Strategický dopravný projekt D4R7 je záchranou pre preťaženú Bratislavu aj okolité obce. Hlavné mesto je tichšie a ľudia sa dostanú skôr domov

Diaľnice a obchvaty sú nevyhnutným krokom v rozvoji infraštruktúry každej modernej krajiny a sú dôležitým ukazovateľom jej vyspelosti a schopnosti efektívne zvládať rastúcu premávku. Aktuálnym príkladom zo Slovenska je Bratislavský nultý obchvat D4R7, jedna z najvýznamnejších dopravných stavieb v našej krajine.

Priniesla výrazné odbremenenie dopravy v hlavnom meste a prispela k zvýšeniu bezpečnosti cestnej siete a plynulosti premávky v celej lokalite, a tiež k zlepšeniu dostupnosti medzinárodného obchodu a cestovného ruchu.

Projekt zahŕňa diaľnicu, rýchlostnú cestu a unikátne Dunajské súmostie, ktoré je samo o sebe výnimočným stavebným dielom v rámci tohto projektu. Tvoria ho 4 samostatné na seba nadväzujúce mosty ponad Dunaj.

Lepší život obcí vďaka diaľnici

Obyvateľom Petržalky, Rusoviec, Jaroviec, Čunova či ľudí z južných obcí a Rakúska. D4R7 výrazne uľahčí dochádzanie do Bratislavy a tiež návrat domov. Cestovanie zo Šamorína do centra Bratislavy sa vďaka nej skrátilo až o polovicu. Aj okolité obce, ako Dunajská Lužná a Rovinka, profitujú z výstavby diaľnice a mosta. Pociťujú úľavu od tranzitnej premávky, skrátenie cestovného času, lepší prístup k pracovným príležitostiam, vzdelávaniu aj zdravotnej starostlivosti. D4R7 významne zlepší kvalitu života ich obyvateľov.

K plynulému a rýchlemu priebehu výstavby D4R7 i jej kvalite veľkou mierou prispeli produkty MAPEI, ktoré zabezpečia stabilitu, bezpečnosť a dlhodobú životnosť stavieb a konštrukcií realizovaných v rámci tohto výnimočného dopravného projektu.

Zdroj: MAPEI SK

Spoľahlivé riešenia od Mapei

Všeobecne, na zaistenie čo najdlhšej životnosti konštrukcií je nevyhnutné navrhovať materiály vždy s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov prostredia a zabezpečiť tak ich ochranu. Materiály od spoločnosti MAPEI boli použité hlavne pri realizácii mostových konštrukcií. Vďaka širokému sortimentu našli produkty uplatnenie v každom štádiu výstavby diela od požiadavky zaizolovania základových konštrukcií až po sekundárnu ochranu.

Výrobky Mapei si získali dôveru generálneho dodávateľa hneď na začiatku stavby. Pozitívna skúsenosť s použitím trojzložkovej tekutej epoxidovej malty PLANIGROUT 300 pri zalievaní mostných ložísk otvorila dvere pre umiestnenie ďalších produktov. Následná dôvera, spoľahlivosť i technická podpora, spoločne s kvalitou dodávaných produktov, priniesla viac ako trojročnú spoluprácu na jednej z najväčších stavieb infraštruktúry na Slovensku.

Zdroj: MAPEI SK

Kvalitná izolácia základových betónových konštrukcií

Projektová dokumentácia pri návrhu izolácie mostných konštrukcií proti zemnej vlhkosti počítala s použitím tradičného systému na rozpúšťadlovej báze v podobe 1x asfaltový náter penetračný a 2x asfaltový náter izolačný. Špecialisti z MAPEI navrhli pre tento účel alternatívne riešenie v podobe bitumenového náteru PLASTIMUL FLUIDE. Výhodou odporúčaného riešenia je aplikácia produktu len vo dvoch krokoch, ktoré popri splnení požadovaných vlastností a parametrov dokáže ušetriť nielen peniaze, ale i čas realizácie.

Ďalšou podstatnou výhodou je skutočnosť, že produkt je bez obsahu rozpúšťadiel, čím sa práca stáva pre aplikátora jednoduchšia a bezpečnejšia. Po zaschnutí produkt odoláva pôsobeniu zemnej vlhkosti, pôsobeniu miernych kyselín a zásad bežne sa nachádzajúcich v pôde. Zostáva trvale pružný a odoláva dažďu už po niekoľkých hodinách od aplikácie. Produkt sa jednoducho aplikuje na betónový povrch s použitím štetca, prípadne valčekom.

Zdroj: MAPEI SK

Mimoriadne účinné tmely aj do extrémnych podmienok

Rozsah použitia tmelov na stavbách infraštruktúry je veľmi široké. Okrem vyplnenia trhlín, škár, prípadne iných miest zabezpečujú ich pružné vytesnenie a zamedzenie prieniku vlhkosti prípadne vody do konštrukcie.

