Partner sekcie:
  • Stavmat
Celá budova je navrhnutá pre návštevníka v pohybe.

Prístavný terminál

Lisabonský prístav ročne privíta viac ako 400-tisíc cestujúcich. V ústí rieky Tagus k dvom existujúcim terminálom v minulom roku pribudol tretí, ktorý pod svojím nenápadným výzorom skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá.
Odborne spracovaná a plne obhájiteľná dokumentácia zároveň chráni investora aj pred prípadnými neprimeranými požiadavkami zo strany verejnosti ako sú napríklad doplnenia protihlukových opatrení

Spracovanie hlukových štúdií

Nezriedkavou súčasťou procesu vypracúvania projektových a EIA dokumentácií je aj predkladanie hlukových štúdií od autorov, ktorí nemajú akreditáciu vyžadovanú zo zákona. Takáto hluková štúdia však podľa platných právnych predpisov nemôže slúžiť na hodnotenie vplyvov na verejné …