Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2018

image 98894 25 v1

Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2018. Jeho hlavnou témou je železničná doprava.

Veľký priestor dostáva, prirodzene, modernizácia železničnej trate na úseku Púchov – Žilina, resp. Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Hovoríme aj o budúcnosti dvoch dôležitých železničných uzlov, a to Bratislava a Žilina. Neopomíname ani aktuálny stav električky v Bratislave. V rámci železničnej dopravy sa venujeme aj zabezpečovacej technológii, použitiu adekvátnych prvkov a materiálov či nasadeniu 3D softvéra pri projektovaní. Dôležitú inšpiráciu pre Slovensko prináša článok o financovaní dopravnej infraštruktúry z rozpočtu SFDI v Českej republike.

Prvé číslo roka opäť nadväzuje aj na Seminár Ivana Poliačka príspevkom o opätovnom použití materiálov na obnovu vozoviek. Z pohľadu technologického vybavenia dopravných stavieb prinášame informácie o osvetlení nášho najmodernejšieho cestného tunela Považský Chlmec.

Časopis si môžete kúpiť aj na JAGASTORE.sk

KategórieŽeleznica