Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

ČOV Lúka – Rekonštrukcia priemyselnej ČOV a jej opätovné uvedenie do prevádzky

image 100564 25 v1

V roku 2017 bola spoločnosť ČOVSPOL, a.s. oslovená novým majiteľom priemyselného areálu pri obci Lúka s požiadavkou na predloženie návrhu na rekonštrukciu priemyselnej ČOV a jej opätovné uvedenie do prevádzky.

ČOV sa nachádza priamo v priemyselnom areáli a bola odstavená z prevádzky v máji 2016. Po rekonštrukcii má ČOV zabezpečovať čistenie odpadových vôd z výroby nealko nápojov, sirupov a octu. Celá stavba bude spoločnosťou ČOVSPOL, a.s. realizovaná formou „na kľúč“, t.j. od zadania, cez technologický návrh, projektovú dokumentáciu a jej schválenie orgánmi štátnej správy, samotnú realizáciu stavebnej a technologickej časti, zabezpečenia rozhodnutí orgánov štátnej správy potrebných pre uvedenie stavby do prevádzky, uvedenie stavby do prevádzky a technologický dozor počas skúšobnej prevádzky.

www.covspol.sk

KategórieVodohospodárske stavby