SWIETELSKY skrátil výluku koridorovej trate pri Poříčanoch o 100 dní

Spoločnosť SWIETELSKY dokončila v auguste 2021 hlavnú časť minuloročných prác na stavbe Poříčany – Velim na I. koridore medzi Prahou a Kolínom. Počet výlukových dní sa pritom na traťových úsekoch Velim – Pečky a Pečky – Poříčany podarilo skrátiť pri štyroch výlukách, keď bola premávka obmedzená na jednu koľaj. V 62 dňoch výluky SWIETELSKY Rail navyše realizoval traťový úsek výhybňa Cerhenice – Velim s oboma traťovými koľajami v celkovej dĺžke 5,8 km, čím celkovo skrátil výluky o rovných 100 dní.

Príprava zahŕňala prístupové komunikácie, staveniskové depónie, káblové trasy, trakčné vedenie v podobe vybudovania základov a montáže nových trakčných stožiarov a celý rad ďalších prác, ktoré sa oproti štandardnému postupu podarilo zvládnuť buď úplne bez výluky, alebo v krátkodobej nočnej výluke bez zásadného obmedzenia premávky. Bolo to výnimočné a mimoriadne náročné, s použitým technologickým postupom však počíta aj „metodika SFDI na akceleráciu“.

Maximálne sa tak využili mesiace letných prázdnin, keď bolo možné časť osobných vlakov v úseku Kolín – Poříčany nahradiť autobusovou dopravou. Tým sa už čiastočne znížili negatívne dosahy na dopravu a hlavne sa to časovo odrazí v tomto roku, keď bude možné skôr dokončiť stavebné práce a prispieť k tomu, aby celková priepustnosť železničnej siete bola vďaka skráteniu výlukových dní vyššia.

„Nepochybne sme prispeli k ďalšiemu zvýšeniu prestíže našej firmy a potvrdili, že vieme aplikovať nové strojné technológie vyvinuté a dodané materským rakúskym koncernom,“ vysvetľuje Pavel Pechač, konateľ a riaditeľ stavby zo spoločnosti SWIETELSKY Rail CZ.

Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

V rámci stavby vznikli nové odbočky Tatce a Cerhenice, obe rovnomenné zastávky prešli modernizáciou, rovnako ako celý úsek Velim – odbočka Cerhenice. Opravilo sa 8,6 kilometra železničného zvršku a spodku, na trase je nové trakčné vedenie, sprevádzkované bolo nové zabezpečovacie zariadenie v úseku Velim – Pečky a Pečky – Poříčany.

Výlukové časy, najmä na exponovaných železničných tratiach, sa spolu s cenou diela stávajú v Českej republike zásadným kritériom verejnej súťaže. Dôvodom je, že sú drahé, komplikujú dopravu a ich minimalizácia zaujíma ako investora, tak dopravcov.

Špičková technika

V rámci strojnej technológie sa na stavbe využil napríklad unikátny sanačný stroj PM 1000 URM, ktorý odťažuje štrkové lôžko a staré podkladové vrstvy, prípadne i rastlý terén, a odťažené štrkové lôžko a časť podkladových vrstiev zároveň recykluje a čiastočne vracia späť ako nové štrkové lôžko.

Kvalita „recyklovaného“ kameniva zodpovedá vďaka preplachu a zaostreniu hrán vlastnostiam nového kameniva. Toto kamenivo sa potom čiastočne použije aj do spodnej vrstvy železničného spodku ako recyklovaná štrková drvina. Nevhodný materiál sa naloží na MFS vozne a odvezie ako odpadová zemina na depóniu.

Na stavbe pracovali aj výkonné strojné podbíjačky 09-2X Dynamic RT (traťová) a UNIMAT 09-16/4S (výhybková) či strojná linka SMD 80 na rekonštrukciu koľajového roštu. Tá zvláda demontáž existujúceho roštu a montáž nového koľajového roštu v jednom pracovnom cykle.

Kľúčové odbočky Cerhenice a Tatce

Na vybudovanie 4,3 kilometra železničných dvojkoľajových odbočiek Cerhenice a Tatce vrátane zastávok stačilo spoločnosti SWIETELSKY Rail CZ výlukovo 62 dní letných prázdnin.

