Železničná stanica Poprad – Tatry má nové nástupiská a podchody

Železničná stanica Poprad – Tatry má nové nástupiská a podchody

Železničná stanica Poprad – Tatry získala svoju úplnú podobu. Jej nové nástupiská a podchody slávnostne otvorili 26. septembra, vďaka čomu sa podľa generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Dalibora Zeleného zvýšila prejazdná rýchlosť, bezpečnosť dopravy a podarilo sa urobiť stanicu bezbariérovou. „Celkové náklady predstavujú 858 miliónov slovenských korún, z čoho 75 % tvorili prostriedky štrukturálnych fondov Európskej únie a 25 % prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ povedal pre ASB Ing. Petr Magera, projektový manažér spoločnosti TCHAS, spol. s r. o., ktorá je vedúcim členom Združenia Poprad – Tatry.

Komplexná rekonštrukcia

Železničná stanica Poprad – Tatry je súčasťou medzinárodného tranzitného koridoru č. V Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou. Mimoúrovňovo je na ňu napojená Tatranská elektrická železnica (TEŽ), ktorá zabezpečuje spojenie so Starým Smokovcom a Štrbským Plesom. Úrovňovo je pripojená odbočková trať do Plavča a Tatranskej Lomnice. Z pohľadu osobnej dopravy tak stanica patrí k najvýznamnejším na Slovensku a zároveň je vstupnou bránou do turisticky atraktívnej oblasti Vysokých Tatier.

Cieľom rekonštrukcie bola optimalizácia konfigurácie koľajiska a modernizácia nástupísk s mimoúrovňovým krížením komunikácií pre peších spolu s napojením na prestupovú halu TEŽ a výpravnú budovu. Rýchlosť na koľajach č. 1 a 2 sa zvýšila na 100 km/hod., na ostatných koľajach na 40 až 60 km/hod. Kapacita stanice sa zvýšila na 2 000 cestujúcich za hodinu.

„K najzložitejším realizáciám patril mimoúrovňový prístup na nové ostrovné nástupiská vrátane ich prepojenia s prestupovou halou TEŽ,“ hovorí Petr Magera. „Konkrétne ide o podchod pre cestujúcich v dĺžke 47,5 metra, ktorý spája 1., 2. a 3. nástupisko priamo s predstaničným priestorom. Iná možnosť mimoúrovňového prístupu z odbavovacej haly na nástupisko 2 a 3 je prestupovou halou TEŽ a novovybudovanými zasklenými schodiskami a eskalátormi.“

Stavebné práce zahŕňali aj sanáciu železničného spodku v objeme 13 068 m3, obnovu železničného zvršku v dĺžke 12 894 m a obnovu 32 výhybiek. Vybudovali sa dve ostrovné nástupiská v dĺžke 400 a 250 m spolu s jednostranným nástupiskom v dĺžke 400 m pri výpravnej budove. Ako zdôrazňuje Petr Magera, všetky nástupiská sú riešené v súlade s najnovšími predpismi pre pohyb hendikepovaných občanov a niektoré detaily sa riešili s projektantom a úniou nevidomých ešte v priebehu výstavby. Rozhodujúce práce na stavbe sa realizovali počas dvoch nepretržitých výluk železničnej prevádzky.

V celom železničnom uzle sa sprevádzkovalo nové elektronické staničné zabezpečovacie zariadenie, oznamovacie a telekomunikačné zariadenie, miestna kabelizácia, rozhlasové zariadenie, rádiový systém, hodinové zariadenie, kamerový systém, elektrická požiarna signalizácia a informačný systém pre cestujúcich. V rámci inžinierskych sietí vyrástol v areáli vodovod s dĺžkou 548 m a kanalizácia dlhá 1 431 m.

S nárokmi, no bez úrazu

„Vzhľadom na svoj charakter a umiestnenie v relatívne malom priestore si stavba vyžadovala v priebehu realizácie maximálne nároky na koordináciu stavebných činností,“ hovorí Petr Magera. „Výstavba podchodu, nástupísk a hál so schodiskami do prestupovej haly TEŽ v rámci jednej výluky koľají a trakčného vedenia znamenala obrovské nasadenie všetkých dodávateľov rôznych profesií na jednom mieste.“

Celá rekonštrukcia sa uskutočňovala počas plnej železničnej prevádzky v stanici, čo bol pri pohybe približne 1 500 osôb za hodinu naozaj veľmi solídny výkon. K devízam realizácie tiež patrilo, že sa zaobišla bez akéhokoľvek úrazu, pričom organizácia prác prebiehala tak, aby sa nadmerne nezaťažovalo okolie, ktoré je súčasťou širšieho centra Popradu.

Výstavba bola podľa Dalibora Zeleného len prvou etapou modernizácie Železničnej stanice Poprad – Tatry. Už na budúci rok začnú ŽSR s opravou exteriéru a zateplením celej stanice v objeme 180 milió­nov korún. O rok neskôr začnú železnice aj s rekonštrukciou prestupovej haly TEŽ, ktorú odovzdali v roku 1991. „Je to stanica, ktorou sa vstupuje do jedných z najkrajších európskych veľhôr, a my by sme chceli, aby cestujúcim ostal dobrý dojem z toho, že sem prišli vlakom,“ uviedol D. Zelený.

Názov: ŽSR, žst. Poprad-Tatry, výstavba podchodov a nástupísk
Investor: Železnice Slovenskej republiky
Generálny dodávateľ: Združenie Poprad – Tatry – vedúci člen TCHAS, spol. s r. o., Ostrava, člen združenia Trnavská stavebná spoločnosť, a. s., Trnava
Generálny projektant: Reming Consult, a. s.
Celková investícia: 858,78 milióna Sk
Začiatok stavby: apríl 2006
Ukončenie stavby: august 2007

Kapacitné údaje:
Počet nástupiskových hrán: 5
Výška hrany nástupiska nad TK: 550 mm
Dĺžky nástupísk: č. 1, šírka 5,50 m – 400 m, č. 2, šírka 10,80 m – 400 m, č. 3, šírka premenlivá 6,05/4,892 m – 250 m/97 m
Zastrešenie nástupísk č. 1, 2, 3: 341,70 m
Železničný spodok: podkladová vrstva 16/32 – 13 068,00 m3
Zemné práce:  výkopy – 22 967,00 m3, z toho staré koľajové lôžko – 16 063,00 m3
Železničný zvršok: koľajové lôžko 32/63 – 16 921,00 m3
Dĺžka nových koľají: 12 894,50 m

(pet)
Foto: TCHAS, spol. s r. o.