Partner sekcie:
  • Stavmat

Tunel budovaný naplavovaním

tunel budovany naplavovanim

Výstavba veľkého projektu, tunela Second Midtown, bude ukončená pod vodou. Tento 1,13 km dlhý tunel budovaný naplavovaním bude spájať mestá Norfolk a Portsmouth vo Virgínii (USA). Tunel pozostáva z 11 samostatných segmentov, ktoré sa zhotovili na súši v baltimorskom doku, následne sa transportovali asi 320 km južne k rieke Elisabeth, kde boli zapustené do riečiska.

Na tento projekt dodala spoločnosť Doka výkonné a hospodárne tunelové riešenie – podperný systém SL-1. Tunel Second Midtown je prvý projekt s nasadením systému SL-1 v USA a vzhľadom na svoje obrovské rozmery aj najväčší tunelový projekt s využitím tohto systému v histórii spoločnosti Doka. Pod riekou Elizabeth sa už viac ako 50 rokov nachádza tunel, ktorý spája mestá Norfolk a Portsmouth. Vďaka tomu, že ním prejde asi milión dopravných prostriedkov za mesiac, je jednou z najfrekventovanejších trás východne od Mississippi. Chronické preťaženie dopravy v dvojprúdovom tuneli je na dennom poriadku. Túto situáciu by mala zlepšiť oprava starého tunela Midtown a výstavba nového dvojprúdového ponoreného tunela lokalizovaného pozdĺž pôvodného tunela. Spolu s existujúcim tunelom zdvojnásobí nový tunel Second Midtown dopravnú kapacitu tohto úseku.
 

Tunel pod vodou pre lepšiu plynulosť dopravy
Tunel Second Midtown dlhý 1,13 km bude pozostávať z 11 samostatných segmentov s dĺžkou asi 106 m, šírkou 16 m a výškou 8,8 m. Každý segment váži takmer 13 000 ton a predmontuje sa v suchom doku v Baltimore, štáte Maryland. Hotové segmenty sa potom vydajú na 320 km dlhú cestu smerom na juh. Pomocou veľkých lodí sa transportujú cez záliv Chesapeake, pri meste Norfolk sa ponoria do rieky, pod vodou sa zafixujú a následne spoja. Napokon sa tunelové segmenty utesnia gumovým tesnením. Vďaka tomuto špeciálnemu systému a použitiu vodotesného betónu je tunel Second Midtown len druhým tunelom v USA, ktorý nepotrebuje vonkajší oceľový plášť.

Od začiatku roka 2013 prebiehala montáž Doka-tunelových debniacich vozíkov v suchom doku a prebehli aj prvé skúšobné betónovania. Od júna sa naštartovala sériová výroba tunelových segmentov. Prípravné práce na budúcom cieľovom mieste tunela pod riekou Elisabeth prebiehajú na plné obrátky od februára 2013 do apríla 2014. Následne sa od novembra 2014 do novembra 2015 vybagruje riečne dno do požadovaného tvaru tak, aby sa mohli tunelové segmenty uložiť na miesto. Po dokončení v septembri 2016 zabezpečí tunel Second Midtown plynulú premávku pod vodou.

Flexibilné a výkonné debniace riešenie
Konzorcium SKW Constructors Inc., pozostávajúce z firiem Skanska, Kiewit a Weeks, sa rozhodlo pre flexibilný a výkonný podperný systém SL-1 od spoločnosti Doka. Podperný systém SL-1, konštruovaný na vysoké zaťaženia, slúži ako nadmieru únosná spodná konštrukcia na tunelové debnenie, ktorá je odolná proti krúteniu. Modulárne postavený systém zabezpečuje rýchly a hospodárny priebeh výstavby nezávisle od tvaru a zaťaženia konštrukcie. Extrémne stabilné debnenie má len minimálne deformácie a vďaka jemným závitom vretien sa dá presne a ľahko nastaviť vo všetkých smeroch. Plne prenajímateľný debniaci vozík skracuje čas zhotovenia prostredníctvom predmontáže debniacich a podperných komponentov, ako aj čas premiestňovania vďaka plnohydraulickému koľajnicovému pojazdu. Riešenia od spoločnosti Doka sú individuálne, čo sa prejavuje aj pri tuneli Second Midtown, kde sa môžu ťažké zariadenia vďaka jednoduchej a nenáročnej manipulácii premiestňovať len pomocou navijakov, zdvihákov a ručných pák. Debniaci vozík sa dá bezpečne presúvať aj pri obzvlášť veľkých dĺžkových a bočných sklonoch. Integrované pracovné plošiny a výstupy ponúkajú dodatočnú bezpečnosť počas prác.

Veľkolepý výsledok pre veľké plochy
Podperný systém SL-1 je plne kompatibilný s nosníkovým debnením Top 50. Flexibilný systém sa prispôsobí všetkým architektonickým požiadavkám a vďaka veľkým premiestňovaným jednotkám šetrí kapacitu žeriava. Panelové spoje zabezpečujú perfektný obraz odtlačkov. Vysoko únosné komponenty umožňujú pri tuneli Second Midtown dimenzovanie debnenia strednej steny tunelových segmentov na hydrostatický tlak betónu. Tým sa umožní neobmedzene rýchla betonáž bez nutnosti sledovania rýchlosti ukladania betónu. Vysoké požiadavky na realizáciu projektu si od začiatku vyžadujú detailnú prípravu a perfektnú tímovú spoluprácu medzinárodných expertov. Tí sa starajú o to, aby bola najväčšia zákazka týkajúca sa nasadenia podperného systému SL-1 v histórii spoločnosti Doka maximálne úspešná.

Lokalita:    Norfolk, Virginia (USA)
Realizačná firma:    ARGE SKW (Skanska, Kiewit, Weeks)
Začiatok výstavby:    2012
Plánované ukončenie:    2016
Typ výstavby:    tunel budovaný naplavovaním
Stavebná dĺžka diela:    1,13 km
Použité debniace systémy:    produkty: podperný systém SL-1, nosníkové debnenie Top 50 a špeciálne oceľové konštrukcie na vonkajšie debnenie služby: predmontáž debnenia, podpora priamo na stavbe a technické projektovanie

TEXT: z nemeckého originálu preložila
Ing. Martina Miklošová
FOTO: Doka

Martina Miklošová je marketingová manažérka v spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby

KategórieTunely