11 | Ďalšia vrstva malty

Návod na prípravu kvalitného dverného a okenného ostenie pre omietku

Partneri sekcie:

Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej malty.

07 | Zahladenie malty

07 | Zahladenie malty
07 | Zahladenie malty | Zdroj: Xella

Malta, ktorá sa pretlačí cez výstužnú tkaninu, sa zahladí hladkou stranou oceľového zubového hladidla.

08 | Malta pod rohový profil

08 | Malta pod rohový profil
08 | Malta pod rohový profil | Zdroj: Xella

Na takto pripravené ostenie a roh ostenia sa nanesie hladkou stranou oceľového zubového hladidla podkladová vrstva malty pod rohový omietkový profil.

09 | Prečesanie malty

09 | Prečesanie malty
09 | Prečesanie malty | Zdroj: Xella

Nanesená vrstva malty sa prejde zubovou stranou oceľového zubového hladidla.

10 | Plastová rohová lišta

10 | Plastová rohová lišta
10 | Plastová rohová lišta | Zdroj: Xella

Na roh ostenia sa do maltového lôžka pripevní plastová rohová lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou.

11 | Ďalšia vrstva malty

11 | Ďalšia vrstva malty
11 | Ďalšia vrstva malty | Zdroj: Xella

Na výstužnú tkaninu rohovej lišty sa nanesie ďalšia vrstva ľahkej minerálnej malty a zahladí sa.

12 | Zahladenie malty

12 | Zahladenie malty
12 | Zahladenie malty | Zdroj: Xella

Malta sa nanesie tak, aby bol rohový omietkový profil pokrytý rovnomernou vrstvou, a zahladí sa hladkou stranou oceľového hladidla.

Minerálna tepelnoizolačná doska: Minerálna nevláknitá izolácia Multipor je izotropná masívna izolácia s vysokou úrovňou tepelnej ochrany λ = 0,044 W/(m . K). Ide o kalcium-silikátové dosky, ktoré sú kapilárne aktívnym materiálom so schopnosťou prijímať a prenášať vodu vo forme pary, príp. kondenzátu. Izolácia je tvarovo stála, paropriepustná, nehorľavá a odolná proti riasam a plesniam.
Minerálna tepelnoizolačná doska
Minerálna tepelnoizolačná doska | Zdroj: Xella
Spracované z podkladov firmy Xella