Objavte jednoduchý spôsob, ako vytvoriť výkaz výmer bez chýb

Ako zjednodušiť tvorbu výkazov výmer z projektovej dokumentácie a eliminovať chyby? S aplikáciou KROS Výmery to ide ľahko. Ušetrite čas, vyhnite sa chybám v meraniach a užite si prácu s prehľadnou vizualizáciou a automatickým ukladaním všetkých údajov.

Výkazy výmer teraz môžete vytvárať rýchlejšie, efektívnejšie a bez preklepov alebo chýbajúcich kót. A to všetko s možnosťou spätnej kontroly a jednoduchej opravy.

Spoznajte aplikáciu KROS Výmery, ktorá prináša moderný prístup k meraniam s automatickým ukladaním výsledkov, farebným odlíšením a prehľadnou vizualizáciou výkresov. Už žiadne opakované merania alebo prepisovanie údajov. Chyby opravíte jednoducho a automaticky sa aktualizujú vo všetkých relevantných výpočtoch.

Nečakajte a vyskúšajte KROS Výmery na 7 dní zadarmo.

Zdroj: KROS a.s.