Partneri sekcie:

STRABAG inovuje – „high-tech“ asfalt znižujúci hluk a znečistenie ovzdušia

image 95724 25 v4

V súčasnosti sa tím nemeckých odborníkov s aktívnou podporou STRABAGu zaoberá výskumom udržateľného technologicky vyspelého asfaltu pre zníženie hluku a znečistenia ovzdušia z cestnej dopravy, tzv. NaHiTas (Nachhaltiger HighTech-Asphalt).

Zníženie koncentrácie škodlivých spalín v ovzduší by mal zabezpečiť syntetický granulát z drveného ultravysokopevnostného betónu s obsahom oxidu titaničitého, zabudovaný v povrchovej vrstve vozovky.

Oxid titaničitý je fotokatalyzátor, ktorý v kontakte s UV-svetlom (denné svetlo) premieňa škodlivé oxidy dusíka na neškodlivé nitráty. Súčasné pokusy ukazujú, že tento inovatívny granulát dokáže znížiť koncentráciu oxidov dusíka až o 26%.

Menšia hlučnosť sa dosiahne vďaka textúre vozovky s rovnomerne rozsypaným granulátom. Jednotlivé granule sa majú rozsýpať prostredníctvom rozmetávacieho zariadenia, integrovaného do finišera, už počas pokládky.

Testovacia dráha pre tento projekt sa nachádza v Kolíne. 

www.strabag.sk

 

KategórieVozovky