Najväčšie využitie pri výstavbe diaľničného obchvatu D4R7 si našiel spomedzi všetkých pružných tesniacich tmelov dvojzložkový MAPEFLEX PU65. Ten sa aplikoval pri výplni škáry vzniknutej medzi asfaltovou vozovkou a betónovou rímsou. Bežne sa na tento účel použitia navrhujú asfaltové zálievky aplikované za horúca. Výhodou riešenia Mapei je možnosť aplikácie za studena, ktorá pri výplni škár na kratších mostoch a v menšej dĺžke poskytuje jednoduchšie a rýchlejšie spracovanie v porovnaní s tradičnými asfaltovými zálievkami.

Systém spoločne s penetračným náterom PRIMER M a dvojzložkovým tekutým polyuretánovým tmelom MAPEFLEX PU65 zaistil dokonalé vyplnenie škáry a odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu. „Jednoduchosť a rýchlosť spracovania boli zásadným argumentom pre odsúhlasenie nášho riešenia pri výplni škáry popri rímse v kontakte s vozovkou“ hovorí Stanislav Hošek, technický manažér.

Zdroj: MAPEI SK

Z tesniacich tmelov si svoje uplatnenie našiel na mostoch v rámci D4R7 tiež dlhoročne používaný pružný, jednozložkový polyuretánový tmel MAPEFLEX PU40, ktorý našiel uplatnenie aj na iných občianskych, komerčných či priemyselných stavbách. Umožňuje pohyb až do 25 % pôvodnej šírky škáry.

Typickým miestom použitia na mostovej konštrukcii je na vytesnenie kontrolných škár na rímsach. Aplikácia predpokladá prvotné ošetrenie stien škáry penetračným náterom PRIMER M a správne vydimenzovanie rozmeru škáry zapracovaním polyetylénového povrazca MAPEFOAM.

Široká paleta výrobkov pre stavebníctvo

Výber produktov MAPEI pre tento infraštruktúrny projekt je ďalším potvrdením ich vysokej spoľahlivosti a kvality. Okrem vyššie spomenutých sa použilo mnoho ďalších výrobkov účinnej stavebnej chémie.

Na zálievku stĺpov protihlukových bariér bola použitá tekutá cementová malta – MAPEGROUT ANCORA & RIPARA, ktorá sa využíva na opravy betónov a kotvenie oceľových konštrukcií. Poslúžila na vytvorenie pevného a odolného spojenia medzi stĺpikmi a podkladom. V súčasnosti je produkt nahradený novinkou MAPEFILL PRO Zero, ktorý okrem dokonalej tekutosti a presného ukotvenia poskytuje aj ekologický rozmer, pretože pri výrobe dochádza k vzniku kompenzovaného množstva uvoľňovaného CO2 do ovzdušia. Prístup Mapei k udržateľnosti sa stáva nateraz hlavnou prioritou pri výskume a vývoji nových technológií a produktov.

Zdroj: MAPEI SK

Bežné opravy betónov, ktoré vznikli pri realizácii, sa vykonávali použitím cementovej opravnej malty MAPEGROUT 430. Ide o vláknami vystuženú tixotropnú maltu triedy R3 (podľa STN EN 1504-3) so zrnitosťou 1 mm. Veľmi jednoducho sa aplikuje na podklad v hrúbke vrstvy od 5 do 30 mm a poskytuje, vďaka menšiemu zrnu pridaného plniva, veľmi prirodzený vzhľad s relatívne hladkým povrchom.

Pri požiadavke na zachovanie pohľadového charakteru betónových stien technickí pracovníci MAPEI odporučili použiť PLANITOP FINE FINISH. Obsah jemného plniva frakcie 0,2 mm poskytuje konštrukcii dokonale hladký a estetický povrch. Produkt je výsledkom technologického pokroku a snahy o zlepšenie vzhľadu a trvanlivosti betónových povrchov.

Spoločnosť MAPEI okrem materiálov poskytovala hlavnému zhotoviteľovi počas celej výstavby okrem odbornej podpory prostredníctvom svojich technických špecialistov aj inú podporu, ktorá v danom období bola neoceniteľná. „Výstavba D4R7 sa realizovala v čase pandémie, kedy boli všeobecne problémy s dodávkami materiálu v každom odvetví, nielen v stavebníctve. Dôvera v našu značku rástla každým dňom spoľahlivým dodávaním materiálov v sľúbených termínoch a v požadovanom množstve,” dodal Stanislav Hošek.

Na záver je dobré spomenúť aj environmentálny prínos D4R7. Nové dopravné trasy pomáhajú optimalizovať dopravu a znižujú dopravnú záťaž tam, kde bola predtým vysoká premávka. To vedie k zníženiu emisií skleníkových plynov a zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne. Rovnako materiály použité na výstavbe zohrávajú významnú úlohu pri plnení cieľov udržateľnosti. Väčšina produktov MAPEI má nízky obsah škodlivých rozpúšťadiel alebo je vyrobená úplne bez nich. Spoločnosť je tiež známa tým, že 70 % svojich výskumných činností zameriava na vývoj udržateľných a ekologických produktov.

Zdroj: PR článok MAPEI SK, s.r.o.