Ochrana proti padaniu skál na ceste 1.triedy v obci Kozelník pomocou dynamických bariér
Galéria(2)

Ochrana proti padaniu skál na ceste 1.triedy v obci Kozelník pomocou dynamických bariér

Na jar v roku 2016 došlo na ceste I/51 v obci Kozelník k zrúteniu skalného bloku zo svahu nad cestou. Následne bola na ceste vyhlásená mimoriadna situácia, pretože hrozilo ďalšie riziko padania balvanov a v roku 2017 sa pristúpilo na realizáciu sanácie svahu.

Vzhľadom na charakter skalného svahu a jeho výšku, priemerný sklon 45°, projektant navrhol zaistenie pomocou dynamických bariér so záchytnou energiou 3000 kJ, a to konkrétne dvoma bariérami typu RMC 300/A výšky 5 m a dĺžky 30m. Dynamické bariéry budú zachytávať prípadné rozvoľnené bloky, ktoré sa nachádzajú v hornej časti svahu.

Energia skalného bloku je pohltená brzdami bariéry. Pri dopade skalného svahu dochádza k premene kinetickej energie na potenciálnu energiu a teplo, v dôsledku čoho dochádza k deformácii siete záchytného panelu a bezpečnému zachyteniu skalných úlomkov.

Obr. 1: Zrútený skalný blok na cestu I/51 v obci Kozelník

Obr. 1: Zrútený skalný blok na cestu I/51 v obci Kozelník

Vzhľadom k tomu, že lokalita Kozelník sa nachádza v ťažko prístupnom teréne nad cestou, sa zhotoviteľ rozhodol najťažšie komponenty inštalovať za pomoci vrtuľníka a samotnú inštaláciu horolezeckým spôsobom.

Obr. 2: Osadenie stĺpov bariéry MACCAFERRI RMC300/A výšky 5m za pomoci leteckej techniky

Obr. 2: Osadenie stĺpov bariéry MACCAFERRI RMC300/A výšky 5m za pomoci leteckej techniky 

Pre viac informácií o riešeniach pre ochranu proti padaniu skál nájdete na internetovej stránke:

https://www.maccaferri.com/sk/aplikacie/ochrana-proti-padajucim-skalam-a-snehove-bariery/