lepiaca kotva baumit startrack
Galéria(9)

Lepiaca kotva Baumit StarTrack

Partneri sekcie:

Vyzerá ako rozperka (hmoždinka), ale nie je to rozperka. Funguje totiž na celkom inom princípe. Rozperka je prvok, ktorý upevňuje veci k podkladu mechanicky, kým Lepiaca kotva je prvok, ktorý je súčasťou lepeného spoja. Presadenie lepených spojov v priemysle znamenalo revolúciu a dnes sa bežne používa v automobilovom priemysle či výstavbe kozmických lodí. Lepenie totiž eliminuje mnohé problémy, ktoré vznikajú pri klasických technológiách. Do oblasti zatepľovania budov lepené spoje uviedla spoločnosť Baumit, a to lepiacou kotvou Baumit StarTrack.

raster big image
kotva138 big image
kotva88 big image
kotva55 big image
rastermaly big image
d big image
lepiacakotva big image
lepiaca kotva baumit startrack 5262 big image
Nové technológie Baumit
Pri zatepľovaní budov bol dlhé roky zaužívaný postup, pri ktorom sa tepelný izolant najprv nalepil na stenu a dodatočne uchytával rozperkami. Tento postup zaručuje dostatočnú pevnosť celého tepelnoizolačného systému, má však aj svoje drobné nevýhody. Predovšetkým bolo nevyhnutné prevŕtať tepelnoizolačnú dosku až do steny. Takéto vŕtanie naslepo, keď montážnik nevidí, kam presne vŕta, mohlo viesť k problémom pri samotnom vŕtaní. Následne bolo potrebné uchytiť izolant rozperkou. Tepelnoizolačná doska tak bola mierne oslabená a vytvárala to, čo pri zatepľovaní treba eliminovať – tepelné mosty. Okrem toho sa rozperka musela prekryť lepiacou maltou a pri menej kvalitnej práci mohli byť tieto prekrytia aj viditeľné.

V záujme neustáleho zvyšovania kvality kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit sa výskum v laboratóriách spoločnosti Baumit zameral aj smerom na odstránenie týchto detailných problémov. Výsledkom výskumu je lepiaca kotva Baumit StarTrack.

Lepiaca kotva Baumit StarTrack je prvok, ktorý úplne nahrádza dodatočné mechanické kotvenie rozperkami, pričom spomínané problémy úplne eliminuje. Vytvára lepený spoj, ktorý dokonale spojí izolačné dosky Baumit ProTherm, Baumit StarTherm, Baumit open či Baumit open Reflect  s nosným podkladom.

     
Lepiaca kotva Baumit StarTrack 55 Lepiaca kotva Baumit StarTrack 88 Lepiaca kotva Baumit StarTrack 138

Lepiaca kotva Baumit StarTrack sa používa na podklad z betónu a plných alebo dierovaných tehál. Lepiacu kotvu Baumit  StarTrack138 možno použiť aj na podklad s hrúbkou pôvodnej omietky 90 mm.

Realizácia
Vŕtanie otvorov na osadenie Lepiacich kotiev Baumit StarTrack sa realizuje do podkladu, ktorý má byť dostatočne rovný. Väčšie nerovnosti sa musia vopred vyrovnať. Následne na podklad treba vykresliť raster osadenia kotiev nastrelením čiar zafarbenou šnúrkou. Maximálna vzdialenosť dvoch kotiev je 40 cm.

Lepiaca kotva Baumit StarTrack sa zasunie do pripraveného otvoru a následne sa upevní pribitím plastového tŕňa kladivom. Lepiace kotvy Baumit StarTrack sa osadzujú v rastri 40 × 40 cm, odsadené od spodnej hrany soklovej lišty a nárožia budovy 10 cm. Pri uvedenom spôsobe osadzovania sa dosiahne minimálne odporúčané kotvenie tepelnoizolačného systému v počte 6 kusov kotiev na 1 m2. Znižovanie počtu kotiev rozširovaním rozstupu osadenia na viac ako 40 cm je neprípustné.

   
Lepiace kotvy Baumit StarTrack sa osadzujú v rastri 40 x 40 cm

Lepiaca kotva Baumit StarTrack je vhodná na upevňovanie fasádnych tepelnoizolačných dosiek na báze polystyrénu. Na lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek sa používa výhradne lepiaca stierka Baumit StarContact a Baumit openContact . Bezprostredne pred lepením treba na osadené lepiace kotvy Baumit StarTrack naniesť koláč lepiacej stierky Baumit s priemerom asi 110 mm, ktorý zodpovedá priemeru vonkajšieho prstenca kotvy a hrúbke vrstvy asi 15 mm. Potom sa pristúpi k lepeniu fasádnych tepelnoizolačných dosiek na podklad štandardným spôsobom.

   
 Lepiaca kotva Baumit StarTrack 88 pri realizácii  Best Western Hotel Antares v Bratislave

Lepiaca kotva Baumit StarTrack

  • žiadne tepelné mosty
  • nevykreslia sa obrysy tanierových kotiev
  • úspora energie a nákladov


Výsledok

Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit dosahujú už dlhé roky tú najvyššiu kvalitu. Lepiaca kotva Baumit StarTrack umožňuje kvalitu zateplenia ešte zvýšiť. Zároveň zjednodušuje celý pracovný postup, eliminuje vznik prípadných chýb pri realizácii, šetrí čas, a teda aj peniaze. Pri väčších hrúbkach zateplenia je Lepiaca kotva Baumit StarTrack výhodná kvalitatívne i ekonomicky. A výsledok je vďaka inováciám spoločnosti Baumit ešte lepší.

www.baumit.sk

–>–>