Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Zeleným budovám pristane vláknocementový obklad

image 99305 25 v1

Zelené budovy prinášajú nielen optimalizáciu spotreby energií, ale predovšetkým vyššiu kvalitu života v nich. Certifikát zelenej budovy zvyšuje jej hodnotu a konkurencieschopnosť. Reprezentatívny vzhľad a zároveň ohľaduplnosť k životnému prostrediu možno dosiahnuť pomocou vláknocementových fasádnych obkladov EQUITONE.

Budovy s medzinárodným certifikátom zelenej budovy, ako sú napríklad LEED alebo BREEAM, sú na trhu žiadané. Technická vyspelosť stavby umožňuje dosahovať efektívne prevádzkové náklady a užívatelia oceňujú ich kvalitné vnútorné prostredie.

Na vonkajšiu obálku týchto budov sa z hľadiska energetickej účinnosti kladú špecifické požiadavky. Odvetrané fasády s fasádnymi vláknocementovými obkladmi EQUITONE ich však spĺňajú. Odvetraná fasáda so zabudovanou tepelnou izoláciou pomáha eliminovať tepelné straty v zime a zabrániť prehrievaniu budovy v lete.

Vyššia požiarna bezpečnosť stavby

Fasádne obklady EQUITONE sa vyrábajú z vláknocementu, ktorý je z pohľadu architektúry kvalitným, ale aj vizuálne pútavým materiálom spĺňajúcim súčasné ekologické požiadavky. Vláknocement má dlhoročnú tradíciu. V staviteľstve sa využíva už viac ako 100 rokov, preto ho možno bez problémov navrhnúť aj na fasádach budov v historických centrách miest.

Fasádne dosky EQUITONE sa skladajú z prírodných surovín ako portlandský cement, vápenec, pevnostné vlákna, trass a voda. Ich kombináciou vzniká nehorľavý stavebný materiál s výnimočnými vlastnosťami, pričom jeho využitie nie je limitované výškou objektu. Dosky zvyšujú požiarnu bezpečnosť stavby. Sú ohňovzdorné, zabraňujú vzniku a šíreniu ohňa, podľa reakcie na oheň patria do triedy A2 – s1,d0 podľa EN 13501.

Minimálna údržba obkladov

Záťaž prostredia znižuje aj trvanlivosť použitých stavebných materiálov a nenáročná údržba. Životnosť fasádnych dosiek presahuje viac ako 50 rokov, a to dokonca aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach. Silnou stránkou obkladu EQUITONE je jeho bezúdržbovosť a možnosť svojpomocného čistenia. EQUITONE je takisto držiteľom EPD certifikátu (Environmental Product Declaration). Deklarácia EPD tvorí základ údajov pre ekologické hodnotenie budovy. Fasádne obklady z vláknocementu sú recyklovateľné.

Všetky fasádne dosky EQUITONE boli klasifikované ako ekologicky nezávadné a bezpečné pre zdravie človeka. Manipulácia s doskami neohrozuje ľudské zdravie, nedochádza k úniku prachových častíc ani prchavých organických látok do ovzdušia.

 

www.equitone.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti EQUITONE

Komentáre