Čerpacia stanica Slovnaft Bratislava – Prístavná, Bratislava

image 99994 25 v1

Hmotová skladba navrhovaných objektov čerpacej stanice je kombinácia jednoduchej kubickej hmoty a dynamického zastrešenia v tvare hyperbolického paraboloidu. Architektúra tak ťaží zo svojho futuristického tvaru, materiálového a farebného spracovania.

Základnou myšlienkou bolo vytvoriť modernú a ekologickú čerpaciu stanicu, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj estetické kritériá.

Jednoduchá, ale účinná konštrukcia kupoly sú vlastne dva proti sebe stojace oceľové rámy votknuté do terénu, pričom medzi nimi je napnutá pružná textilná membrána. Membrána prepúšťa svetlo, čím sa ušetria náklady na osvetlenie.

Charakteristický obvodový plášť je tvorený predsadenými horizontálnymi žalúziami, ktoré chránia objekt pred účinkami slnečného žiarenia. Strecha je vegetačná, čo zlepšuje tepelnotechnické vlastnosti stavby a zároveň akcentuje budúce vnímanie strechy ako „piatej fasády“ z vtáčej perspektívy.

Autori architektonického riešenia: 
Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides
Ing. arch. Martin Bujna
Ing. arch. Lukáš Orihel 
Projektanti architektonickej časti: ALEXY & ALEXY, s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ALEXY & ALEXY, s. r. o. 
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay 
Stavebník, developer: SLOVNAFT, a. s. 
Dozorná činnosť: HB Consulting, spol s r. o. 
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1 660 000 € 
Čas výstavby: 06/2016 – 12/2016 

Foto: Soňa Sadloňová 

Zdroj: PR článok KAMI PROFIT, s.r.o.

KategórieDoprava