Partneri sekcie:

J. Valko: „Do výstavby tunela sme išli s rešpektom…“

image 88710 25 v1

... tak hodnotí počiatky výstavby tunela Ovčiarsko Ing. Jozef Valko, hlavný stavbyvedúci pri projekte tohto tunela. Nakoniec to nebolo až také náročné, severná tunelová rúra bola prerazená v apríli 2016 a južná v júli tohto roka. Tunel s celkovou dĺžkou 2 367 m by mal byť v plnom profile odovzdaný do užívania koncom roka 2018. Ako to vyzerá s jeho výstavbou v súčasnosti?

Firma URANPRES, s. r. o., realizuje pod vaším vedením stavebnú a razenú časť tunela Ovčiarsko. Ako sa vyvíja situácia vo výstavbe tohto tunela?

Do výstavby tohto tunela sme išli s rešpektom, keď sme sa však nakoniec dostali do masívu, ukázalo sa, že geológia je lepšia, než sa predpokladalo. Nakoniec sa viac prác robilo vrtno-trhacími prácami ako strojným rozpojovaním, takže to nebolo až také náročné. Nejaké problémy sa, samozrejme, objavili, najmä na východe, kde sa pohla portálová stena. Výstavba sa potom pozastavila a museli sa vykonať sanačné práce. Dôvodom bolo najmä to, že portál príliš dlho „stál“, keďže sa menil projekt. To spôsobilo v zosuvnom území východného portálu degradáciu masívu za portálovou stenou. Výsledkom bol asi polročný časový sklz, ktorý viedol k prepracovaniu harmonogramu prác. Severná tunelová rúra bola nakoniec prerazená v apríli 2016 (iba tri mesiace po pôvodne plánovanom termíne) a južná v júli tohto roka, asi s mesačným predstihom oproti novému harmonogramu. Celý tunel sa razil Novou rakúskou tunelovacou metódou.

Tunel Ovčiarsko sa razil Novou rakúskou tunelovacou metódou.

Pri tuneli Višňové sa v rámci rôznych zmien a dlhej histórie menilo aj trasovanie, v prípade tunela Ovčiarsko zostalo podľa pôvodného návrhu?

Trasovanie, ktoré sa navrhlo už počas razenia prieskumnej štôlne, zostalo v tomto prípade zachované. Počas výstavby došlo len k menším úpravám, a to v nadväznosti na zmenu rýchlostnej kategórie na 100 km/h. Robila sa tzv. reprofilácia, čiže sa upravovali oblúky, najmä v južnej tunelovej rúre, aby vyhovovali návrhovej rýchlosti.

Firma URANPRES, s. r. o., realizovala aj počiatočné razenie tunela Višňové, ako to tam prebiehalo?

Mali sme na starosti prvých 100 m z každej strany tunela. Pri východnom portáli sme nemali obavy, pri západnom sme však očakávali zložitú geológiu. Nakoniec sme síce úspešne vyrazili aj viac ako 100 m, ale ako to už býva, nebolo to bez prekvapení, ktoré nám neočakávane priniesol východný portál. Aj pri tomto razení sme využili Novú rakúsku tunelovaciu metódu. Systémom ADECO sa začalo postupovať až po ukončení našich prác.

Tunel Ovčiarsko by mal byť v plnom profile odovzdaný do užívania koncom roka 2018.

Na stavbách nielen tohto typu sú nesmierne dôležité aj ľudské zdroje, nemáte problém s ich obsadením?

To, že takto dobre postupujeme, je aj vďaka skvelým ľuďom, s ktorými staviame už niekoľký tunel. Hoci treba povedať, že asi pred dvomi rokmi nastal vo výstavbe tunelov veľký boom (už len v okolí Žiliny sa začalo stavať asi šesť tunelov), ktorý narobil problémy. Pri tuneli Ovčiarsko sme si ešte stihli k sebe stiahnuť výborných tunelárov, keď sa však začala výstavba Višňového, už sme nedostatok ľudí pocítili aj my. Nakoniec nám pomohlo pozastavenie výstavby tunela Čebrať.

S úspešným postupom prác úzko súvisí aj dobré technologické a strojné vybavenie, máte ho k dispozícii?

V tomto smere sme nemali problémy ani pri jednom z tunelov, o ktorých sa bavíme. Máme nasadenú flotilu stavebných strojov VOLVO, ktoré pracujú v 24-hodinovej prevádzke. Ide o nákladné autá (dampery) a čelné nakladače, ktoré využívame pri nakladaní vyťaženej horniny.
Ďalej máme techniku od spoločnosti Atlas Copco – ide o vrtné vozy, stroje na striekané betóny, plošiny a niektoré ďalšie menšie stroje ako ventilátory a podobne. V neposlednom rade treba spomenúť ešte tunelové bagre od spoločnosti Liebherr. Inými slovami, platí, čo ste povedali – ak je k dispozícii dobrá technika, nemusíte sa obávať, že nedokončíte stanovenú prácu pre rôzne poruchy.

Firma URANPRES, s. r. o., realizovala aj počiatočné razenie tunela Višňové.

Keď zoberieme do úvahy celý úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, kedy sa plánuje jeho odovzdanie do užívania?

Celý úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka by mal byť hotový v roku 2018. Robíme všetko preto, aby objekt tunela, za ktorý zodpovedáme, bol v danom termíne pripravený na odovzdanie do užívania. Vzhľadom na to a na už spomínaný časový sklz sme pristúpili aj k nasadeniu dvoch debniacich vozov. Práve začíname betónovať prvé bloky v južnej tunelovej rúre, v severnej rúre máme zabetónovaných už 56 blokov, čiže okolo 600 m.

Veríte teda, že sa výstavbu tunela Ovčiarsko podarí ukončiť v stanovenom termíne?

Áno, pevne verím, že sa to podarí.

Parametre tunela Ovčiarsko
STR
Dĺžka razenej časti: 2 300 m
Dĺžka hĺbenej časti: 72,5 m
Celková dĺžka po odovzdaní do užívania: 2 372,5 m
JTR
Dĺžka razenej časti: 2 320 m
Dĺžka hĺbenej časti: 47 m
Celková dĺžka po odovzdaní do užívania: 2 367 m
Návrhová rýchlosť: 100 km/h

Rozhovor pripravila Silvia Friedlová.
FOTO: URANPRES

KategórieTunely