Historický míľnik v oblasti udržateľných kúpeľní

5 Kaldewei bluemint Steel thyssenkrupp
Zdroj: thyssenkrupp Steel

Ako prvý na svete začne Kaldewei vyrábať svoje smaltované výrobky z ocele bluemint® Steel so zníženým obsahom CO2 od výrobcu thyssenkrupp Steel.

Špičkový výrobca kúpeľňového vybavenia Kaldewei ohlasuje novú éru udržateľných kúpeľní. 6. októbra 2021 generálny riaditeľ Franz Kaldewei osobne objednal prvú dodávku bluemint® Steel u thyssenkrupp v Duisburgu. Bluemint® Steel je oceľ so zníženou bilanciou CO2 od výrobcu thyssenkrupp Steel s redukciou emisií o 70 percent.

Franz Kaldewei zdôrazňuje význam tejto priekopníckej objednávky: „Oceľ bluemint® Steel dáva nám i našim partnerom istotu, že už dnes môžeme použiť najkvalitnejšiu oceľ s nízkou emisnou intenzitou CO2.“ To je veľmi dôležité najmä na dosiahnutie klimatických cieľov Kaldewei zakotvených v iniciatíve Science Based Targets, ktoré sú rovnako predmetom Parížskej klimatickej dohody.

„Pokiaľ ide o tému udržateľnosti, bol Kaldewei so svojimi kúpeľňovými riešeniami zo smaltovanej ocele vždy priekopníkom vo svojom odbore. A teraz sme prvým výrobcom na svete, ktorý spracováva bluemint® Steel od thyssenkrupp.“

Oceľ s nízkou intenzitou CO2 je pritom tretím najdôležitejším stavebným kameňom na ceste k udržateľnému, klimaticky neutrálnemu zameraniu Kaldewei. Dlhá životnosť 30 a viac rokov a stopercentná recyklovateľnosť materiálu smaltovaná oceľ sú silnými argumentmi hrajúcimi v prospech kúpeľňových riešení Kaldewei.

„Znížením emisií CO2 pri výrobe ocele odstránime poslednú prekážku na to, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť špičkový produkt, ktorý spája moderný luxus vo forme ušľachtilého materiálu a nového dizajnu s udržateľným myslením a konaním.

Nazývame to ,luxstainabilitouʻ ako spojenie našich hlavných trendov – luxusu a udržateľnosti (anglicky sustainability),“ vysvetľuje Franz Kaldewei.

6 Kaldewei bluemint Steel thyssenkrupp
Zľava doprava: Christoph Dammermann (State Secretary in the Ministry for Economic Affairs, Innovation, Digitization and Energy), Franz Kaldewei (CEO Franz Kaldewei GmbH & Co. KG), Bernhard Osburg (CEO thyssenkrupp Steel), Sören Link (Mayor of Duisburg) | Zdroj: thyssenkrupp Steel

Kaldewei je prvým odberateľom bluemint® Steel

1.októbra spoločnosť thyssenkrupp Steel prvýkrát predstavila svoj nový rad výrobkov z ocele so zníženou intenzitou CO2. Nové druhy ocele bluemint® od thyssenkrupp sú založené na reálnych a kontrolovateľných úsporách emisií CO2 počas celého výrobného procesu vo vysokých peciach.

Predstavujú východiskový bod na ceste k oceli vyrábanej klimaticky úplne neutrálnym spôsobom. Kaldewei je vôbec prvým zákazníkom, ktorému bude dodaná nová, klimaticky šetrná oceľ od thyssenkrupp.

12 Kaldewei bluemint Steel thyssenkrupp Certificate
 Zdroj: thyssenkrupp Steel

Konkrétne zníženie emisií CO2

Bernhard Osburg, predseda predstavenstva thyssenkrupp Steel, uvádza: „Emisná intenzita CO2 jednej tony bluemint® Steel bola znížená o 1,5 tony – z 2,1 na 0,6 tony.“ Výpočet úspory CO2 bol vykonaný na základe medzinárodne uznávanej metódy podľa protokolu Green House Gas (GHG) Protocol for Product Accounting and Reporting Standard.

„Nekompenzujeme, ale úplne konkrétnym spôsobom znižujeme emisie výrobného procesu. Naši zákazníci si môžu tieto zníženia CO2 započítať do vlastných emisií rozsahu 3 (Scope 3),“ pokračuje Bernhard Osburg.

thyssenkrupp Steel a Kaldewei

Nová oceľ bluemint® Steel otvára spoločnosti Kaldewei možnosť realizovať udržateľné projekty s využitím kúpeľňových riešení z ušľachtilej smaltovanej ocele, ktoré sa vyznačujú mimoriadne dobrou bilanciou CO2 a navyše sú 100-percentne recyklovateľné.

Už prebieha plánovanie prvých projektov. Kaldewei opäť ukazuje svoju priekopnícku úlohu v oblasti ochrany klímy a zachovania zdrojov, a tým preukazuje svoju zodpovednosť voči budúcim generáciám.

www.kaldewei.cz

KategórieStavebníctvo