Partneri sekcie:

Montáž skrytej zárubne do sadrokartónovej priečky

image 86300 25 v1

Jedným z často používaných variantov dverových systémov sú bezobložkové zárubne. Dajú sa použiť tak do klasických murovaných, ako aj do sadrokartónových priečok. V porovnaní so štandardnými obložkovými zárubňami neschovávajú skryté zárubne žiadne nerovnosti stavebného otvoru. Preto je potrebné venovať potrebnú pozornosť nielen ich samotnému osadeniu, ale aj dôkladnej príprave stavebného otvoru.

Príprava stavebného otvoru

Stavebný otvor v sadrokartónovej priečke sa vytvára zmontovaním kovových sadrokartónových konštrukčných profilov. Na tie sa potom pripevňujú sadrokartónové dosky. Skryté zárubne možno zabudovať tak do jednoplášťovej sadrokartónovej priečky, ako aj do dvojplášťovej. Po obvode stavebného otvoru sa odporúča použiť UA profily pre ich väčšiu hrúbku a pevnosť.

Jednoplášťový stavebný otvor

Sadrokartónová konštrukcia sa ponechá voľná, teda bez akéhokoľvek opláštenia. To sa upevní až po ukotvení skrytej zárubne. Ak je možné UA profily posunúť, odporúča sa stavebný otvor pripraviť presne na vonkajší rozmer zárubne. Ak to nie je možné, odporúča sa stavebný otvor vyhotoviť o jeden centimeter väčší, ako je vonkajší rozmer zárubne.

Dvojplášťový stavebný otvor

Pri dvojplášťovom variante sadrokartónovej priečky sa konštrukcia hliníkových profilov zároveň aj oplášti. Otvory sa odporúča ponechať o jeden centimeter širšie a vyššie, ako je vonkajší rozmer zárubne.
V prípade klasickej mokrej murovanej výstavby ide skôr o murársku prácu. Na vybudovanie murovaného stavebného otvoru sa kladie niekoľko základných požiadaviek – musí byť dokonale rovný, o dva centimetre širší a o jeden vyšší, ako je vonkajší rozmer zárubne (vrátane kotiev).

01. Stavebný otvor
Kovová podkonštrukcia sadrokartónovej priečky sa ponechá voľná, bez opláštenia. Opláštenie sa osadí až po ukotvení skrytej zárubne. Stavebný otvor sa pripraví buď presne na vonkajší rozmer zárubne, alebo o jeden centimeter väčší, ako je vonkajší rozmer zárubne (vrátane kotiev).

02. Kotviace profily
Do drážky zárubne sa „nacvaknú“ kotviace profily v tvare písmena L.

03. Vynesenie váhorysky
Skrytá zárubňa sa osadí na výšku budúcej dokončenej podlahy. Pred jej zabudovaním treba vyznačiť tzv. stavebnú váhorysku (vo výške 1 m od čistej podlahy), od ktorej sa bude odvíjať kotvenie zárubne. Zárubňa sa vloží do stavebného otvoru.

04. Vyváženie zárubne
Pri kotvení sa musí bezpodmienečne zachovať konštantnosť priechodu po celej výške zárubne. Vyváženie zárubne sa kontroluje v horizontálnej rovine.

05. Vyrovnanie nerovností
Zároveň sa prekontroluje vyváženie skrytej zárubne aj vo vertikálnej rovine, prípadne sa vyrovnajú nerovnosti priečky.

06. Prichytenie zárubne
Skrytá zárubňa sa cez kotviace profily prichytí z prednej aj zadnej strany na podkonštrukciu sadrokartónovej priečky a opäť sa skontroluje vyváženie zárubne v horizontálnej aj vertikálnej rovine.

