PURTOP EASY v jednom kroku izoluje balkóny, terasy i strechy a zároveň vytvára odolnú a pochôdznu membránu – pochôdznu alternatívu k dlažbe v exteriéri. Systém garantuje rýchlu aplikáciu a dokonalé utesnenie povrchov proti vode.

DSV 181217 0091 MOD
ShowerSystem 4LVT1 MAPEGUARD WP200 DSV 181217 0157 HiRes MOD
Purtop Easy FG
Purtop Easy gen 6kg int
ShowerSystem 4LVT1 MAPEGUARD WP200 DSV 181217 0112 HiRes
ShowerSystem 4LVT1 MAPEGUARD WP200 DSV 181217 0183 HiRes

Jednozložková polyuretánová, hydroizolačná membrána PURTOP EASY sa okrem vysokej pružnosti a výbornej prídržnosti k podkladu vyznačuje odolnosťou proti vode, UV žiareniu, pešiemu zaťaženiu, teplotným zmenám a prerastaniu koreňov.

PURTOP EASY je možné aplikovať na rôzne druhy podkladov (betón, cementový poter, bitumenová membrána, keramická dlažba, kov atď.). V závislosti od typu podkladu predchádza samotnej aplikácii polyuretánovej membrány použitie vhodného penetračného náteru.

Purtop Easy gen 6kg int
Purtop Easy | Zdroj: MAPEI

Napríklad, pri nových cementových podkladoch (ako napr. spádový cementový poter) sa povrch ošetruje s použitím penetračného náteru PRIMER PU FAST alebo MAPECOAT I600 W.

V prípade priamej aplikácie polyuretánovej, pochôdznej hydroizolácie na existujúcu dlažbu (za predpokladu, že je dokonale prikotvená k podkladu) je potrebné povrch najskôr ošetriť penetračným náterom PRIMER SN s presypom kremičitého piesku napr. QUARZO 0.5.

Následne po vyschnutí penetračného náteru sa aplikuje PURTOP EASY s použitím stierky alebo valčeka v celkovej hrúbke 1,2 mm.

Purtop Easy FG
Purtop Easy FG | Zdroj: MAPEI

Súčasťou systému je aj finálna farebná povrchová úprava balkónov a terás MAPECOAT PU 20 N, ktorá sa ponúka v 6 farebných odtieňoch.

Viac informácií o príprave podkladu, miešaní, spotrebe a aplikácii systému je obsahom technického listu výrobku.

www.mapei.sk