Nový stavebný zákon a jeho dôsledky pre stavbárov

19. októbra ste mohli online sledovať konferenciu Stavebníctvo 2023: Nová legislatíva a digitalizácia z dielne KROSU. Odborníci z praxe diskutovali o témach, ktoré najviac hýbu svetom stavebníctva. Zamerali sa najmä na nový stavebný zákon a jeho dopad na stavebné firmy a projektantov. Prečítajte si, krátke zhrnutie najsledovanejšej diskusie.

Nové územné plánovanie

Nový zákon mení prístup k územnému plánovaniu, odchádza od tradičného funkčného rozdelenia miest a propaguje viacúčelové, multikultúrne priestory. Zdôrazňuje limity využitia priestoru a jeho prehľadnosť, pričom kľúčovou zložkou je digitalizácia procesu, aby bol zrozumiteľný pre širokú verejnosť.

Zmena nastane aj pre obce

Od apríla budúceho roka by každá obec mala mať územný plán. Je možné, že termín sa posunie, keďže nová vláda vo svojom programovom vyhlásení avizuje odklad a prepracovanie zákona. Nový zákon umožňuje obciam, ktoré nemajú finančné prostriedky alebo kapacity, prenechať plánovanie vyššiemu územnému celku alebo sa včleniť do mikroregiónu. Štát plánuje posilniť finančnú podporu pre tvorbu týchto plánov. Mestá budú mať k dispozícii 8 rokov na prechod na novú metodiku územných plánov a elektronizáciu procesov. Hlavné výzvy spočívajú vo financovaní nových územných plánov a obmedzenej kapacite projektantov na ich spracovanie.

Posilnená pozícia projektantov

Aj doteraz mal projektant v stavebnom konaní určité povinnosti. Hlavnú zodpovednosť ale niesol stavebník. Zákon o výstavbe postavenie projektanta posilňuje – po novom bude projekčná organizácia zodpovedná za vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie a bude zabezpečovať aj inžiniering a komunikáciu so všetkými dotknutými orgánmi. Vydávanie stavebného povolenia je v kompetencii nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Novinka systém URBION

Transparentnejší a rýchlejší. Taký bude URBION. V plnej prevádzke by nový systém mal byť v roku 2032. Ako prezradil predseda nového úradu, Ing. Martin Hypký, momentálne sa pracuje na tom, aby do systému mohli vstupovať občania. V procese tvorby je formulár, ktorým sa identifikujeme a budeme môcť do systému vkladať údaje a tiež elektronické úložisko dát. Črtá sa tak budúcnosť bez papierov, ktoré nosíme od jednej úradníčky k druhej. Všetci zainteresovaní budú mať prístup k tým istým dokumentom v úložisku.

Zaniknú čierne stavby?

Zákon tiež rieši problematiku čiernych stavieb, umožňuje ich demoláciu a zjednodušuje proces nahlásenia zmien v projektoch. Sankcie sa rozširujú aj na stavbyvedúcich a stavebný dozor, čo by malo zamedziť vytváraniu čiernych stavieb.

Pripravte sa na zmeny už dnes

Vyzerá to tak, že rok 2024 bude na zmeny v stavebníctve bohatý. V KROSE stále sledujeme aktuálne dianie a prinášame vám čerstvé informácie. Všetky aktuality aj tipy, ako si zjednodušiť prácu nájdete na www.stavebnalegislativa.sk.

Zdroj: PR článok KROS a.s.