07. Sadrokartónové dosky
Na pevne ukotvenú skrytú zárubňu sa priložia sadrokartónové dosky.

08. Dosadacie plochy
Na sadrokartónovej doske sa označia dosadacie plochy kotviacich profilov.

09. Zárezy pre kotviace profily
Podľa vyznačených obrysov sa vytvoria zárezy do sadrokartónovej dosky pre kotviace profily, a to tak, aby sadrokartónový profil presne doľahol na plochu skrytej zárubne.

10. Opláštenie doskami
Kovová podkonštrukcia sa oplášti priskrutkovaním pripevnených sadrokartónových dosiek a osadia sa rozperky, ktoré sa postarajú o stabilitu zárubne.

11. Demontáž rozperiek
Po pevnom ukotvení a opláštení podkonštrukcie sadrokartónovej priečky sa rozperky demontujú.

12. Začistenie otvoru
Otvor sa začistí vytmelením škár medzi sadrokartónovými doskami a zárubňou vysokopružným tmelom.

13. Finálna povrchová úprava
Nanesený tmel sa zarovná do roviny s okolitou stenou. Následne sa nanesie finálna povrchová úprava, čím sa zabezpečí ochrana pohľadového rámu pred zašpinením.

14. Vloženie pohľadového rámu
Po zaschnutí tmelu a finálnej povrchovej úpravy sa do otvoru vloží stabilný pohľadový rám s vonkajšou šírkou 17 mm.

15. Priskrutkovanie pohľadového rámu
Pohľadový rám sa priskrutkuje ku konštrukcii zárubne cez dopredu pripravený otvor.

16. Vloženie tesnenia
Do skrytej zárubne sa vloží tesnenie, ktoré je súčasťou balenia.

17. Hotovo
Skrytá zárubňa je zabudovaná.

TIP
Rozmery
Skryté zárubne sú pripravené na hrúbku dokončenej priečky 125 mm a väčšiu. Čistý priechod je potom od 600 do 1 000 mm pri jednokrídlových dverách a od 1 250 do 2 050 mm pri dvojkrídlových dverách. Výška môže byť v štandardnom rozmere 1 970 a 2 100 mm alebo v atypickom do 3 700 mm.

Info o materiáli:

– Skrytá zárubňa z hliníkových profilov zložených do dvoch rámov – rám na zamurovanie zo surových hliníkových profilov a pohľadový rám z eloxovaného hliníka, ktorý je osadený v jednej rovine s okolitou stenou.

Čo budete potrebovať

Skrytá zárubňa
JAP 881 Skrytá zárubňa Emotive
hrúbka: 63 mm, odporúčaná hrúbka dreveného krídla: 62 mm, maximálna váha jedného dreveného krídla: 60 kg, hrúbka kovového rámčeka: 17 mm
v balení:

  • pohľadový rám
  • tesnenie
  • kotviace profily

UA profily
Sadrokartónové dosky
Samorezné skrutky
Vysokopružný tmel

Náradie a pomôcky
nivelačný prístroj
akumulátorová skrutkovačka
vodováha
okružná elektrická píla
ceruzka
odlamovací nôž
aplikačná pištoľ
rozpery

POZOR!
Preklad

V mieste otvoru je nevyhnutné realizovať preklad – skrytá zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

Vysokopružný tmel

Jednozložkový škárovací tmel na báze špeciálnych akrylov. Akrylový tmel na sadrokartóny vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Nízkomodulový, trvalo pružný, odolný proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vysoká priľ­navosť na rôzne stavebné materiály ako sadrokartón, betón, murivo, lakované drevo, sklo, glazované povrchy, hliník, oceľ, antikoro, väčšina PVC a ich vzájomné kombinácie.

Po vytvrdnutí pretierateľný. Určený na tmelenie škár v interiéroch, tmelenie škár medzi drevenými, kovovými a plastovými okennými rámami a ostením, tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastmi a sklom v stavebníctve a priemysle.
Kartuša 310 ml
www.denbraven.sk

TEXT: spracované z podkladov J. A. P. Slovakia
FOTO: J. A. P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 04/2016.