Vďaka novým odbočkám sa do budúcna zvýši variabilita riadení premávky, no hlavne už v prvej polovici tohto roka umožnia odbočky nepretržitú výluku v úseku Cerhenice – Pečky. Ten je súčasťou modernizácie 16,3 kilometra dlhého dvojkoľajového koridorového úseku z Velimu do Poříčan.

Nové odbočky rozdeľujú dva takmer šesťkilometrové traťové úseky Velim – Pečky a Pečky – Poříčany na štyri úseky polovičnej dĺžky. V tomto roku tak bude možné realizovať hĺbkovú sanáciu železničného spodku, ktorá bude vyžadovať nepretržité výluky v dĺžke dvakrát 79 dní. To by z hľadiska železničnej premávky nebolo bez oboch odbočiek možné.

Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

Zatiaľ čo projektová dokumentácia počítala pri zriaďovaní každej odbočky s úpravou železničného zvršku a spodku v nevyhnutne nutnej dĺžke okolo 300 metrov, spoločnosť SWIETELSKY Rail CZ sa vydala podstatne veľkorysejšou cestou.

Súčasne s odbočkou Tatce sa definitívne zrekonštruovalo 1 100 metrov železničného spodku a zvršku, postavilo 220 metrov dvoch nových bočných nástupíšť a zároveň sa zrekonštruoval železničný prejazd na ceste II/334.

Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

Pri odbočke Cerhenice bol rozsah úprav ešte väčší, pretože v dvoch 17-dňových výlukách sa kompletne zrekonštruoval celý traťový úsek Velim – Cerhenice, teda úsek dvojkoľajnej trate dlhý zhruba 3,2 km.

Práce zahŕňali úplnú rekonštrukciu železničného zvršku, sanáciu železničného spodku vrátane hĺbkovej sanácie železničného spodku v mieste vlastnej odbočky, ako aj výstavbu bočných nových nástupíšť zastávky Cerhenice v dĺžke 220 metrov, opravu izolácie podchodu v Cerheniciach, výstavbu nového trakčného vedenia a v neposlednom rade vybudovanie nového zabezpečovacieho zariadenia v celom úseku Velim – Pečky.

Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

Záver

Do konca roka 2021 spoločnosť SWIETELSKY Rail CZ dokončila vyčistenie staveniska a terénne úpravy. Súčasne pokračovala príprava na výluky v roku 2022. Tie budú nepretržité od 1. marca do 5. augusta, kedy bude dokončená sanácia zvyšnej časti trate v úsekoch Cerhenice – Pečky, Pečky – Tatce a Tatce – Poříčany.

„Zvýšenú pozornosť sme venovali príprave a vyhotoveniu štrkových pilót v odbočke Cerhenice, čo vychádzalo hlavne z požiadavky na zachovanie a neobmedzenie premávky v susednej koľaji behom ťažkých sanácií železničného spodku,“ vysvetľuje Martin Krátký z firmy SWIETELSKY Rail CZ.

S ročným predstihom tak bol pripravovaný nielen rozsiahly geotechnický monitoring, ale aj použitie novej technológie nevibrovaných štrkových pilierov.

Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

Pre hladký priebeh vlastných sanácií boli susedná pojazdná koľaj a trakčné stožiare pozdĺž nej pred každou výlukou osadené presnými online snímačmi pohybov a ďalej boli osadené geodetické body na absolútne meranie pohybov.

Cieľom bolo predovšetkým predísť tomu, aby došlo k poruche v prevádzkovanej koľaji s fatálnymi a neriadenými dosahmi na dopravu, čo prináša okamžité a neplánované prerušenia premávky.

Zdroj: SWIETELSKY Rail CZ

Rozsiahla modernizácia dvojkoľajového koridorového úseku z Velimi do Poříčan začala v júni 2020 a potrvá stavebne do konce roka 2022. Niektoré dokončovacie práce potrvajú ešte do konce februára 2023, ale železničnú dopravu už neobmedzia.

Zákazku za 3,83 miliardy českých korún bez DPH získal SWIETELSKY Rail CZ v združení s firmou Subterra.

TEXT A FOTO: SWIETELSKY Rail CZ

Zdroj: PR článok Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.