Kingspan Kooltherm K12: Jasná voľba pre izoláciu drevostavieb

Partneri sekcie:

Drevostavby zažívajú boom nielen v zahraničí, ale aj na domácom stavebnom trhu.

21940
24859
kingspan right logo

Výstavba rôznych typov dostupných drevostavieb je veľmi rýchla, efektívna a pre mnohých stavebníkov dnes predstavuje ideálnu alternatívu k tradičným konštrukčným systémom. Rýchla výstavba však kladie zvýšené nároky na kvalitu montáže i na kvalitu použitých materiálov.

Preto sa najmä v zahraničí osvedčilo využitie unikátnych ultratenkých tepelnoizolačných materiálov na báze fenolovej peny, ktoré poskytujú objektom špičkovú tepelnú ochranu a práca s nimi je jednoduchá až intuitívna. V porovnaní s ostatnými izolačnými materiálmi majú výrazne väčšiu tepelnoizolačnú schopnosť.

Čo sú rámové konštrukcie

Táto technológia, označovaná aj ako „tesárska“, predstavuje jeden zo základných a osvedčených typov výstavby drevostavieb. Samonosnú konštrukciu tvoria drevené trámy: stojky (z masívneho, najčastejšie smrekového dreva alebo tzv. KVH profily) a vodorovné prvky tvoriace tzv. „rámy“. Sú staticky pevné a kompaktné. Ich statickú pevnosť navyše zlepšujú rozmerné drevené kompozitné dosky (najčastejšie OSB dosky), ktoré tvoria opláštenie konštrukcie. Tieto prvky sa používajú najmä pre vertikálne, stenové konštrukcie, systém ale umožňuje aj ďalšie využitie. Výhodami systému je vysoká variabilita, rýchlosť výstavby aj fakt, že vďaka tomu, že všetky tesárske práce a montáž drevených prvkov prebiehajú až na mieste, možno stavbu do určitej miery upravovať aj priamo na stavenisku. Aj vďaka tomu obľuba týchto konštrukcií rastie, nielen v zahraničí, ale aj u domácich zákazníkov.

Vlhkosť v tepelnej izolácii

Typicky sa pri drevostavbách využíva minerálna izolácia. U vláknitej tepelnej izolácie, v ktorej sa nachádza vlhkosť v kvapalnom skupenstve, ale dochádza k zníženiu tepelnoizolačnej schopnosti – deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ. Voda, ktorá má niekoľkonásobne vyššiu tepelnú vodivosť než vzduch, sa totiž naviaže na jednotlivé vlákna tepelného izolantu a nahrádza stojaté molekuly vzduchu. V konečnom dôsledku tak zvyšuje celkovú tepelnú vodivosť izolácie. Voda v tepelnom izolante spôsobuje degradáciu nosných prvkov, koróziu prípadných kovových konštrukcií či kotevných prvkov, ktoré sú s ním v priamom kontakte, a v neposlednom rade ničí aj samotný izolačný materiál.

Moderné izolácie z fenolovej peny

Prémiové izolácie Kingspan Kooltherm K12 Rámová doska využijete najmä do drevených a oceľových rámov ako nosných i doplnkových stavebných konštrukcií. Dosky sú z oboch strán zaistené špeciálnou kompozitnou fóliou s hliníkovou vložkou, ktorá zaisťuje nielen perfektnú ochranu proti prestupu vodných pár či prúdenia vzduchu (nežiaduce prechladzovanie izolantu), ale zvyšuje aj odolnosť dosky proti agresorom.

Hlavnou prednosťou fenolovej izolácie je hodnota deklarovaného súčiniteľa tepelnej vodivosti λ (u dosiek typu Kingspan Kooltherm® napríklad len 0,020 W / (m. K), zatiaľ čo u minerálnej vlny sa uvádza 0,035-0,045 W / (m. K)). Dôležitou výhodou je reakcia na oheň triedy C (samostatný výrobok), čo nijako negatívne neovplyvňuje požiarne vlastnosti drevenej konštrukcie. Výhodou tepelnoizolačných prvkov Kingspan Kooltherm K12 Rámová doska, ktorá tiež obzvlášť vynikne pri použití vo drevenej konštrukcii, je okrem nízkej tepelnej vodivosti aj ich dobrá mechanická odolnosť a pevnosť.

Rámové dosky typu Kingspan Kooltherm sú odolné voči plesniam, hubám i hlodavcom.

Tepelná izolácia rámových konštrukcií sa aplikuje vložením do rámu a fixáciou v ňom, napríklad pomocou líšt, príponiek alebo iných vhodných upevňovacích prostriedkov.

 

Viac na www.kingspan.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a.s.