Kompletné stavebné riešenie a variabilita Ytongu a Silky sa osvedčila pri projekte bytových domov

Zložité technologické postupy, použité v rámci I. etapy výstavby bytových domov Eden Rožnov v severnej časti Rožnova pod Radhoštěm, viedli developera a generálneho dodávateľa projektu k zásadnej zmene konštrukčného systému. Voľba stavebného systému Ytong a Silka pre II. etapu sa firme plne osvedčila. Spoločnosť Xella im ponúkla kompletné stavebné riešenie v rámci rôznych stavebných pevností, výhodou bola rýchlosť výstavby, ľahká práca s inštaláciami a veľká variabilita v rámci klientskych zmien.

Atraktívna lokalita Piesočná v Rožnove pod Radhoštěm ponúka záujemcom o nové bývanie komfortné mestské zázemie a blízkosť prírody Beskýd. Nové byty sú obklopené zeleňou a majiteľom ponúkajú dokonalý výhľad na vrchol hory Radhošť aj celé mesto, ktoré je zároveň v bezprostrednej blízkosti všetkého, čo moderné rodinné bývanie požaduje.

Zdroj: Xella

I. etapa sa začala stavať v roku 2018 a developer v jej priebehu postavil päť bytových domov s 21 bytovými jednotkami. V priebehu roka 2019 sa začala výstavba II. etapy s 76 bytovými jednotkami v 10 bytových komplexoch s tromi až piatimi podlažiami. Vďaka rýchlej výstavbe bolo ešte v priebehu roka 2020 dokončených alebo vo fáze dokončovania 36 bytov v 6 bytových domoch.

V 4. štvrťroku 2020 začal developer a generálny dodávateľ výstavbu ďalších troch bytových domov. Posledná časť II. etapy bola naplánovaná na 1. štvrťrok 2021, kedy sa začal stavať posledný 10. bytový dom.

Zdroj: Xella

 

Manager projektu Eden Rožnov Jakub Schwarz si voľbu stavebných systémov Ytong a Silka pochvaľuje:

Na základe predchádzajúcich skúseností a podľa potrieb zákazníkov sme upravili niektoré technické riešenia pre II. etapu výstavby tak, aby jej realizácia prebehla čo najlepšie. Po skúsenostiach s I. fázy, kde sme riešili zložité technologické postupy, sme sa rozhodli pre iné konštrukčné riešenie. Voľba padla na spoločnosť Xella a jej stavebné materiály Ytong a Silka.

Z týchto materiálov sú v desiatich nových bytových domoch, realizovaných v rámci II. etapy, obvodové murivo, priečky, schody a v neposlednom rade potom aj strechy. Vnútorné nosné murivo je z vápenopieskových tvárnic Silka. Na medzibytové steny sme použili akustické tvárnice Silka, ktoré nám nahradili stratené debnenie, využívané v I. etape výstavby. Ytong nám ako jediný výrobca dodal kompletné stavebné riešenie v rámci rôznych stavebných pevností.

Ocenili sme predovšetkým rýchlosť výstavby a prácu s inštaláciami. Ytong tiež umožnil veľkú variabilitu v rámci klientskych zmien. Vzhľadom na možnosť zmeniť veľkú časť vybavenia a upraviť jednotlivé bytové jednotky podľa predstáv budúcich vlastníkov sme tak vlastne realizovali či ešte realizujeme 76 individuálnych projektov. Komunikácia s firmou Xella bola dobrá, celý systém objednávok sme komunikovali iba s jedným výrobcom. Po celú dobu výstavby sme samozrejme mali k dispozícii statika a technického poradcu.“

Zdroj: Xella

Na obvodové murivo boli použité tvárnice Ytong hr. 300 mm rôznych pevností: u 1.a 2.NP to boli tvárnice Ytong Statik P4-550, u 3. a 4.NP Ytong Univerzal P3-450 a u 5.NP Ytong Standard P2-400. Vnútorné nosné murivo je z vápenopieskových tvárnic Silka S20-1800 hr. 240 mm, priečky rôznej hrúbky sú z tvárnic Ytong Klasik P2-500.

Rýchlu, jednoduchú a bezpečnú montáž umožnili stropy a strechy Ytong Ekonom 250. Súčasťou dodávok zo strany spoločnosti Xella boli aj prefabrikované schodiská Ytong, preklady Ytong aj betónové prefabrikáty pre tvárnice Silka. Vo výpočte použitých produktov nechýbali ani maltové zmesi a píly na Ytong a Silku.

Zdroj: Xella

Zdroj: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.